Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

THÔNG BÁO: Tổ chức kỳ hè và thực tập giữa khóa (HÈ 2024)

Thời khóa biểu

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thực hiện Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024,

 

Phòng Quản lý đào tạo kính gửi Quý Viện/Khoa Kế hoạch tổ chức kỳ phụ năm học 2023-2024 (Hè 2024), cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia, thời gian thực hiện:

- Đối tượng tham gia: Sinh viên các khóa chưa hoàn thành chương trình đào tạo có nhu cầu học vượt, học lại, học cải thiện các học phần thuộc chương trình đào tạo của chuyên ngành 1 hoặc chuyên ngành 2 và không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc bị đình chỉ học tập do vi phạm quy chế, hoặc bảo lưu, nghỉ học tạm thời.

- Thời gian: Từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 04/08/2024 (05 tuần)

- Thời gian tổ chức thi: trong vòng 01 tuần kể từ khi kết thúc môn học

- Kết quả học tập của kỳ phụ được tính vào kết quả tích lũy của học kỳ 2 năm học 2023-2024.

2. Nội dung thực hiện:

2.1. Đăng ký các học phần trong kỳ phụ:

- Đăng ký nhu cầu học tập: Từ 9h00 ngày 20/5/2024 đến 17h00 ngày 24/5/2024 sinh viên đăng ký qua trang tín chỉ ftugate.ftu.edu.vn

Kết thúc thời gian đăng ký nhu cầu, Phòng QLĐT sẽ tổng hợp dữ liệu để xây dựng thời khóa biểu, tổ chức các lớp tín chỉ phù hợp.

- Thời khoá biểu dự kiến học kỳ hè 2024

- Thời khóa biểu chính thức sẽ được công bố trước ngày 09/6/2024.

- Dự kiến thời gian đăng ký chính thức: sinh viên đăng ký học tập chính thức từ ngày 10/6/2024 đến 15/6/2024.

2.2. Đăng ký học phần thực tập giữa khóa:

2.2.1 .Đối tượng tham gia:

- Đối với sinh viên khóa 59 trở về trước: là sinh viên năm thứ 3 trở đi, đang tham gia học tập bình thường, đã tích lũy được 90 tín chỉ trở lên tính đến hết HK 2 năm học 2023-2024 (không tính các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

- Đối với sinh viên khóa 60 trở đi: Đăng ký thực tập giữa khóa theo quy định của từng chương trình đào tạo cụ thể (chi tiết tiến độ thực tập giữa khóa của từng chương trình tại phụ lục đính kèm).

2.2.2. Tiến độ thực hiện:

- Từ 9h00 ngày 20/5/2024 đến 17h00 ngày 24/5/2024: Sinh viên đăng ký nhu cầu thực hiện thông qua trang tín chỉ ftugate.ftu.edu.vn

Kết thúc thời gian đăng ký nhu cầu, Phòng QLĐT sẽ duyệt danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện thực hiện. Danh sách chính thức công bố trước 06/6/2024.

- Từ 10/6/2024 đến 15/6/2024: Sinh viên đủ điều kiện thực hiện kê khai thông tin thực tập giữa khóa tại hệ thống eprofile.ftu.edu.vn.

- Trước 25/6/2024: Khoa chuyên môn phân công giảng viên hướng dẫn, công bố danh sách giảng viên hướng dẫn qua hệ thống eprofile và các kênh thông tin khác.

- Yêu cầu về đơn vị thực tập giữa khóa và Báo cáo thu hoạch thực tập giữa khóa thực hiện theo mô tả của chương trình đào tạo và hướng dẫn của Khoa chuyên môn.

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP GIỮA KHÓA CHO SINH VIÊN KHÓA 60, 61

(Căn cứ chương trình đào tạo của khóa 60, 61 đã được phê duyệt) 

Chương trình đào tạo

Mã môn TTGK

Học kỳ kế hoạch

Số tín TCTL yêu cầu

Kinh tế đối ngoại

KTE501

HK2 năm thứ 2

Tối thiểu 45 TC

Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

KTEE501

HK2 năm thứ 2

Tối thiểu 45 TC

Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

KTE506E

HK2 năm thứ 2

Tối thiểu 45 TC

Thương mại quốc tế (TTGK lần 1)

KTE502

HK2 năm thứ 2

Tối thiểu 45 TC

Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

KDOE503

HK2 năm thứ 2

Tối thiểu 45 TC

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

KDOE502

HK2 năm thứ 2

Tối thiểu 45 TC

Kinh doanh quốc tế

KDO501

HK2 năm thứ 2

Tối thiểu 45 TC

Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

Không TTGK

 

 

Kinh tế và Phát triển quốc tế

KTE504

HK2 năm thứ 2

SV năm thứ 2

Kinh tế quốc tế

KTE504

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

KTEE504

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Quản trị kinh doanh quốc tế

QTR501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

QTRE501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Quản trị Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

QTR501E

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

Không TTGK

   

Tài chính quốc tế

TCH501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Ngân hàng

TCH501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Phân tích và đầu tư tài chính

TCH501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

TCHE501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

Không TTGK

 

 

Kế toán - kiểm toán

KET501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

KET501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp

PLUH327

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Luật thương mại quốc tế

PLU501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Tiếng Anh thương mại (Chương trình chất lượng cao)

TANE502

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Tiếng Anh thương mại

TAN501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Tiếng Nhật thương mại (Chương trình chất lượng cao)

TNHH501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Tiếng Nhật thương mại

TNH501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Tiếng Trung thương mại (Chương trình chất lượng cao)

TTRH502

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Tiếng Trung thương mại

TTR501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

Tiếng Pháp thương mại (Chương trình chất lượng cao)

Không TTGK

 

 

Tiếng Pháp thương mại

TPH501

HK 2 năm thứ 3

SV năm thứ 3

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14609275
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
15512
12157
15512
14485131
221863
377517
14609275

Địa chỉ IP: 34.239.170.244
2024-06-17