Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TRI104 - Tư tưởng Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Ideology)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên tri thức khoa học về hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam; đặc biệt là nắm được những nội dung mang tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá Hồ Chí Minh; góp phần hình thành năng lực, phương pháp làm việc, niềm tin, tình cảm cách mạng; củng cố cho sinh viên về lập trường, quan điểm cách mạng trên nền tảng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn 

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1

Chương 1: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh. 

3

0

0

7

1,2

2

Chương 2: Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

3

0

0

7

1,2,3,7

3

Thảo luận

0

3

0

2.5

1,2,3,4,5

6,7

4

Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

3

0

6

7

1,2,3,4,

5,6,7

5

Chương  4:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (Mục I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam)

1

2

0

4

1,2,3,4,5

6,7,8

6

Chương  4:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân (Mục II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

2

1

0

5.5

1,2,3,4,5

6,7,8

7

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế

3

0

0

7

1,2,3,4,5

6,7,8

8

Kiểm tra giữa kỳ 

 

3 (ôn tập và kiểm tra giữa kỳ)

0

2.5

1,2,3,4,5

6,7,8

9

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người  (Mục I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; phần 1 của mục II Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức).

3

0

7.5

7

1,2,3,4,

5,6,7,8

10

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, con người  ( phần 2, 3 của Mục II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; mục III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người).

3

0

0

7

1,2,3,4,5

6,7,8

Tổng cộng (giờ)

21 

13,5 

56,5 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Đánh giá tinh thần, thái độ học tập của sinh viên

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

7,8

 

10%

 

Thi giữa kỳ

  

Các vấn đề đã được học

-Tự luận, đề mở, thời gian làm bài 45 phút.

-Tiêu chí đánh giá: Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

1,2,3,4,5,6,7,8

    40%

Đánh giá tổng kết

 

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu trong môn học.

-Tự luận, đề đóng (trong trường hợp thi online thì áp dụng thi đề mở), thời gian làm bài 60 phút 

-Tiêu chí đánh giá: Bài làm rõ ràng, chính xác, đầy đủ, sâu sắc theo yêu cầu của đề thi.

1,2,3,4,5,6,7,8

50%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088152
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23520
20811
68568
14913663
263599
437141
15088152

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18