Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Dec

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp

Văn bản của nhà trường

(Nội dung đính kèm Quyết định số 114 /QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 12  tháng 2 năm 2014)    

      

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành kèm theo Quyết định số 1660 ngày 1/12/2011 của Hiệu trưởng trường đại học Ngoại thương như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung mục 1, Điều 2 như sau:

Điều 2. Điều kiện đi thực tập tốt nghiệp (TTTN) hoặc được xét viết khoá luận tốt nghiệp (KLTN)

  1. Tại thời điểm công bố danh sách chính thức đi TTTN hoặc viết KLTN:

- Sinh viên không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Còn không quá 3 tín chỉ chưa tích luỹ hoặc đang học cải thiện của chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp); Không vi phạm nghĩa vụ nộp học phí.

- Đối với sinh viên được xét viết KLTN phải tích luỹ đầy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo (ngoại trừ số tín chỉ của học phần tốt nghiệp), phải có điểm trung bình chung tích luỹ (TBCTL) đạt mức theo quy định tại Điều 1 và thoả mãn các điều kiện nêu tại Mục 1, điều 4.

- Hàng năm có hai đợt đăng ký và xét điều kiện đi TTTN hoặc viết KLTN ở hai học kỳ khác nhau. Sinh viên không được xét viết KLTN từ học kỳ thứ 9 trở đi kể từ ngày nhập học (trừ sinh viên khoá 47 được xét viết đến học kỳ thứ 9). Các trường hợp có lý do đặc biệt sẽ do Hiệu trưởng quyết định”

  1. Sửa đổi, bổ sung đoạn 2, mục 4, Điều 6 như sau:

 “Hiệu trưởng có thể ra quyết định chấm thẩm định ngẫu nhiên một số KLTN hoặc THTTTN. Điểm chấm thẩm định là điểm chính thức”.

  1. Sửa đổi, bổ sung đoạn 2, Mục 1, Phụ lục 1 như sau:

THTTTN và KLTN được trình bày trên khổ giấy A4 (210 x 297mm, in một mặt bằng mực đen). THTTTN có số lượng từ 30 đến 40  trang. KLTN có số lượng từ 60 đến 80 trang (kể từ lời mở đầu đến hết phần kết luận, riêng ngành ngôn ngữ Trung và Ngôn ngữ Nhật là từ 50 đến 80 trang).”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực áp dụng cho sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp cùng đợt từ khoá 49 trở về sau.

Điều 3: Trưởng các Khoa, Phòng, Bộ môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9375943
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
678
5608
11417
9318080
38552
181451
9375943

Địa chỉ IP: 52.23.219.12
2021-12-08