Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TIN206 - Tin học (Introduction to computer skills)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: 

 

Học phần Tin học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tin học: 

  • Khái niệm về thông tin, xử lý thông tin; 
  • Hệ điều hành Windows; Mạng máy tính và Internet; 
  • Các kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản Word; 
  • Sử dụng thành thạo bảng tính Excel giải quyết các bài toán kinh tế; 
  • Thiết kế các thuyết trình. 

 

 • Thông qua các bài lý thuyết và thực hành các bài toán thực tế sinh viên nắm chắc và thấy rõ sự cần thiết của công nghệ thông tin trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

 1. Kiến thức cơ bản về thông tin và công nghệ thông tin
  1. Thông tin và tin học
  2. Máy vi tính
  3. Các ứng dụng CNTT
  4.  Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng CNTT

 An toàn lao động và bảo vệ trong sử dụng CNTT

3

0

 

4

1, 3, 9, 10

2-3

 1. Mạng máy tính và INTERNET
  1.  Mạng máy tính
  2. Các kiến thức cơ bản về Internet
  3. Sử dụng trình duyệt web
  4. Sử dụng Web

 Giới thiệu một số dạng truyền thông số thông dụng

3

3

 

12

2,4,8, 9, 10

4-5

 1. Sử dụng hệ điều hành Windows
  1.  Các thao tác cơ bản làm việc với máy tính 
  2.  Giới thiệu và làm việc với hệ điều hành Windows
  3. Quản lý thông tin trong máy tính 
  4. Một số phần mềm tiện ích – Sử dụng máy in

Sử dụng bộ gõ tiếng việt

3

3

 

12

4, 9 ,10

6-11

 1. MICROSOFT WORD
  1.   Giới thiệu các khái niệm cơ bản về văn bản
  2. Các thao tác xử lý tệp văn bản
  3. Định dạng 
  4. Chèn đối tượng vào văn bản
  5. Bảng biểu (Table)
  6. Tham chiếu và liên kết
  7. Trường và biểu mẫu
  8. Biên tập văn bản trong chế độ công tác
  9. In văn bản

9

9

 

23

5, 9 ,10

12-17

 1. MICROSOFT EXCEL
  1.  Giới thiệu các khái niệm cơ bản về bảng tính
  2. Nhập dữ liệu và định dạng dữ liệu trong bảng tính
  3.  Làm việc bảng tính (Sheet)
  4.  Làm việc với tệp (File) dữ liệu
  5. Các hàm trong Excel
  6. Sắp xếp và lọc dữ liệu (Sort và Filter)
  7.  Phân tích dữ liệu (PivotTable)
  8. Biểu đồ (Chart)
  9.  Biên tập và lần vết
  10. In bảng tính

9

9

 

23

6, 9 ,10

18-20

 1. MICROSOFT POWERPOINT

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ

 1.  Giới thiệu các khái niệm cơ bản về bài thuyết trình
 2. Làm việc với bài thuyết trình 
 3. Xây dựng nội dung bài thuyết trình
 4. Thay đổi định dạng bài thuyết trình 
 5. Tạo các liên kết 
 6. Biên tập thời gian trình và khởi tạo chế độ trình chiếu
 7.   Hướng dẫn in

3

6

 

16

7, 9 ,10

Tổng cộng (3 TC)

30 giờ

30 giờ

 

90 giờ

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh các buổi học trên lớp

Tham gia trả lời câu hỏi trong buổi học

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

1, 2, 9,10

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Nội dung: Các vấn đề đã được học

 

Bài thi trắc nghiệm 30 câu hỏi (30’)

3, 4, 5, 7, 8

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Nội dung: Các vấn đề đã được học

Windows

MS Word

MS Excel

MS Powerpoint

 

Bài kiểm tra thực hành (75’)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085693
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21061
20811
66109
14913663
261140
437141
15085693

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18