Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA317 - Quan hệ quốc tế (International Relations)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

  Học phần này giới thiệu cho sinh viên những vấn đề nổi bật của quan hệ quốc tế. Học phần trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản và lý thuyết hữu ích gắn liền với các vấn đề và thách thức trong quan hệ quốc tế đương đại. Các sự kiện quan trọng trong quá khứ và hiện tại có đóng góp vào việc định hình quan hệ quốc tế sẽ được tìm hiểu.

Kết thúc môn học, sinh viên có khả năng hiểu và phê bình, tranh luận về các vấn đề toàn cầu liên quan đến quan hệ quốc tế.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận, thực tế

Tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1-2-3

Chương 1: Khái quát về quan hệ quốc tế

6

3

4,5

15

1; 3; 6

4-5-6

Chương 2: Chính trị quốc tế

6

3

4,5

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

7-8-9

Chương 3: Giới thiệu về an ninh quốc tế

6

3

4,5

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

10-11

Chương 4: Giới thiệu về Kinh tế chính trị quốc tế

4

2

3

10

1; 2; 3; 4; 5; 6

12-13

Chương 5: Luật pháp quốc tế

4

2

3

12.5

1; 2; 3; 4; 5; 6

14-15

Chương 6: Giới thiệu về chính sách đối ngoại

4

2

3

15

1; 2; 3; 4; 5; 6

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086609
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21977
20811
67025
14913663
262056
437141
15086609

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18