Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU NỘP HỌC PHÍ

Văn bản của nhà trường

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 1. Hình thức, thời hạn, thời gian, mức học phí, số tiền và xử lý các trường hợp nộp học phí chậm

1.1 Các hình thức thu nộp học phí

Học phí được thu theo học kỳ và được thu theo hình thức thu nộp bằng tiền mặt và thu nộp qua ngân hàng. Hàng năm Phòng/Ban Kế hoạch-Tài chính sẽ quy định chi tiết hình thức thu nộp học phí thông qua bản “Hướng dẫn nộp tiền học phí”.

 • Thời hạn nộp học phí

Để được học tập và dự thi bình thường, các sinh viên/học viên phải nộp học phí trong thời hạn sau:

+ Học kỳ I: Chậm nhất ngày 30 tháng 11 hàng năm

+ Học kỳ II: Chậm nhất ngày 31 tháng 05 hàng năm

+ Học kỳ hè (nếu có): trước khi học 01 (một) tuần theo lịch

+ Riêng học kỳ cuối cùng của khoá học, tất cả các sinh viên/học viên phải đóng học phí và lệ phí (nếu có) chậm nhất 01 (một) tuần (theo lịch) trước ngày nộp thu hoạch thực tập tốt nghiệp/khoá luận tốt nghiệp/luận văn tốt nghiệp.

+ Đối với khóa mới nhập học, thời hạn nộp học phí là ngày cuối cùng của thời gian nhập học của khóa học theo thông báo nhập học của Nhà trường.

Đối với các chương trình liên kết đào tạo, do có tiến độ nhập học đặc thù nên thời hạn thu nộp học phí được quy định riêng. Các đơn vị phụ trách triển khai chương trình liên kết đào tạo có trách nhiệm trình Hiệu trưởng phê duyệt thời hạn nộp học phí trước khi thông báo chính thức cho sinh viên/học viên.

1.3 Thời gian thu nộp học phí

a.Đối với hình thức thu nộp bằng tiền mặt:

Sinh viên, học viên nộp học phí bằng Việt Nam đồng cho Bộ phận thu học phí – Phòng/Ban Kế hoạch - Tài chính, thời gian làm việc cụ thể như sau:

+ Sáng:             8h15 đến 11h

+ Chiều:            13h45 đến 16h

Bộ phận thu học phí làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 5 hàng tuần. Thứ sáu hàng tuần không thu học phí trực tiếp bằng tiền mặt

Lưu ý:

Riêng đối với khóa học được tuyển mới, lịch thu học phí được thông báo trực tiếp thông qua giấy báo nhập học, căn cứ vào thời gian nhập học của khóa học tương ứng theo thông báo của Nhà trường.

Trong thời gian thu học phí, Phòng/Ban Kế hoạch - Tài chính có thể tạm dừng đột xuất để phục vụ cho công tác kiểm soát, tổng hợp, báo cáo học phí, nhập học khoá học mới của các loại hình đào tạo... Trong những trường hợp đột xuất trên, Phòng/Ban Kế hoạch – Tài chính phải có thông báo tại bảng tin chính thức của Phòng/Ban.

 1. Đối với hình thức thu nộp qua ngân hàng: theo thời gian làm việc của ngân hàng

1.4 Mức học phí áp dụng hàng năm

- Mức học phí được xác định theo từng năm học. Mức học phí của năm học (N)-(N+1) được áp dụng bắt đầu ngày 01 tháng 07 của năm (N) và kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm (N+1).

- Mức học phí học lại lần 2 của sinh viên/ học viên các loại hình đào tạo được xác định theo mức học phí học lần 1 tính theo tín chỉ (đối với sinh viên) hoặc theo tiết học đối với học viên.

- Mức học phí của sinh viên hệ đào tạo chính quy thuộc diện kéo dài thời gian học tập được xác định bằng mức học phí của hệ đào tạo chính quy tương đương của khóa dự kiến tốt nghiệp cùng thời gian.  

1.5 Số tiền học phí phải nộp

Số tiền học phí được thu theo học kỳ như sau:

 1. Đối với sinh viên/học viên học theo niên chế:

Số tiền phải nộp của 1 học kỳ = Mức học phí phải nộp cho 01 năm/02 kỳ

 1. Đối với sinh viên/học viên học theo tín chỉ:

Số tiền học phí phải nộp của 1 học kỳ = Tổng số tiền học phí phải nộp cho toàn bộ các học phần đã đăng ký hoặc được bố trí học

Số tiền phải nộp của 1 học phần = a* b * c

Trong đó:

a: Mức học phí phải nộp cho 01 tín chỉ tại kỳ nộp học phí

b: Số tín chỉ của học phần đăng ký

c: Hệ số tín chỉ của học phần đăng ký

Lưu ý: Sinh viên/học viên phải hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ nộp học phí của các kỳ còn nợ trước kỳ thực hiện nộp học phí.

