Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TOA201 - Lý thuyết xác suất và thống kê toán (The Theory of Probability and Mathematical Statistics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản thuộc nền tảng của lý thuyết xác suất và thống kê toán trong kinh tế, kinh doanh bao gồm:

 

  • Về lý thuyết xác suất: các khái niệm cơ bản về xác suất, đại lượng ngẫu nhiên một chiều, đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều, các quy luật phân phối xác suất. 
  • Về thống kê toán: lý thuyết mẫu, bài toán ước lượng và kiểm định giả thiết thống kê

 

  • Ứng dụng các phương pháp xác suất và thống kê toán trong kinh tế, kinh doanh và quản trị kinh doanh.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

No.

Contents

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

1-2

Chương 1. Biến cố và xác suất của biến cố

Chương 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất

2


2

1


1

4

10

1, 4,5

3-4

Chương 2. (tiếp)

Chương 3: Một số quy luật phân phối xác suất thông dụng

2

2

1

1

2

10

1, 4,5

5-6

Chương 3. (tiếp)

Chương 4: Biến ngẫu nhiên hai chiều

Kiểm tra giữa kỳ

2

2

1

1

2

10

1, 4,5

7-8

Chương 5. Cơ sở lý thuyết mẫu

4

2

2

10

2,4,5

9-10

Chương 6. Ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên trong kinh tế và kinh doanh

4

2

4

12

2,3,4,5

11-12

Chương 6 (tiếp)

Chương 7. Kiểm định giả thuyết thống kê trong kinh tế và kinh doanh

2

2

1

1

2

12

2,3,4,5

13-14

Chương 7: (tiếp)

4

2

4

12

2,3,4,5

15

Chương 8. Hồi quy và tương quan trong kinh tế và kinh doanh

2

1

2,5

6,5

2,3,4,5

 

Tổng cộng (3 TC)

30 giờ

15 giờ

22,5 giờ

82,5 giờ

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Kiểm tra sự có mặt trên lớp

Kiểm tra mức độ tham gia vào bài học và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên

Số lần có mặt trên lớp và quá trình tham gia vào bài học

 

1,4,5

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các nội dung của học phần

Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận trong khoảng thời gian 60 phút

 

2, 4,5

    

20%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các nội dung của học phần

Bài kiểm tra tự luận trong 60 phút

2,3,4,5

70%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087543
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22911
20811
67959
14913663
262990
437141
15087543

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18