Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jan

HK2, NĂM HỌC 2021-2022: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG VIỆC CẦN THỰC HIỆN ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Thông báo của Nhà trường
Tools

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, Nhà trường tổ chức đợt thực hiện học phần tôt nghiệp và xét tốt nghiệp chính thức dành cho sinh viên K57 và sinh viên các khóa trước, thời gian thực hiện dự kiến như sau:

 

tt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Thời gian {1}

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

13 tuần

(21/02 –22/5/2022)

Bảo vệ KLTN từ 27/5/2022 đến 10/6/2022 (nếu có)

2

Thực tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

8 tuần

(07/3 – 29/4/2022)

Trình bày kết quả nghiên cứu từ 27/5/2021 đến 10/6/2021 (nếu có)

6 TC

Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(07/3 – 15/5/2022)

 Trước ngày 08/7/2022: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 15/7/2022: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 18/7/2022:         P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

- Trong tháng 10/2022:     P. QLĐT tổ chức Lễ tốt nghiệp và tổ chức cấp Bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

Lưu ý: Khóa luận tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên có thể được chấm dưới hình thức tổ chức bảo vệ hoặc trình bày kết quả nghiên cứu

Trong thời gian từ 15/12/2021 đến 27/02/2022, sinh viên lưu ý thực hiện các công việc sau đây:

Trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, Nhà trường tổ chức đợt thực hiện học phần tôt nghiệp và xét tốt nghiệp chính thức dành cho sinh viên K57 và sinh viên các khóa trước, thời gian thực hiện dự kiến như sau:

 

tt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Thời gian {1}

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

13 tuần

(21/02 –22/5/2022)

Bảo vệ KLTN từ 27/5/2022 đến 10/6/2022 (nếu có)

2

Thực tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

8 tuần

(07/3 – 29/4/2022)

Trình bày kết quả nghiên cứu từ 27/5/2021 đến 10/6/2021 (nếu có)

6 TC

Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(07/3 – 15/5/2022)

 Trước ngày 08/7/2022: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 15/7/2022: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 18/7/2022:         P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

- Trong tháng 10/2022:     P. QLĐT tổ chức Lễ tốt nghiệp và tổ chức cấp Bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

Lưu ý: Khóa luận tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên có thể được chấm dưới hình thức tổ chức bảo vệ hoặc trình bày kết quả nghiên cứu

Trong thời gian từ 15/12/2021 đến 27/02/2022, sinh viên lưu ý thực hiện các công việc sau đây:

1. Rà soát các điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp, theo dõi các hướng dẫn của Viện/Khoa chuyên môn về cách thức đăng ký đề tài, lĩnh vực và giảng viên hướng dẫn; hoàn thành nghĩa vụ học phí

- Trường hợp có vấn đề về học phí: Đề nghị liên hệ Phòng KHTC

- Trường hợp thiếu/ sai điểm rèn luyện: Đề nghị liên hệ Phòng CTCTSV

- Trường hợp chưa được chuyển điểm tương đương, chưa được công nhận các học phần thay thế, thiếu/ mất hoặc sai sót về điểm thi các học phần, điểm trung bình chung học tập: Đề nghị liên hệ Phòng QLĐT

- Trường hợp cần được hướng dẫn, tư vấn về chuyên môn: Đề nghị liên hệ với GVCN tại Viện/ Khoa chuyên môn

- Trường hợp muốn tham khảo đề tài, tài liệu của các sinh viên đã thực hiện trước đây: liên hệ Thư viện hoặc có thể xem gợi ý tại Hệ thống https://eprofile.ftu.edu.vn

2. Trước 25/12/2021: đăng ký học hoàn thiện chương trình, kê khai thông tin tốt nghiệp và đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp

 a. Đối với sinh viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo, còn nợ học phần hoặc còn chưa học hết các học phần quy định của chương trình đào tạo

- Chủ động đăng ký học các học phần còn thiếu để có thể nhanh chóng hoàn thiện chương trình đào tạo

- Trường hợp kết thúc học kỳ 2 năm học 2021-2022 và tích lũy đủ số tín chỉ hoặc thiếu không quá 3 tín chỉ so với quy định, đảm bảo đủ số lượng học phần tự chọn và bắt buộc theo từng nhóm cần theo dõi các thông báo tiếp theo về danh sách thực hiện học phần tốt nghiệp

b. Đối với sinh viên đã học đủ các học phần (đã thi hoặc chưa thi):

Page 4

 - Theo dõi danh sách dự kiến, hướng dẫn đăng ký của Phòng Quản lý đào tạo và Viện/ Khoa chuyên môn

- Thực hiện các công việc có liên quan, chuẩn bị thực hiện học phần tốt nghiệp theo kế hoạch chính thức của Nhà trường

Lưu ý:

- Trường hợp sinh viên đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp theo hình thức nào sẽ được phòng Quản lý đào tạo đăng ký lớp học phần theo hình thức đó (kể cả học phần song hành).

