Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024-2025

Kế hoạch đăng ký học tập

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2024-2025;

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ I năm học 2024-2025.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ các khóa như sau: 

I. Hình thức và thời gian, đối tượng đăng ký:

1. Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập tại địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn/

2. Thời gian đăng ký: Thời gian đăng ký hằng ngày: từ 9h00 đến 22h00

Đợt 1: từ ngày 01/7/2024 đến ngày 17/7/2024

Đợt 2: từ ngày 22/7/2024 đến ngày 28/7/2024

Đợt 3: từ ngày 05/8/2024 đến ngày 11/8/2024

3. Đối tượng đăng ký

- Sinh viên hiện đang học tập bình thường tại học kỳ 2 năm học 2023-2024;

- Đang không trong thời gian bảo lưu, tạm dừng học tập;

- Đang không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trở lên;

- Đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí theo Quy định về thu nộp học phí của Nhà trường.

3. Phân bổ thời gian đăng ký cho sinh viên các khóa: Chi tiết xem tại đây

II. Lưu ý:

a. Đối với các sinh viên không thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2024 - 2025: phải đăng ký theo đúng điều kiện tiên quyết môn học, dự kiến đối tượng học (theo TKB đã công bố).

Sinh viên đăng ký số tín chỉ tối thiểu và tối đa theo quy định tại Điều 20, Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường đại học Ngoại thương được ban hành theo Quyết định 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại Thương.

b. Đối với sinh viên dự kiến thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 1 năm học 2024 - 2025:

- Sinh viên căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 để đăng ký các môn học phù hợp, đảm bảo tích lũy đủ điều kiện xét tốt nghiệp (khuyến nghị sinh viên đăng ký các môn học trong giai đoạn 1).

- Sinh viên dự kiến làm Khóa luận tốt nghiệp:

+ Khóa 59 trở về trước: chỉ được đăng ký học cải thiện (không đăng ký học lại) không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

+ Khóa 60 trở đi: được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 6 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

- Sinh viên dự kiến làm thực tập tốt nghiệp:

+ Khóa 59 trở về trước: được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

+ Khóa 60 trở đi: được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 6 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

c. Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện  theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường đại học Ngoại thương được ban hành theo Quyết định 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại Thương.

d. Sau khi kết thúc đợt đăng ký, yêu cầu sinh viên kiểm tra và in lịch học cá nhân (theo dạng học kỳ) để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh và tham gia học tập theo đúng lịch học đăng ký.

Sinh viên chỉ được công nhận kết quả đăng ký/hủy khi môn đăng ký/hủy đã được cập nhật trong thời khóa biểu cá nhân.

P.QLĐT rà soát toàn bộ kết quả đăng ký của sinh viên, trường hợp sinh viên đăng ký không đảm bảo điều kiện tiên quyết, P.QLĐT sẽ chủ động hủy đăng ký. Yêu cầu sinh viên chủ động theo dõi và thực hiện.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086846
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
22214
20811
67262
14913663
262293
437141
15086846

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18