Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TLH104 - Tâm lý học kinh doanh (Psychology in Business)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần Tâm lý học kinh doanh nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về tâm lý học trong kinh doanh như: Tâm lý người lãnh đạo, quản lý trong kinh doanh; Tâm lý người lao động trong kinh doanh; Tâm lý học tổ chức kinh doanh; Tâm lý người tiêu dùng; Quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn

(4)

Lý thuyết

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1. Những vấn đề chung về tâm lý học kinh doanh

3

0

0

7

1

2

Chương 1. Những vấn đề chung về tâm lý học kinh doanh (tiếp)

3

0

0

7

1

3

Chương 2. Tâm lý người lãnh đạo, quản lý trong kinh doanh

3

0

0

7

1,2,3

4

Chương 2. Tâm lý người lãnh đạo, quản lý trong kinh doanh (tiếp)

2

1

8

5.5

1,2,3

5

Chương 3. Tâm lý người lao động trong kinh doanh

3

0

0

7

1,2,3,6

6

Chương 3. Tâm lý người lao động trong kinh doanh (tiếp)

2

1

0

5.5

1,2,3,6

7

Thảo luận nhóm

0

3

0

2.5

1,2,3,4,6

8

Kiểm tra giữa kỳ

0

3

0

2.5

1,2,3,4,

5,6

9

Chương 4. Tâm lý học tổ chức kinh doanh

2

1

8

5.5

1,2,3,4,5

6,7,8

10

Chương 4. Tâm lý học tổ chức kinh doanh (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,4,5

6,7,8

11

Chương 5. Tâm lý người tiêu dùng

3

0

0

7

1,2,3,4,5

6,7,8

12

Chương 5. Tâm lý người tiêu dùng (tiếp)

2

1

0

5.5

1,2,3,4,5

6,7,8

13

Thảo luận nhóm

0

3

0

2.5

1,2,3,4,5

6,7,8

14

Chương 6. Quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng

2

1

6.5

5.5

1,2,3,4,5

6,7,8

15

Chương 6. Quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng (tiếp)

2

1

0

5.5

1,2,3,4,5

6,7,8

Tổng cộng (giờ)

30 

15 

22.5 

82.5 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần tham dự học trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

7,8

 

 

10%

Thi giữa kỳ

Các vấn đề đã được học

Tự luận, đề mở, thời gian làm bài 45 phút

Phân tích rõ ràng, sâu sắc theo yêu cầu của câu hỏi kiểm tra

1,2,3,4,5,6,7,8,

    40%

Đánh giá tổng kết

Thi kết thúc học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu trong môn học.

Tự luận, đề đóng, thời gian làm bài 60 phút (trong trường hợp thi online, thì áp dụng đề mở).

Câu trả lời rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của câu hỏi thi.

1,2,3,4,5,6,7,8,

50%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085714
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21082
20811
66130
14913663
261161
437141
15085714

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18