Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TRI201 - Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học (Logics and Methodology of Study and Research)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học bao gồm hai phần:

Phần Logic học bao gồm những nội dung cơ bản về những hình thức cơ bản của tư duy và những quy luật cơ bản của tư duy. 

Phần Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học gồm những cơ sở của hoạt động học tập, cách rèn luyện năng lực học tập và các phương pháp học tập ở bậc đại học; những nội dung cơ bản về nghiên cứu khoa học như phát hiện vấn đề khoa học, đặc điểm nghiên cứu khoa học, trình tự nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học, giả thuyết khoa học, phương pháp thu thập và xử lý thông tin, phương pháp trình bày kết quả nghiên cứu khoa học,…

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Buổi

Nội dung 

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Nhập môn Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học

Chương 1: Khái niệm

3

0

0

7

1,2,3,9

2

Chương 1: Khái niệm (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,

6,7,9

3

Chương 1: Khái niệm (tiếp)

Chương 2: Phán đoán

1

2

1,5

4

1,2,3,

6,7,9

4

Chương 2: Phán đoán (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,

6,7,9

5

Chương 2: Phán đoán (tiếp)

Chương 3: Suy luận

1

2

1,5

4

1,2,3,

6,7,9

6

Chương 3: Suy luận (tiếp)

3

0

0

7

1,2,3,

6,7,9

7

Chương 3: Suy luận (tiếp)

1

2

1,5

4

1,2,3,

6,7,9

8

Chương 3: Suy luận (tiếp)

Thi giữa kỳ

1

2

0

4

1,2,3,

6,7,9

9

Chương 3: Suy luận (tiếp)

Chương 4: Các quy luật cơ bản của logic hình thức

2

1

1,5

5,5

1,2,3,

6,7,9

10

Chương 5: Những vấn đề cơ bản về phương pháp học tập ở đại học

2

1

1,5

5,5

1,2,4,5,

6,7,8,9

11

Chương 5: Những vấn đề cơ bản về phương pháp học tập ở đại học (tiếp)

2

1

3

5,5

1,2,4,5,

6,7,8,9

12

Chương 5: Những vấn đề cơ bản về phương pháp học tập ở đại học (tiếp)

2

1

3

5,5

1,2,4,5,

6,7,8,9

13

Chương 6: Những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học 

2

1

3

5,5

1,2,4,5,

6,7,8,9

14

Chương 6: Những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học (tiếp)

2

1

3

5,5

1,2,4,5,

6,7,8,9

15

Chương 6: Những vấn đề cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học (tiếp)

Giải đáp thắc mắc, chữa bài tập.

2

1

3

5,5

1,2,4,5,

6,7,8,9

Tổng cộng (giờ)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trên lớp

5,7,9

 

10%

Thi 

giữa kỳ

Nội dung các chương: Khái niệm, Phán đoán, Suy luận.

Tự luận; Sinh viên được sử dụng tài liệu.

Thời gian: 45 phút.

1,2,3,6,7

    40%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu trong học phần.

Tự luận; Sinh viên không được sử dụng tài liệu.

Thời gian: 60 phút

(Trong trường hợp thi online, thì áp dụng đề mở).

1,2,3,4,5,6,7,8,9

50%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086994
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22362
20811
67410
14913663
262441
437141
15086994

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18