Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA315 - Quản trị dự án đầu tư quốc tế (International Project Management)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

 

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về quản lý các dự án đầu tư có yếu tố nước ngoài, bao gồm những lý luận chung về dự án đầu tư quốc tế và quản trị dự án đầu tư quốc tế, các nội dung quản trị dự án từ khâu chuẩn bị dự án đến triển khai và trong suốt quá trình hoạt động của dự án cho đến khi kết thúc hoạt động của dự án. Đặc biệt, học phần sẽ tập trung trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng liên quan đến lập và triển khai kế hoạch dự án. Thêm vào đó, học phần sẽ giới thiệu về thực tiễn quản trị một số loại dự án đầu tư quốc tế.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Kiểm tra, đánh giá

Đóng góp vào CLO

Số tiết trên lớp

Thuyết trình, tiểu luận, bài tập lớn 

Tự học, tự chuẩn bị

Lý thuyết

Bài tập, thảo luận, thực hành

1-2

Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án đầu tư quốc tế 

4

2

3

11

Xem mục 5.2.

CLO 1,2,8,9, 10, 11

3-5

Chương 2: Lựa chọn dự án và chuẩn bị nhân sự

6

3

6

16.5

Xem mục 5.2.

CLO 2, 7, 8, 9, 10, 11

6-9

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

6

6

4.5

22

Xem mục 5.2.

CLO 3,7,8,9, 10, 11

10

Seminar: Chủ đề do giáo viên và sinh viên thống nhất có liên quan đến môn học

1

2

0

5.5

 

CLO 1,2,3,7,8,9,10,11, 12, 13

11

Kiểm tra giữa kỳ

3

0

0

5.5

Xem mục 5.2.

CLO 7,8,9,14, 15

12-13

Chương 4: Quản lý và kiểm soát dự án

4

2

3

11

Xem mục 5.2.

CLO 4,7,8,9

14

Chương 5: Kiểm toán và kết thúc dự án

3

0

3

5.5

Xem mục 5.2.

CLO 5,7,8,9, 10, 11

15

Chương 6: Thực tiễn quản trị dự án đầu tư quốc tế

3

0

3

5.5

Xem mục 5.2.

CLO 6,7,8,9, 10, 11

 

Tổng cộng (tiết)

30

15

22.5

82.5

   

 

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức[1]

Nội dung đánh giá[2]

Tiêu chí đánh giá[3]

CLO

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

13, 14, 15

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ

Viết tiểu luận và thuyết trình theo nhóm hoặc thi viết giữa kỳ

Thuyết trình 30 phút và trả lời câu hỏi hoặc thi viết giữa kỳ 45 phút

7,8,9,10,11

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Thi viết cuối kỳ (tự luận) cá nhân  trên lớp hoặc làm bài luận theo nhóm theo hình thức trực tuyến

Bài kiểm tra lý thuyết + tự luận (60-90 phút)

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15

60%

 

 

 

Tổng:

100%

 

 Tiêu chí đánh giá

Yêu cầu chung đối với bài thuyết trình

+ Nội dung thuyết trình tốt: 5 điểm

+ Kỹ năng thuyết trình tốt: 3 điểm

+ Slides chuẩn bị tốt 1 điểm

+ Thời gian thuyết trình theo quy định: 1 điểm

Tổng:                                              10 điểm

 

Báo cáo nhóm

  • Hình thức: Bài luận từ 20-25 trang A4
  • Nội dung: Bộ BT cụ thể
  • Tiêu chí đánh giá:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý, khả thi :                   2 điểm

+ Nội dung phù hợp với tên chủ đề, giải quyết trọn vẹn vấn đề nghiên cứu : 5 điểm

+ Tài liệu sử dụng trung thực và minh bạch nguồn dữ liệu :     1 điểm

+ Hình thức trình bày, ngôn ngữ, bảng biểu, trích dẫn tài liệu tham khảo :    2 điểm

                                                              Tổng:               10 điểm

Kiểm tra và thi viết 

- Nội dung: các vấn đề đã được học tập trên lớp và tự học

- Hình thức thi: trực tiếp trên lớp

- Thời gian: 60 phút 

- Tiêu chí đánh giá: 

  • Các ý rõ ràng, đầy đủ, hướng mở:                                                           2 điểm
  • Phân tích logic, sâu sắc, có liên hệ thực tế:                                             4 điểm
  • Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú:                                                   1 điểm
  • Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn đúng quy định:                                       2 điểm
  • Sáng tạo trong cách trình bày:                                                                  1 điểm

                                                                      Tổng:               10 điểm

 

Lưu ý: hình thức thi và hoạt động gắn kết thực tiễn trong học phần có thể linh hoạt phụ thuộc vào tình hình thực tế.

        

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086491
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21859
20811
66907
14913663
261938
437141
15086491

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18