Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TCH302 - Lý thuyết tài chính (Principles of Finance)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

 

Đây là học phần lý luận cơ sở ngành giữ vị trí cầu nối giữa các học phần lý luận cơ bản và các học phần nghiệp vụ tài chính. Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, như: Tiền đề, bản chất, chức năng của tài chính; hệ thống tài chính và vai trò của các khâu trong hệ thống tài chính; thị trường tài chính; giá trị thời gian của tiền tệ, lợi suất và rủi ro, khái quát những nội dung chủ yếu của hoạt động tài chính trong các lĩnh vực như: Ngân sách Nhà nước, bảo hiểm, tín dụng, tài chính doanh nghiệp.

 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung 

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế (3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng) (1)

Thực hành, thảo luận (2)

1.

Chương 1. Tổng quan về Tài chính

3

0

1.5

6

1

2.

Chương 2. Lợi suất và Rủi ro

1.5

1.5

0

5.25

2

3.

Chương 2. Lợi suất và Rủi ro (tiếp)

1.5

1.5

3

5.25

2

4.

Chương 3. Giá trị thời gian của tiền

3

0

0

6

3

5.

Chương 3. Giá trị thời gian của tiền (Tiếp)

1.5

1.5

0

5.25

3, 4

6.

Chương 3. Giá trị thời gian của tiền (Tiếp)

1.5

1.5

4.5

5.25

3, 4

7.

Chương 4. Thị trường tài chính

3

0

0

6

5, 9, 12

8.

Chương 4. Thị trường tài chính (Tiếp)

3

0

0

6

5, 9, 12

9.

Kiểm tra giữa kỳ

0

3

1.5

4.5

 

10.

Chương 5. Tài chính cá nhân

1.5

1.5

4.5

5.25

6, 10, 12

11.

Chương 5. Tài chính cá nhân (tiếp)

3

0

0

6

6, 10, 12

12.

Chương 6. Tài chính doanh nghiệp 

3

0

0

6

7, 10, 11,  12

13.

Chương 6. Tài chính doanh nghiệp (tiếp)

1.5

1.5

4.5

5.25

7, 10, 11, 12

14.

Chương 7. Ngân sách Nhà nước

1.5

1.5

0

5.25

8, 9, 10, 11

15.

Chương 7. Ngân sách Nhà nước (tiếp)

1.5

1.5

3

5.25

8, 9, 10, 11

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

Đánh giá  quá trình

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp và tham gia vào bài học

9, 10, 12

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Chương 1 đến chương 4

Kiểm tra tự luận

1 – 5, 12

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Chương 1 đến chương 7

Kiểm tra viết (trắc nghiệm và/hoặc tự luận và/hoặc tiểu luận)

1 – 8, 12

60%

 

 

 

Tổng:

100%

Ghi chú:

Phương pháp đánh giá quá trình có thể có các hình thức khác như:

- Kiểm tra ngắn

Phương pháp đánh giá giữa kỳ có thể có các hình thức khác như:

- Báo cáo thuyết trình theo nhóm

- Bài luận đánh giá theo nhóm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086938
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22306
20811
67354
14913663
262385
437141
15086938

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18