Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TPH431 - Ngoại ngữ 7 : Tiếng Pháp – Thực hành dịch (Le français 7: Pratique de la traduction du français)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần Ngoại ngữ 7 bao gồm những bài thực hành dịch văn bản kinh tế thương mại, những hội thoại, đàm phán trong giao dịch thương mại từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Pháp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết (thuyết giảng)

Thực hành/ Thảo luận

1-14

Traduction des textes de spécialité en économie du français en vietnamien

0

42

0

28

1,2,3,4,5,6,7,8

15

Test partiel 1

0

3

0

2

1,2,3,4,5,6,7,8

16-29

Traduction des textes de spécialité en économie du vietnamien en français

0

42

0

28

1,2,3,4,5,6,7,8

30

Test partiel 2

0

3

0

2

1,2,3,4,5,6,7,8

Tổng cộng (tiết)

0

90

0

60

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

3.1. Đánh giá thường xuyên (tỷ lệ 10%):

- Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp 

- Thuyết trình vấn đề theo nội dung bài học, bài tập nhóm.

3.2. Đánh giá định kỳ

Hình thức

Tỷ lệ

Kiểm tra giữa kỳ (2 bài)

30%

Thi kết thúc học phần

60%

 

3.3. Tiêu chí đánh giá

 • Trả lời câu hỏi, giải quyết tình huống trên lớp:

- Nội dung: theo nội dung bài giảng 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi: 7 điểm

+ Sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp: 3 điểm

 • Thuyết trình vấn đề theo nội dung bài học, bài tập nhóm:

- Hình thức: Thuyết trình theo nhóm hoặc bài tập nhóm

- Nội dung: Liên hệ thực tế cho các bài dịch

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trình bày tóm tắt nội dung cơ bản của vấn đề nghiên cứu: 2 điểm

+ Nêu được đặc điểm nổi bật của vấn đề và so sánh: 3 điểm

+ Trình bày khoa học, sáng tạo: 1 điểm

+ Chất lượng ngôn ngữ tốt: rõ ràng, mạch lạc, từ vựng phong phú, sử dụng câu đúng cấu trúc ngữ pháp: 3 điểm

+ Thông tin tin cậy: 1 điểm

 • Kiểm tra giữa kỳ 

- Hình thức: Thi viết (có 2 bài, làm vào buổi thứ 15 và buổi thứ 30)

- Nội dung: các vấn đề đã nghiên cứu trong học phần

- Đề thi bài 1 gồm 02 bài dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt; bài 2  gồm 02 bài dịch từ tiếng Việt sang tiếng Pháp.

+ Phong cách dịch: 1 điểm

+ Từ vựng: 2 điểm

+ Nội dung: 5 điểm

+ Cấu trúc: 1 điểm

+ Chính tả: 1 điểm

 • Thi kết thúc học phần:
 • Hình thức thi : viết và nói; 
 • Nội dung thi:  những kiến thức, kỹ năng đã học trong học phần đến thời điểm thi, kiểm tra;
 • Đề thi viết liên quan đến các bài dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Việt và ngược lại trong thời gian 120 phút  (chiếm 75% tổng số điểm).
 • Đề thi nói trên cơ sở một bài tiểu luận về một chủ đề kinh tế thương mại (chiếm 25% tổng số điểm). 
 1. Tổng điểm: 10 điểm (thang điểm 10) Các thành phần đánh giá

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

- Chuyên cần 

 

- Tham gia xây dựng bài 

 

- Thực hành cá nhân trên lớp, bài tập về nhà, làm việc theo nhóm

- Số lần có mặt trên lớp 

- Tham gia vào bài học trên lớp.

- Kết quả thực hành cá nhân trên lớp, bài tập về nhà, làm việc theo nhóm

6,7,8

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

 • Nội dung đã học về kiến thức ngôn ngữ, văn hóa và kinh tế thương mại đã học. 

+ Trả lời rõ ràng sâu sắc câu hỏi tự luận: 5 điểm

+ Trả lời rõ ràng chính xác câu hỏi trắc nghiệm:5 điểm

1,2,3,4,5

    30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Bài kiểm tra lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận (90’)

1,2,3,4,5

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087959
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23327
20811
68375
14913663
263406
437141
15087959

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18