Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

ESP231 - Tiếng Anh chuyên ngành 3 (Kinh tế và kinh doanh quốc tế) English for Specific Purpose 3 (International Business and Economics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN 

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức: 

-Về chuyên môn: từ vựng, cách lựa chọn và sử dụng các thuật ngữ chuyên môn thuộc chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.

- Các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết Tiếng Anh thành thạo giúp sinh viên tự tin làm việc trong môi trường Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, đọc hiểu các bài báo, bài nghiên cứu và tin tức liên quan đến ngành nghề chuyên môn, có thể làm việc theo nhóm, thu thập thông tin, tổng hợp tài liệu, phân tích dữ liệu, thảo luận và thuyết trình bằng Tiếng Anh các chủ đề thuộc chuyên ngành Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

(thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

1

Introduction to the course

International Trade

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

2

International Trade1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

3

Foreign Direct Investment1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

4

Foreign Direct Investment

3

3

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

5

Foreign Exchange Trading1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

6

Foreign Exchange Trading

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

7

Payment in International Trade

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

8

Payment in International Trade

3

3

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

9

Marketing 

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

10

Marketing 

3

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

11

Transport

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

12

Transport

3

3

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

13

Marine Cargo Insurance 

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

14

Marine Cargo Insurance 

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

15

Multinational Corporations

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

16

Multinational Corporations

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

17

Mergers and Acquisitions

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

18

Mergers and Acquisitions

2

2

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

19

Arbitration

1

1

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

20

Arbitration

2

2

0

4,5

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Tổng cộng (giờ)

30

30

0

90

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Tham gia học đầy đủ các buổi học trên lớp theo chương trình; hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các bài tập được giao trên lớp cũng như về nhà.

- Đi học đủ số buổi học của học phần;

- Tích cực tương tác và hoạt động trên lớp;

- Hoàn thành đủ, đúng hạn các bài tập được giao

1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

  • Bài thi viết, không sử dụng tài liệu, bao gồm 3 phần: 1 bài tập điền thuật ngữ;  3 câu hỏi lý thuyết dạng mở, và 1 bài luận bằng Tiếng Anh khoảng 300 từ về một chủ đề chuyên ngành kinh tế.  • Bài tập nhóm: thuyết trình nhóm theo chủ đề đăng ký-  Điền đầy đủ và đúng 6 – 8 thuật ngữ: 3 điểm. 

-  Trả lời đúng và đầy đủ 3 câu hỏi lý thuyết dạng mở: 3 điểm

- Bài luận viết rõ ràng, rành mạch, đủ vốn từ để thể hiện ý tưởng, ngữ pháp đúng và đa dạng.

1. Task response: 1đ iểm
2. Coherence and cohesion: 1điểm

3. Lexical resource: 1điểm
4. Grammatical range and accuracy: 1điểm

Tổng : 10 điểm

 

  • - Bài thuyết trình nội dung phù hợp môn học, slide rõ ràng, trình bày tự tin, phát âm tốt, thể hiện tinh thần làm việc nhóm.

Tổng : 10 điểm

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

  • Bài thi viết, không sử dụng tài liệu, bao gồm 3 phần: 1 bài tập điền thuật ngữ;  3 câu hỏi lý thuyết dạng mở, và 1 bài luận bằng Tiếng Anh khoảng 300 từ về một chủ đề chuyên ngành kinh tế.

 

- Điền đầy đủ và đúng 6 – 8 thuật ngữ: 3 điểm. 

-Trả lời đúng và đầy đủ 3 câu hỏi lý thuyết dạng mở: 3 điểm

-Bài luận viết rõ ràng, rành mạch, đủ vốn từ để thể hiện ý tưởng, ngữ pháp đúng và đa dạng.

1. Task response: 1đ iểm
2. Coherence and cohesion: 1điểm

3. Lexical resource: 1điểm
4. Grammatical range and accuracy: 1điểm

Tổng : 10 điểm

(Theo QĐ số 1212/QĐ-ĐHNT ngày 25/05/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương)         

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085655
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21023
20811
66071
14913663
261102
437141
15085655

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18