Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE306 - Quan hệ kinh tế quốc tế (International Economic Relations)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về, thương mại quốc tế, thương mại dịch vụ quốc tế, đầu tư quốc tế, hợp tác quốc tế về KHCN, các tổ chức và liên kết kinh tế quốc tế.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Số tiết trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn

Tự học có hướng dẫn

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết

Thực hành thảo luận

1

Chương 1: Tổng quan về quan hệ kinh tế quốc tế

2

1

1

5

1; 3; 6

2

Chương 1: Tổng quan về quan hệ kinh tế quốc tế

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

3

Chương 1: Tổng quan về quan hệ kinh tế quốc tế

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

4

Chương 2: Thương mại quốc tế

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

5

Chương 2: Thương mại quốc tế

2

1

1

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

6

Chương 3: Đầu tư quốc tế

2,25

0,75

1,375

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

7

Chương 3: Đầu tư quốc tế

2,25

0,75

1,375

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

8

Chương 3: Đầu tư quốc tế

2,25

0,75

1,375

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

9

Chương 3: Đầu tư quốc tế

2,25

0,75

1,375

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

10

Chương 4: Thương mại dịch vụ quốc tế

2

1

2

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

11

Chương 4: Thương mại dịch vụ quốc tế

2

1

2

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

12

Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và Hội nhập kinh tế quốc tế

1,75

1,25

2

5

1; 2; 3; 4; 5; 6

13

Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và Hội nhập kinh tế quốc tế

1,75

1,25

2

7.5

1; 2; 3; 4; 5; 6

14

Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và Hội nhập kinh tế quốc tế

1,75

1,25

2

7.5

1; 2; 3; 4; 5; 6

15

Chương 5: Liên kết kinh tế quốc tế và Hội nhập kinh tế quốc tế

1,75

1,25

2

7.5

1; 2; 3; 4; 5; 6

Tổng cộng (3 TC)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Hình thức

CLO

Trọng số

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Chuyên cần, trả lời câu hỏi trên lớp

Đi học, làm bài đầy đủ và phát biểu trên lớp

1; 2; 3; 4; 5; 6

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Thi viết, tiểu luận, thuyết trình, bài tập nhóm

1; 2; 3; 4; 5; 6

30%

Điểm thưởng

Các trường hợp trả lời đúng câu hỏi trên lớp sẽ được tính điểm cộng (tùy theo quy định của giảng viên) cho mỗi câu trả lời vào điểm giữa kỳ hoặc vào điểm cuối kỳ (bằng ½ điểm cộng vào giữa kỳ)

Phát biểu/ trả lời câu hỏi/ làm  bài tập về nhà/ thuyết trình/tiểu luận

   

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các vấn đề đã được nghiên cứu

Tiểu luận/ Bài tập lớn/ Thi vấn đáp/ Kiểm tra viết (tự luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp)

1,2,6

60%

       

Tổng

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086877
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22245
20811
67293
14913663
262324
437141
15086877

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18