Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE312 - Kinh tế kinh doanh (Business Economics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần cung cấp kiến thức không thể thiếu cho các sinh viên trong lĩnh vực kinh doanh với nền tảng của các môn kinh tế cơ sở. Học phần giới thiệu những thông tin cơ bản về cấu trúc của công ty, đi sâu tìm hiểu vận dụng các nguyên lý kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh đặc biệt hữu ích cho các sinh viên có chuyên ngành chính là Kinh doanh.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bố thời gian

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết (thuyết giảng) 

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

(4)

1-2

Chương 1: Tổng quan về môn học và cấu trúc doanh nghiệp

6

0

2,5

10

1; 3; 6

3-4-5

Chương 2: Mục tiêu kinh doanh và các lý thuyết về doanh nghiệp

5

4

3

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

6-7-8

Chương 3: Rủi ro và bất ổn định trong kinh doanh

7

2

2

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

9-10-11

Chương 4: Phân tích và ước lượng hàm cầu

5

4

3

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

12-13-14

Chương 5: Sản xuất và chi phí

7

2

4

20

1; 2; 3; 4; 5; 6

15

Chương 6: Định giá và quảng cáo

0

3

8

7.5

1; 2; 3; 4; 5; 6

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15084910
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20278
20811
65326
14913663
260357
437141
15084910

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18