Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

DBZ306 - Kinh doanh số

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

 

   Môn học Kinh doanh số giúp trang bị những kiến thức lí luận và thực hành cơ bản liên quan hoạt động kinh doanh trong môi trường số và các nền tảng công nghệ thông tin. Sau khi hoàn thành môn học, sinh viên có thể vận dụng những kiến thức cơ bản về kinh doanh và ứng dụng công nghệ trong kinh doanh để xây dựng chiến lược kinh doanh, tạo lập mô hình kinh doanh, đổi mới để cạnh tranh và tăng trưởng cho doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Học phần Phát triển kinh doanh số trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ cho sinh viên trở thành công dân của nền kinh tế số toàn cầu với những nội dung cơ bản, bao gồm: (1) Phân tích hoạt động kinh doanh với các vấn đề môi trường, chiến lược và phương thức thâm nhập thị trường trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông minh; (2) Vận dụng được các nguyên lí và mô hình kinh doanh điện tử trong nền kinh tế số; (3) Phát triển năng lực đổi mới và sáng tạo trong kinh doanh song hành với những tiến bộ của công nghệ thông tin; (4)  Phân tích các yếu tố môi trường bên trong và ngoài doanh nghiệp liên quan tới hoạt động kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa, từ đó xây dựng và thực thi chiến lược, kế hoạch, mục tiêu kinh doanh và quản trị rủi ro trong hệ sinh thái kinh doanh số  (5) Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành đạo đức trong kinh doanh số; (6) Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành nghiệp vụ kinh doanh số, ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành chuỗi giá trị bao gồm sản xuất, thuê ngoài và hậu cần; quản trị nguồn nhân lực toàn cầu. Môn học sử dụng nhiều tình huống thực tiễn về phát triển kinh doanh trên nền tảng công nghệ số của các doanh nghiệp trên thế giới nhằm làm rõ những vấn đề lý thuyết kinh doanh và công nghệ số cũng như giá trị tích hợp kinh doanh số đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

STT

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

1.

Chương 1: Giới thiệu về Kinh doanh số

3

0

0

5.5

1,2,3,4,5,7,8,9,

10

2.

Chương 1: Giới thiệu về Kinh doanh số (tiếp)

2

1

3

5.5

1,2,3,4,5,6,7,9,

10

3.

Chương 2: Hệ sinh thái kinh doanh số

2

1

0

5.5

1,4,5,6,7,8,10

4.

Chương 2: Hệ sinh thái kinh doanh số (tiếp)

3

0

3

5.5

1,2,4,6,8,9,10,11

5.

Chương 3: Môi trường số và Chuyển đổi kĩ thuật số

3

0

0

5.5

1,3,4,5,6,7,9,10,11

6.

Chương 3: Môi trường số và Chuyển đổi kĩ thuật số (tiếp)

2

1

3

5.5

1,4,5,6,7,8,9,10,11

7.

Chương 4: Phân tích Kinh doanh số

3

0

0

5.5

1,4,5,6,7,8,9,10,11

8.

Chương 4: Phân tích Kinh doanh số (tiếp)

3

0

3

5.5

3,4,5,7,8,9,10,11

9.

Chương 5: Chiến lược Kinh doanh số

2

1

0

5.5

1,4,5,6,7,9

10.

Chương 5: Chiến lược Kinh doanh số (tiếp)

2

1

3

5.5

1,3,,8,9,10,11

11.

Kiểm tra giữa học phần 

0

3

0

5.5

1,2,3,4,5,6,7,9

12.

Chương 6: Đổi mới mô hình kinh doanh số

3

0

0

5.5

1,4,5,6,7,8,9,10,11

13.

Chương 6: Đổi mới mô hình kinh doanh số (tiếp)

2

1

3

5.5

1,4,5,6,7,8,9,10,11

14.

Các bài giảng và thực hành chuyên môn: Sáng tạo giá trị với các mô hình kinh doanh số

0

3

1.5

5.5

3,4,5,6,7,8,9,10

15.

Các bài giảng và thực hành chuyên môn: Sáng tạo giá trị với các mô hình kinh doanh số (tiếp)

0

3

3

5.5

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Tổng cộng

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Theo nội dung các buổi học

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,2,3,4,5

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

 

Kiến thức tổng hợp các nội dung đã học/ Kiến thực lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực 

Kiểm tra lí thuyết + tự luận (45’)

1,2,3,4,5

    30%

Tiểu luận

Hoàn thành đúng theo hướng dẫn của gỉảng viên về nội dung, hình thức và thời gian hoàn thành

Báo cáo nhóm

1,2,3,4,5,6,7,8

 

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Kiến thức tổng hợp bao gồm lí thuyết và thực hành

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận ‘

(60’ -90’)

1 -11

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15085964
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21332
20811
66380
14913663
261411
437141
15085964

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18