Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

TOA105 - Toán cao cấp

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc nền tảng của toán học cao cấp và các ứng dụng trong kinh tế, bao gồm:

- Những nội dung cơ bản của Đại số tuyến tính: ma trận và định thức, không gian véc tơ, hệ phương trình tuyến tính.

- Những kiến thức cơ bản của Giải tích toán học: phép tính giới hạn, tính liên tục, phép tính vi phân tích phân, cực trị và các ứng dụng của phép tính vi tích phân hàm một biến và nhiều biến số, phương pháp giải một số loại phương trình cấp một, phương trình tuyến tính cấp hai. 

- Giới thiệu một số mô hình tuyến tính trong kinh tế và kinh doanh, giới thiệu các ứng dụng của giải tích toán học trong kinh tế và kinh doanh.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp

Bài tập lớn, tiểu luận,

Tự học có hướng dẫn

Lý thuyết

(Thuyết giảng)

Thực hành, thảo luận

1-2

Mở đầu + Chương 1. Ma trận và Định thức 

2

4

0

6

1, 5, 6

3-4

Chương 2. Hệ phương trình tuyến tính 

1

5

0

6

1, 5, 6

5-6

Chương 3. Không gian véc tơ 

1

5

0

6

1, 5, 6

7-8

Chương 4. Một số mô hình tuyến tính dùng trong phân tích kinh tế và kinh doanh

1

5

0

6

2, 5, 6

9-10

Chương 5. Ánh xạ tuyến tính và dạng toàn phương 

1

5

0

6

1, 5, 6

11-13

Chương 6: Ứng dụng của hàm một biến số trong kinh tế và kinh doanh  

Kiểm tra giữa kỳ

2

7

0

9

2, 3, 4, 5, 6

14-16

Chương 7: Một số vấn đề mở rộng giải tích hàm một biến số 

2

7

0

9

3, 5, 6

17-18

Chương 8: Phép tính vi phân của hàm nhiều biến số 

2

4

0

6

3, 5, 6

19-22

Chương 9: Ứng dụng của hàm nhiều biến số trong kinh tế và kinh doanh

2

10

0

12

2, 4, 5, 6

23-25

Chương 10: Chuỗi, phương trình vi phân và phương trình sai phân trong kinh tế và kinh doanh

Ôn tập

1

8

0

9

2, 3, 4, 5, 6

 

Tổng cộng (giờ)

15 giờ

60 giờ

0 giờ

75 giờ

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Kiểm tra sự có mặt trên lớp

Kiểm tra mức độ tham gia vào bài học và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giảng viên

Số lần có mặt trên lớp và quá trình tham gia vào bài học

 

1,3,5

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

Các nội dung của học phần

Kiểm tra trắc nghiệm hoặc tự luận trong khoảng thời gian 60 phút

 

 

1,2,3

 

20%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Các nội dung của học phần

Bài kiểm tra tự luận trong 75 phút

2,3,4,6

70%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086746
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22114
20811
67162
14913663
262193
437141
15086746

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18