Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KET201 - Nguyên lý kế toán (Principles of Accounting)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề nguyên lý cơ bản về kế toán, như bản chất, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kế toán, các nguyên tắc kế toán, các yếu tố cơ bản của hệ thống báo cáo tài chính, quy trình lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môn học cũng giúp cho người học có thể vận dụng các kiến thức kế toán để hiểu được bản chất tài chính của các hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, đánh giá ảnh hưởng của từng hoạt động đến các báo cáo tài chính của doanh nghiệp đồng thời có thể phân tích, đánh giá sơ bộ tình hình tài chính, khả năng thanh toán cũng như hiệu quả của doanh nghiệp đó. Đồng thời, học phần cũng giúp sinh viên hiểu rõ vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế vĩ mô, mối quan hệ giữa kế toán với các lĩnh vực khác như kiểm toán, tài chính, thuế, quản trị kinh doanh...

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1-2

Chương 1: Một số vấn đề chung về doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp

4

2

3

11

1,8,9,10,11

3-6

Chương 2. Đối tượng của kế toán

8

4

6

22

1,2,5,8,9,10,11

7

Chương 3: Chứng từ kế toán

2

1

1,5

5,5

3,5,6, 8,9,10,11

8-12

Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép

10

5

7,5

27,5

3,5,6, 8,9,10,11

13-15

Chương 5: Lập báo cáo tài chính

6

3

4,5

16,5

4,5,6,7, 8,9,10,11

Tổng cộng (giờ)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

  • Thang điểm: 10.
  • Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh

Trả lời câu hỏi trên lớp

Nộp bài tập về nhà đúng hạn

Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

 

1,2,3,4,5,67,8,9,11

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Bài kiểm tra nội dung chương 1 đến 4

Kiểm tra ngắn, 30 phút

 

1,2,3,5,6, 8,9,10

    15%

Tiểu luận

Bài tiểu luận 20 trang theo nhóm

Báo cáo nhóm

 

1,2,3,5,6, 7, 9,10

    15%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Bài thi nội dung toàn môn học

Bài kiểm tra lý thuyết trắc nghiệm, tự luận (60’-90’)

1,2,3,4,5,67,8,9,10

  60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087407
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22775
20811
67823
14913663
262854
437141
15087407

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18