Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐEO THẺ CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, SINH VIÊN CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH

Văn bản của nhà trường

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-TCHC ngày 19/10/2006 của Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương)

 

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, xây dựng nếp sống văn minh học đường, đảm bảo an ninh, trật tự trong Nhà trường, ngăn ngừa hiện tượng học hộ, thi hộ trong sinh viên, Hiệu trưởng quy định về việc đeo thẻ của cán bộ, giáo viên, sinh viên trong Trường như sau:

Điều 1. Quy định chung

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên các loại hình đào tạo (cao đẳng, đại học chính quy, đại học tại chức, bằng 2), học viên cao học, nghiên cứu sinh, học viên các lớp ngắn hạn, khách và giáo viên thỉnh giảng đều phải đeo thẻ khi đến trường.

Việc đeo thẻ được thực hiện bằng dây đeo hoặc gắn lên áo sao cho có thể nhìn thấy rõ. Nghiêm cấm việc cá nhân cho người khác mượn thẻ để sử dụng.

Điều 2. Việc cấp thẻ và quản lý thẻ

  1. Đối với cán bộ, giáo viên:

Thẻ của cán bộ, giáo viên được sử dụng theo Quy định này là thẻ do Nhà trường phát hành theo mẫu thống nhất. Cán bộ, giáo viên được cấp thẻ một lần miễn phí.

  1. Đối với sinh viên các loại hình đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh:

Thẻ của sinh viên các loại hình đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh được sử dụng theo Quy định này là thẻ do các đơn vị trực tiếp quản lý cấp (Phòng Quản lý Ðào tạo cấp thẻ cho sinh viên cao đẳng, đại học chính quy; Khoa Tại chức cấp thẻ cho sinh viên tại chức, văn bằng 2; Khoa Sau đại học cấp thẻ cho học viên cao học, nghiên cứu sinh).

  1. Đối với giáo viên thỉnh giảng, khách đến thăm, làm việc, học viên các khóa học ngắn hạn:

Chủ nhiệm khoa, bộ môn trực thuộc trường có giáo viên thỉnh giảng, chịu trách nhiệm nhận thẻ tại Phòng Quản lý Đào tạo, phát thẻ và phổ biến cho giáo viên thỉnh giảng về quy định việc sử dụng thẻ của Nhà trường. Khi kết thúc hợp đồng giảng dạy, Chủ nhiệm khoa, (bộ môn trực thuộc) có trách nhiệm thu hồi thẻ của giáo viên mời giảng và trả lại Phòng Quản lý Đào tạo.

            Tổ bảo vệ (trực cổng) có trách nhiệm phát thẻ và yêu cầu đeo thẻ đối với khách đến thăm, làm việc tại trường. Thu hồi lại thẻ khi khách ra về.

            Học viên các khóa học ngắn hạn của đơn vị nào do đơn vị ấy cấp. Đơn vị có trách nhiệm thu lại thẻ khi kết thúc khóa học.

  1. Cấp lại thẻ: Khi mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được, cá nhân phải báo ngay cho đơn vị trực tiếp quản lý để cấp lại thẻ. Cá nhân phải chịu chi phí khi làm lại thẻ.

Sinh viên các loại hình đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh, khi mất thẻ có quyền xin cấp lại ngay mà không phụ thuộc vào lịch tiếp sinh viên, học viên của các đơn vị có liên quan.

Điều 3. Kiểm tra thẻ

Giáo viên lên lớp có trách nhiệm kiểm tra việc đeo thẻ của sinh viên, học viên. Cá nhân nào không đeo thẻ (trừ trường hợp đặc biệt), giáo viên có quyền không cho vào lớp hoặc cho ngồi trong lớp nhưng phải yêu cầu Ban cán sự lớp ghi lại danh sách sau đó nộp cho các đơn vị trực tiếp quản lý (Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Đào tạo Tại chức, Khoa Sau đại học).

Ban kiểm tra quy chế làm việc có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh quy định về việc đeo thẻ của trường.

Phòng Quản trị - Thiết bị, trực tiếp là Tổ bảo vệ có trách nhiệm kiểm soát việc đeo thẻ khi cán bộ, giáo viên, sinh viên vào cổng (trừ các giờ cao điểm), kiểm tra việc đeo thẻ của toàn bộ cán bộ, giáo viên, sinh viên trong khuôn viên của Trường, lập biên bản vi phạm và thông báo cho Ban kiểm tra Quy chế làm việc đối với cán bộ, giáo viên và thông báo cho Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo Tại chức đối với sinh viên, học viên thuộc quyền quản lý của đơn vị.

Điều 4. Xử lý vi phạm

  1. Đối với cán bộ giáo viên

            Cán bộ, giáo viên vi phạm quy định về việc đeo thẻ từ 3 lần trở lên trong năm học bị khiển trách và hạ một bậc thi đua trong năm học đó.

            Giáo viên lên lớp và cán bộ (được giao nhiệm vụ kiểm tra việc đeo thẻ các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình) buông lỏng, để xảy ra các vi phạm quy định về đeo thẻ thì sẽ phải chịu xử lý của Nhà trường theo các quy định hiện hành tùy theo mức độ vi phạm của từng cá nhân.

  1. Đối với sinh viên các loại hình đào tạo, học viên cao học, Nghiên cứu sinh:

            Các cá nhân vi phạm quy định về đeo thẻ sẽ chịu các hình thức xử lý như sau:

  1. a) Nhắc nhở đối với cá nhân vi phạm một lần trong năm học;
  2. b) Khiển trách đối với cá nhân vi phạm hai lần trong năm học;
  3. c) Cảnh cáo, thông báo toàn trường đối với cá nhân vi phạm ba lần trong năm học;
  4. d) Đình chỉ học tập một năm đối với cá nhân vi phạm bốn lần trong năm học.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quy định này được áp dụng cho tất cả cán bộ, giáo viên, giáo viên thỉnh giảng, sinh viên các loại hình đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh và khách đến làm việc tại Trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, không phù hợp, Hiệu trưởng sẽ quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14594944
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1181
12157
1181
14485131
207532
377517
14594944

Địa chỉ IP: 3.230.173.188
2024-06-17