Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

WDM301 - Quản lý kho hàng và phân phối

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Môn học Quản lý kho hàng được thiết kế để cung cấp thông tin chi tiết về thiết kế và vận hành kho, quản lý phân phối, lập kế hoạch vận tải thực hành tốt và công nghệ vai trò có thể đóng vai trò trong việc hỗ trợ chức năng gia tăng giá trị quan trọng này.

Cấu hình và quản lý hoạt động kho bãi và phân phối là chìa khóa để đạt được các mục tiêu quản lý chi phí và dịch vụ khách hàng của công ty. Với các tổ chức cạnh tranh về tốc độ, độ tin cậy và tính linh hoạt và áp lực ngày càng tăng đối với các phạm vi sản phẩm mở rộng, vòng đời sản phẩm ngắn hơn, các tùy chọn giao hàng tùy chỉnh và các chức năng hậu cần, kho và phân phối hiệu quả và hiệu quả được coi là động lực chính của sự thành công của tổ chức. Thiết kế, thực hiện và quản lý cơ sở hạ tầng và quy trình phân phối và kho và phân phối hiệu quả và hiệu quả thường đòi hỏi khả năng nâng cao trên tất cả nhân viên và nâng cao kỹ năng chung của chức năng.

Quản lý rủi ro trong kinh doanh quốc tế giúp sinh viên hiểu và nắm vững những điều cơ bản về rủi ro trong kinh doanh quốc tế, bao gồm các khái niệm, phân loại và mối quan hệ giữa rủi ro và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở nắm vững lý thuyết, sinh viên có thể áp dụng thực tế các phương pháp xử lý từng loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh quốc tế như rủi ro tín dụng, rủi ro quốc gia, rủi ro thị trường, rủi ro trong vận tải hàng hóa quốc tế để đảm bảo hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, môn học này cũng đưa ra các trường hợp quản lý rủi ro thực tế của doanh nghiệp để sinh viên có thể tiếp cận các hoạt động quản lý rủi ro của doanh nghiệp.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Không.

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Tiểu luận, bài tập lớn, thực hành

(3)

Tự học với hướng dẫn của giáo viên

(4)

Lý thuyết (thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Vai trò của kho hàng

2

1

1

5.5

CLO1,3,5

2

Chương 2: Quyết định về kho hàng

2

1

2

5.5

CLO1,3,7,8

3

Chương 3: Hoạt động và quy trình kho hàng

2

1

2

5.5

CLO1,3,5,6

4

Chương 3: Hoạt động và quy trình kho hàng

2

1

2

5.5

CLO1,2,3,5

5

Chương 4: Bố trí kho hàng

2

1

1

5.5

CLO2,4,5,6

6

Chương 4: Bố trí kho hàng

2

1

1

5.5

CLO2,4,5,6,9

7

Bài tập thực hành

2

1

1

5.5

CLO5,6,7,8

8

Chương 5: Quản lý hệ thống thông tin và công nghệ

2

1

2

5.5

CLO2,4,5,6,9

9

Chương 6: An toàn kho bãi và an ninh

2

1

2

5.5

CLO2,4,5,10,6

10

Chương 7: Quản lý phân phối

2

1

0

5.5

CLO5,6,8,9

11

Chương 7: Quản lý phân phối

2

1

2

5.5

CLO6,7,8,9

12

Chương 7: Quản lý phân phối

2

1

2.5

5.5

CLO2,4,5,6,8

13

Chương 7: Quản lý phân phối

2

1

2

5.5

CLO2,4,5,6,7

14

Bài tập thực hành

2

1

1

5.5

CLO5,6,1,8

15

Ôn tập

2

1

1

5.5

CLO5,6,9,10

Tổng số (giờ)

30

15

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí

CLO

Tỷ lệ

 

Đánh giá quá trình

Chuyên cần

Giảng viên tham dự trong giờ học

Số lượng người tham dự và tham gia bài học

 

1,2,3,4

 

10%

Trắc nghiệm, kiểm tra giữa kỳ

Bài tập nhóm, trình bày nhóm hoặc Bài kiểm tra viết

Số lượng học sinh trong mỗi nhóm phụ thuộc vào tổng số học sinh trong lớp. Trình bày nhóm trong 30 phút. Báo cáo nhóm dài 20 trang A4.

1,3,4,5,6,7,8

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Bài kiểm tra viết

MCQ + viết (90 phút)

1,2,3, 4,5,7

60%

 

 

 

Tổng

100%

             

 

 Tiêu chí đánh giá

* Tiêu chí chung: Thái độ tốt, khát kiến thức và hành vi tốt

* Đánh giá hình thành

1) Tham dự lớp học

- Kiểm tra tham dự: Mỗi lần tham dự lớp học: 1 điểm cho mỗi bài giảng

Tổng kiểm tra: 10 bài giảng

2) Thuyết trình nhóm (Giữa kỳ)

- Nội dung: Chuẩn bị báo cáo theo chủ đề đã chọn

- Tiêu chí:

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý: 3 điểm

+ Phân tích logic: 4 điểm

+ Sử dụng tài liệu tham khảo phong phú: 1 điểm

+ Ngôn ngữ rõ ràng, trích dẫn chính xác và dễ hiểu: 1 điểm

+ Sáng tạo trong bài thuyết trình: 1 điểm

Tổng cộng: 10 điểm

* Đánh giá tổng kết

3) Kiểm tra miệng

- Nội dung: Chuẩn bị 2 câu hỏi theo giấy hỏi được chọn

- Tiêu chí

+ Xác định vấn đề rõ ràng, hợp lý: 3 điểm

+ Phân tích logic: 4 điểm

+ Nắm bắt tất cả các kiến thức cơ bản liên quan: 1 điểm

+ Ngôn ngữ rõ ràng, trích dẫn chính xác: 1 điểm

+ Sáng tạo trong bài thuyết trình: 1 điểm

Tổng cộng: 10 điểm

4) Bài kiểm tra viết (Bài kiểm tra cuối cùng)

+ Định dạng: Thi viết (trắc nghiệm: 3 điểm; trường hợp học: 7 điểm)

+ Nội dung: các vấn đề được nghiên cứu trong môn học

- Đề thi gồm các câu hỏi tự luận và câu hỏi tình huống có nhiều chi tiết bổ sung, thời gian làm bài tối đa là 90 phút.

- Tiêu chí đánh giá:

+ Trả lời rõ ràng, sâu sắc cho các câu hỏi tình huống: 4 điểm

+ Lý luận logic, chặt chẽ: 3 điểm

+ Đề cập đến các quy định pháp luật cụ thể, phù hợp: 2 điểm

+ Sáng tạo trong thuyết trình: 1 điểm

Tổng cộng: 10 điểm

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15087424
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22792
20811
67840
14913663
262871
437141
15087424

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18