Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE404 - Kinh tế Môi trường (Environmental Economics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức về mối quan hệ tương tác, phụ thuộc và quy định lẫn nhau giữa kinh tế và môi trường (hệ thống hỗ trợ cuộc sống của trái đất nhằm đảm bảo một sự phát triển  ổn định, hiệu quả, liên tục và bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường và lấy con người làm trung tâm) 

Kinh tế môi trường nghiên cứu các vấn đề môi trường, khai thác từ cả hai phía kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô. Kinh tế môi trường tập trung chủ yếu vào vấn đề người ta ra quyết định như thế nào, tại sao gây ra những hậu quả đối với môi trường và chúng ta có thể thay đổi thể, chính sách kinh tế ra sao để đưa các tác động môi trường vào thế cân bằng hơn, ổn định hơn với mong muốn và yêu cầu của chúng ta và của bản thân hệ sinh thái.

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề môi trường dưới góc độ kinh tế một cách khoa học, logic và sáng tạo. Học phần còn cung cấp cho sinh viên kỹ năng quyết định và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế môi trường. Các sinh viên sẽ nắm chắc các công cụ lý thuyết, các kỹ năng cần thiết để học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc độc lập và hiệu quả đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Bài mở đầu: Giới thiệu môn học 

- Kinh tế môi trường là gì

- Nguyên nhân kinh tế của các vấn đề môi trường 

- Mục tiêu, phương pháp, đối tượng môn kinh tế môi trường 

3

0

0

  6

1,8

2

Chương 1: môi trường và phát triển

- Môi trường và vai trò môi trường với con người

- Biến đổi môi trường  

- Chất ô nhiễm

3

0

0

6

1,3

3

Chương 1: môi trường và phát triển 

- Cân bằng cơ bản 

- Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững

- Quan điểm mối quan hệ giữa môi trường và tăng  phát triển 

3

0

1.5

4.5

1,3,8

4

Chương 2: Kinh tế học về chất lượng môi trường 

- Mô hình thị trường

- Ngoại ứng 

3

0

0

10

2,3

Chương 2: Kinh tế học về chất lượng môi trường 

- Chất lượng môi trường là hàng hóa công cộng

- Tài nguyên sở hữu chung

- Tài nguyên tiếp cận mở 

- Thị trường điều tiết ô nhiễm 

3

0

1.5

4.5

2,3

6

Chương 2: Kinh tế học về chất lượng môi trường 

- Chuẩn mức thải

- Thuế/phí môi trường  

- Thị trường giấy phép phát thải

3

0

0

6

2,3

7

Chương 3: Đánh giá kinh tế các tác động môi trường 

- Tổng quan về ĐTM

- Quy trình thực hiện ĐTM

- Nội dung báo cáo ĐTM

- Phương pháp 

3

0

1.5

4.5

2,4,5,6

8

Chương 3: Đánh giá kinh tế các tác động môi trường  

- Tổng quan về CBA

- Quy trình thực hiện CBA 

3

0

1.5

4.5

4,5,6,9,10

9

Chương 3: Đánh giá kinh tế các tác động môi trường  

- Các chỉ tiêu đánh giá dự án

- Một số vấn đề trong CBA

3

0

1.5

4.5

4,5,6,7,11

10

Kiểm tra giữa kỳ

3

0

0

4.5

 

11

Chương 3: Đánh giá kinh tế các tác động môi trường  

- Khái niệm định giá môi trường 

- Tổng giá trị kinh tế 

3

0

0

4.5

4,5,6,9,10

12

Chương 3: Đánh giá kinh tế các tác động môi trường  

- Các phương pháp thực hiện định giá môi trường 

3

0

1.5

4.5

4,5,6,7,9,10

13

Chương 4: Quản lý môi trường 

- Khái niệm

- Nguyên tắc

- Công cụ

- Quản lý môi trường ở Việt Nam 

3

0

0

4.5

1,9

14

Bài tập nhóm 

(thuyết trình)

3

0

4.5

10

8,10

15

Bài tập nhóm 

(thuyết trình)

3

0

4.5

10

8,10

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10 

- Các thành phần đánh giá

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Tự chủ và tự chịu trách nhiệm với việc đi học

Điểm danh số lần có mặt trên lớp (8%) + tham gia vào bài học (2%). 

5

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

 

Kiểm tra 60 phút. SV cần nhớ, hiểu, vận dụng được nội dung từ chương 1-chương 3 để trả lời câu hỏi

1,2,3,10

    15%

Bài tập nhóm

Báo cáo nội dung theo chủ đề được yêu cầu

SV cần vận dụng kiến thức học được trong mỗi buổi học để phân tích và đánh giá bối cảnh thực tế để tóm tắt báo cáo theo chủ đề và trả lời câu hỏi liên quan từ các nhóm khác và từ giảng viên.

1,2,3,4,5,6,7,89,10

    15%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (60’). SV cần nhớ, hiểu, vận dụng được nội dung từ chương 1-chương 4 

1,2,3,4,5,10

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086315
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21683
20811
66731
14913663
261762
437141
15086315

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18