Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TRI114 - Triết học Mác- Lênin (Marxist - Leninist Philosophy)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần Triết học Mác- Lênin nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận triết học - bộ phận lý luận nền tảng của chủ nghĩa Mác- Lênin. Đó là quan điểm duy vật biện chứng về: (1) vật chất, ý thức, mối quan hệ giữa vật chất và ý thức; (2) phép biện chứng duy vật với tư cách là khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển trong tự nhiên, xã hội và tư duy, bao gồm hệ thống các nguyên lý, quy luật và các cặp phạm trù; (3) lý luận nhận thức duy vật biện chứng; (4) chủ nghĩa duy vật lịch sử với tư cách là hệ thống những quan điểm duy vật biện chứng về xã hội, làm sáng tỏ nguồn gốc, động lực và những quy luật chung của sự vận động, phát triển của lịch sử xã hội loài người; (5) triết học về con người.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận

Tự học có hướng dẫn

 
   

Lý thuyết

Seminar

(thực hành)

 

1

Chương 1: Khái luận về Triết học và Triết học Mác - Lênin

2

1

0

5,5

1,3,4,5,6

2

Chương 1: Khái luận về Triết học và Triết học Mác - Lênin (tiếp)

2

1

0

5,5

3

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

2

1

4,5

5,5

2,3,4,5,6

4

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp)

2

1

4,5

4,5

5

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp)

3

0

6

7

6

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp) 

2

1

4,5

5,5

7

Chương 2: Chủ nghĩa duy vật biện chứng (tiếp)

2

1

0

5,5

8

Thảo luận nhóm

0

3

1,5

2,5

1,2,3,4,5,6

9

Thi giữa kì

0

3

0

2,5

Thi giữa kì (chia thành 2 ca)

10

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

3

0

6

7

2,3,4,5,6

11

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

2

1

0

5,5

12

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

3

0

0

7

13

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

2

1

0

5,5

14

Chương 3: Chủ nghĩa duy vật lịch sử (tiếp)

2

1

0

5,5

15

Thảo luận nhóm

0

3

0

2,5

2,3,4,5,6

Tổng cộng (tiết)

27

18

27

78

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Đánh giá tinh thần, thái độ học tập của sinh viên

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

 

 

10%

Thi giữa kỳ

Các vấn đề thuộc chương 1 và chương 2

Đề thi thuộc loại tự luận, đề mở, được sử dụng tài liệu, thời gian làm bài 45 phút.

Tiêu chí đánh giá: Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

2,3,4

40%

Đánh giá tổng kết

Thi kết thúc học phần

Toàn bộ nội dung được nghiên cứu trong học phần

Đề thi thuộc loại tự luận, đề đóng, không được sử dụng tài liệu, thời gian làm bài 60 phút (Trong trường hợp thi online, thì áp dụng đề mở).

Tiêu chí đánh giá: Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

2,3,4

50%

 

 

 

Tổng:

100%

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087224
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22592
20811
67640
14913663
262671
437141
15087224

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18