1.6 Xử lý các trường hợp nộp học phí chậm

Nếu sinh viên/học viên không nộp học phí theo các quy định trên đây sẽ bị xử lý như sau:

 1. Sinh viên/học viên sẽ không được đăng ký các môn học của các học kỳ tiếp theo cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo quy định.
 2. Sinh viên/học viên không nộp đúng hạn học phí, lệ phí (nếu có) của học kỳ cuối cùng sẽ không được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận/luận văn tốt nghiệp, xét tốt nghiệp. Sinh viên/học viên chỉ được dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ khóa luận/luận văn tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ở đợt tốt nghiệp kế tiếp sau khi đã nộp học phí đầy đủ.
 3. Trong trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sinh viên/học viên có đơn xin nộp muộn học phí, đơn vị quản lý trực tiếp sinh viên có ý kiến đồng ý và Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở phê duyệt cho sinh viên/học viên nộp muộn học phí, sinh viên/học viên được miễn xử lý theo chế tài được đề cập tại khoản a, b mục này.
 4. Trường hợp sinh viên/học viên nợ học phí quá 1 học kỳ mà không có đơn xin nộp muộn được đơn vị quản lý trực tiếp sinh viên có ý kiến đồng ý và Hiệu trưởng/Giám đốc Cơ sở phê duyệt như quy định tại khoản c mục này thì sinh viên/học viên sẽ bị xử lý theo quy định.
 5. Trách nhiệm của các Bộ phận có liên quan

2.1 Phòng/Ban Quản lý Đào tạo, Khoa Đào tạo Tại chức, Khoa Sau đại học, Khoa/Ban Đào tạo quốc tế, Trung tâm Phát triển quốc tế và các đơn vị quản lý đào tạo khác

 • Chuyển kế hoạch giảng dạy và học tập trước ngày đầu tiên của năm học mới (ngày nhập học đầu tiên đối với khoá mới) ít nhất 01 (một) tuần cho Phòng/Ban Kế hoạch – Tài chính;
 • Chuyển danh sách sinh viên/học viên chính xác, kịp thời, cụ thể trước ngày đầu tiên của năm học mới (ngày nhập học đầu tiên đối với khoá mới) ít nhất 01 (một) tuần đối với hình thức đào tạo theo niên chế cho Phòng/Ban Kế hoạch – Tài chính (kể cả danh sách sinh viên/học viên thôi học);
 • Nhập đầy đủ thông tin liên quan bao gồm danh sách sinh viên, học viên, đối tượng sinh viên/học viên, số môn học, số tín chỉ, hệ số tín chỉ vào hệ thống phần mềm quản lý kịp thời đối với loại hình đào tạo theo tín chỉ;
 • Đôn đốc sinh viên/học viên nộp học phí đúng hạn;
 • Xử lý nghiêm theo chế tài được quy định trên đây những sinh viên/học viên không nộp học phí hoặc nộp trễ hạn theo đúng danh sách sinh viên/học viên nợ học phí mà Phòng/Ban Kế hoạch – Tài chính chuyển lên hoặc được ghi nhận trên hệ thống phần mềm quản lý sinh viên.
  • Phòng/Ban Kế hoạch- Tài chính
 • Tổ chức thu học phí cho sinh viên/học viên theo đúng lịch đã quy định;
 • Tổ chức theo dõi danh sách sinh viên/học viên nợ học phí chính xác, kịp thời chuyển danh sách sinh viên/học viên nợ học phí cho Phòng/Ban Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học, Khoa Đào tạo Tại chức, Khoa/Ban Đào tạo quốc tế, Trung tâm Phát triển quốc tế và các đơn vị quản lý đào tạo khác chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc sau khi kết thúc học kỳ trong trường hợp hệ thống phần mềm quản lý sinh viên không tự động ghi nhận thông tin nợ học phí.
 • Thực hiện đối chiếu công nợ học phí các hệ đào tạo của trường sau khi kết thúc năm học.
 • Hỗ trợ và tạo điều kiện để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được tiếp cận và vay vốn theo chương trình Học bổng cho vay Mabuchi-FTU.
  • Phòng Công tác chính trị sinh viên, các Khoa chuyên môn và Bộ môn
 • Hỗ trợ và tạo điều kiện để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được tiếp cận và vay vốn theo chính sách hiện hành của nhà nước.
 • Phối hợp với Phòng/Ban Quản lý Đào tạo, Phòng/Ban Kế hoạch – Tài chính thực hiện xử lý nghiêm theo các chế tài được quy định trên đây những sinh viên/học viên không thực hiện đúng quy định về thu nộp học phí.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14594990
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1227
12157
1227
14485131
207578
377517
14594990

Địa chỉ IP: 3.230.173.188
2024-06-17