Sinh viên không cần đăng ký vào hệ thống quản lý tín chỉ (https://ftugate.ftu.edu.vn)

- Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp sẽ được phát cho từng sinh viên đi thực tập thông qua các Viện/Khoa

2.2 Đăng ký và in Phiếu thông tin tốt nghiệp tại website http://khaosat.edu.vn:8888/

 Yêu cầu: (Chỉ thực hiện khi có thể làm việc trực tiếp)

- SV K57: Lớp trưởng tập hợp, đóng quyển và nộp theo lớp tại Phòng/Ban QLĐT

- SV khóa khác: Nộp tại Phòng/Ban QLĐT

Lưu ý:

(i) Tất cả sinh viên K57 đều phải kê khai, kể cả sinh viên không đủ điều kiện hoặc sinh viên có chưa có nguyện vọng thực hiện học phần tốt nghiệp trong kỳ 2 năm học 2021 - 2022

(ii) Để đảm bảo không bị nghẽn mạng, và có thể hỗ trợ sinh viên tốt nhất, sinh viên của từng Khóa/ ngành sẽ được bố trí thời gian đăng ký cụ thể như sau:

- Sinh viên ngành Kinh tế: kê khai ngày 16/12/2021

- Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế: kê khai ngày 17/12/2021

- Sinh viên ngành Luật, các chuyên ngành thuộc ngành Ngôn ngữ thương mại: kê khai ngày 18/12/2021

- Sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng, Kế toán: kê khai ngày 19/12/2/2021

- Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh: kê khai ngày 20/12/2021

2.3 Đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp thông qua Hệ thống hỗ trợ https://eprofile.edu.vn.

Các bước thực hiện cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập Hệ thống bằng tên đăng nhập và password hiện đang sử dụng cho ứng dụng Sổ tay sinh viên

Bước 2: Khởi tạo hồ sơ đăng ký, thực hiện xác nhận đăng ký qua email được phản hồi từ Hệ thống (ưu tiên sử dụng email do Nhà trường cấp)

Bước 3: Lựa chọn một trong 2 hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp là Khóa luận tốt nghiệp hoặc Thực tập tốt nghiệp

Đặc biệt , Quyết định số 3177 của Nhà trường

- Yêu cầu toàn bộ sinh viên có nguyện vọng phải đăng ký qua Hệ thống.

- Sinh viên K57 đã hoàn thành chương trình, không có nguyện vọng thực hiện học phần tốt nghiệp trong kỳ 2 năm học 2021-2022:

+ không cần đăng ký vào hệ thống

+ Phải làm đầy đủ thủ tục xin nghỉ học tạm thời theo quy định về nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập

4. Trước 13/02/2022

 

 4.  Trước 13/02/2022

Nộp đơn xin thay đổi hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp (nếu có)

SV kiểm tra các điều kiện thực hiện HPTN; liên hệ Phòng QLĐT để giải quyết các vấn đề phát sinh và cập nhật hình thức thực hiện HPTN phù hợp

3. Từ 14/02-27/02/2022

 

- SV làm KLTN: liên hệ, xin ý kiến của GVHD về lĩnh vực, tên đề tài KLTN, cập nhật chính xác tên đề tài vào hệ thống hỗ trợ

- SV đi thực tập tốt nghiệp liên hệ với đơn vị dự kiến đến thực tập, kê khai đầy đủ, chính xác tên của đơn vị đến thực tập tốt nghiệp và tên của Báo cáo THTTTN vào hệ thống hỗ trợ

Đăng ký thông qua Hệ thống hỗ trợ thực hiện HPTN https://eprofile.ftu.edu.vn

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9655176
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1068
5994
1068
9605612
111435
206350
9655176

Địa chỉ IP: 54.224.117.125
2022-01-17