Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TMA319 - Đổi mới sáng tạo (Innovation)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Đổi mới sáng tạo quyết định khả năng sống còn và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày nay. Môn học Đổi mới sáng tạo trong kinh doanh được thiết kế nhằm trang bị cho học viên kiến thức và công cụ sáng tạo, đồng thời quy trình để phát triển một ý tưởng sáng tạo thành doanh nghiệp và cách thức để một doanh nghiệp đổi mới và sáng tạo trong tổ chức của mình. Học viên sẽ được tiếp cận tới các lý thuyết nền tảng về đổi mới và sáng tạo cũng như việc vận dụng các phương thức và kỹ năng thực tiễn để duy trì và tăng cường đổi mới và sáng tạo trong doanh nghiệp. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Nội dung

Phân bố thời gian

Đóng góp vào CLO 

Lý thuyết (thuyết giảng) 

Thực hành, thảo luận

Bài tập lớn, tiểu luận, thực tế

Tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn

1 – 2 

Chương 1: Khái quát về Đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh

4

2

2

10

1; 4; 7

3-4

Chương  2: Sáng tạo ý tưởng và các công cụ sáng tạo

4

2

2

10

1; 4; 7

5-6

Chương 3: Nghiên cứu thị trường

4

2

2

10

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

7-8

Chương 4: Tư duy thiết kế trong phát triển sản phẩm, dịch vụ mới

4

2

2

10

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

9-10

Chương 5: Mô hình và chiến lược kinh doanh

4

2

2

10

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

11-12

Chương 6: Các vấn đề pháp lý và SHTT

4

2

2

10

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

13-14-15

Chương 7: Tài chính, gọi vốn đầu tư và thuyết trình dự án

6

3

10,5

22.5

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Tổng cộng (tiết)

30

15

22,5

82,5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087014
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22382
20811
67430
14913663
262461
437141
15087014

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18