Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE311 - Kinh tế đầu tư (Investment Economics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Môn học nhằm trang bị cho người học một cách có hệ thống, khoa học, toàn diện các kiến thức cơ bản về các vấn đề kinh tế trong lĩnh vực đầu tư, bao gồm những lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển, các nguồn huy động vốn đầu tư, quan hệ quốc tế trong hoạt động đầu tư và các giải pháp nhằm huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Môn học còn cung cấp các kiến thức cơ bản trong việc lập, đánh giá dự án đầu tư, tổ chức quản lý hoạt động đầu tư dưới góc độ chủ đầu tư và dưới góc độ cơ quan quản lý nhà nước. Môn học sử dụng các kiến thức nền tảng của các môn Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô và trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết để học tiếp các môn như Đầu tư quốc tế, Quản trị dự án đầu tư quốc tế, …

2. NỘI DUNG HỌC PHẦNBuổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Kiểm tra, đánh giá

Đóng góp vào CLO

Số tiết trên lớp

Thuyết trình, tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết

Bài tập, thảo luận, thực hành

 

1

Chương 1: Giới thiệu tổng quan về môn học

Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư và kinh tế đầu tư

3

0

0

6

Xem mục 5.2. 

CLO 1, 6, 11

2-3

Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư và kinh tế đầu tư (tiếp)

4

2

3

9

Xem mục 5.2.

CLO 1, 6, 11

4-5

Chương 3: Nguồn vốn đầu tư

4

2

3

9

Xem mục 5.2.

CLO 1, 6, 11

6-8

Chương 4: Lập và quản lý dự án đầu tư

6

4

3

14

Xem mục 5.2.

CLO 2,3, 4,7, 8

9-11

Chương 5: Hiệu quả đầu tư

6

2

6

13

Xem mục 5.2.

CLO 2, 3,4, 5 7, 8, 9, 10, 11

12

Seminar: Chủ đề do giảng viên và sinh viên thống nhất 

0

4

3

12

Xem mục 5.2.

CLO 5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

13

Kiểm tra giữa kỳ

3

0

0

11

Xem mục 5.2.

CLO 6,7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

14-15

Chương 6: Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư

Tổng kết

4

1

4,5

8,5

Xem mục 5.2.

CLO 5, 11

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

82,5

   

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức[1]

Nội dung đánh giá[2]

Tiêu chí đánh giá[3]

CLO

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

14, 15

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết tiểu luận và thuyết trình theo nhóm hoặc thi viết giữa kỳ

Thuyết trình 30 phút và trả lời câu hỏi hoặc thi viết giữa kỳ 45 phút

6,7,8,9,10,11,12,13,14

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Thi viết cuối kỳ (tự luận) cá nhân  trên lớp hoặc làm bài luận theo nhóm theo hình thức trực tuyến

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận (60-90 phút)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

 Tiêu chí đánh giá

Yêu cầu chung đối với bài thuyết trình

+ Nội dung thuyết trình tốt: 5 điểm

+ Kỹ năng thuyết trình tốt: 3 điểm

+ Slides chuẩn bị tốt 1 điểm

+ Thời gian thuyết trình theo quy định: 1 điểm

Tổng:                                              10 điểm

 

Báo cáo nhóm

  • Hình thức: Bài luận từ 20-25 trang A4
  • Nội dung: Bộ BT cụ thể
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi :                   2 điểm

+ Nội dung phù hợp với tên chủ đề, giải quyết trọn vẹn vấn đề nghiên cứu : 5 điểm

+ Tài liệu sử dụng trung thực và minh bạch nguồn dữ liệu :     1 điểm

+ Hình thức trình bày, ngôn ngữ, bảng biểu, trích dẫn tài liệu tham khảo :    2 điểm

                                                              Tổng:               10 điểm

Kiểm tra và thi viết 

- Nội dung: các vấn đề đã được học tập trên lớp và tự học

- Hình thức thi: trực tiếp trên lớp

- Thời gian: 60 phút 

- Tiêu chí đánh giá: 

  • Các ý rõ ràng, đầy đủ, hướng mở:                                                           2 điểm
  • Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế:                                             4 điểm
  • Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú:                                                   1 điểm
  • Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định:                                       2 điểm
  • Sáng tạo trong cách trình bày:                                                                  1 điểm

                                                                      Tổng:               10 điểm

 

Lưu ý: hình thức thi và hoạt động gắn kết thực tiễn trong học phần có thể linh hoạt phụ thuộc vào tình hình thực tế.THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087166
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22534
20811
67582
14913663
262613
437141
15087166

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18