Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

VJP205 - Phân tích dữ liệu kinh doanh (Introduction to Business Analytics)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

  • Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về dữ liệu trong kinh doanh và giới thiệu khái quát các phương pháp cơ bản cho phân tích dữ liệu trong kinh doanh từ phân tích mô tả tới phân tích dự đoán và phân tích lựa chọn tối ưu.
  • Trang bị kĩ năng sử dụng phần mềm để ứng dụng các phương pháp cơ bản trong phân tích dữ liệu nhằm phục vụ cho thiết lập và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh cũng như hỗ trợ đưa ra các quyết định trong quản lý kinh doanh.

2. NỘI DUNG MÔN HỌC

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Tổng quan về Phân tích dữ liệu kinh doanh

2

1

2

4.5

1, 6

2+3

Chương 2: Thống kê mô tả

3

3

3

8

2,4,5,6

4+5+6

Chương 3: Trực quan hóa dữ liệu

4

5

4.5

10.5

1,4,5,6,7

7+8+9

Chương 4: Khai phá dữ liệu mô tả

4

5

3

10.5

1,2,4,5,6,7

 

Kiểm tra giữa kì

   

6

   

10

Chương 5: Xác suất - Giới thiệu cách thức mô hình hóa bất trắc

2

1

3

10

1,2,4,5,6

11

Chương 6: Suy diễn thống kê

2

1

3

5

1,2,4,5,6

12+13

Chương 7: Hồi quy tuyến tính

3

3

4

10

1,2,3,5,6,7

14 +15

Chương 8: Các mô hình tối ưu hóa tuyến tính

4

2

3

15

1,2,5,6,7

Tổng cộng (giờ)

24

21

31.5

73.5

 

3. HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:

 

  • Thang điểm: 10
  • Các thành phần đánh giá 

 

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLOs 

Trọng số

 

 

 

 

 

Đánh giá quá trình

 

Chuyên cần

 

Số lần có mặt trong lớp và tham gia vào bài học

 

6,7

 

10 %

Quiz, bài kiểm tra giữa kì

.

Bài kiểm tra ngắn, 30 phút

1,2,3,4,5

    20%

Làm bài tập

 

Bài tập nhóm/cá nhân 

1,2,3,4,5

 

10 %

Thảo luận

Ứng dụng Phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định

Thảo luận nhóm

1,2,6,7

10 %

 

Đánh giá tổng kết

Tiểu luận kết thúc học phần

Sử dụng dữ liệu doanh nghiệp để phân tích họat động kinh doanh và đưa ra một số đề xuất

Viết báo cáo nhóm về hoạt động kinh doanh

1, 2,3,4,5,7

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086645
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22013
20811
67061
14913663
262092
437141
15086645

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18