Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA327 - Sáng tạo kinh doanh (Business innovation)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Học phần cung cấp kiến thức và kĩ năng về các mô hình kinh doanh xã hội và cách thức gọi vốn để triển khai dự án. Người học sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh trên thực tế. Bên cạnh đó, học phần giúp người học nắm bắt cách thức tiếp cận với các bên liên quan và nguồn lực cộng đồng trong hệ sinh thái kinh doanh xã hội để huy động vốn và phát triển mô hình kinh doanh.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp đến CLO

Giờ giảng trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận, thực tế

Tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận)

1-2-3

Chương 1: Thiết kế mô hình kinh doanh

6

3

3

15

1,2,5,6

4-5

Chương 2: Đánh giá tác động  để hoàn thiện mô hình kinh doanh

4

2

2

10

1,2,3,4,5,6

6

Chương 3: Giá trị cốt lõi

2

1

1

5

1,2,3,4,5,6

7

Chương 4:Tư duy thiết kế (Design thinking) phát triển mô hình kinh doanh và đưa ra sản phẩm mẫu 

2

1

1

5

1,2,3,4,5,6

8

Chương 5: Cải tiến mô hình kinh doanh

 

3

1

1

5

1,2,3,4,5,6

9

Chương 6: Nguồn vốn cộng đồng

3

1
1

5

1,2,3,4,5,6

10-11

Chương 7: Động lực huy động nguồn vốn cộng đồng

4

2

2

10

1,2,3,4,5,6

12

Chương 8: Giá trị của nguồn vốn cộng đồng

2

1

1

5

1,2,3,4,5,6

13

Chương 9: Phương pháp và các kênh huy động vốn cộng đồng 

2

1

1

7.5

1,2,3,4,5,6

14-15

Chương 10: Xây dựng chiến dịch huy động nguồn vốn cộng đồng hiệu quả 

4

2

9.5

15

1,2,3,4,5,6

Tổng cộng (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087045
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22413
20811
67461
14913663
262492
437141
15087045

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18