Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ GIAI ĐOẠN 2 - HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

Thời khóa biểu

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2023-2024;

 

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ 2 năm học 2023-2024; (SINH VIÊN THEO DÕI DANH SÁCH LỚP MỞ BỔ SUNG CHO GĐ2-HK2 TẠI ĐÂY)

Căn cứ kết quả đăng ký các học phần được mở trong học kỳ 2 năm học 2023-2024 của sinh viên.

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ bổ sung trong Giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau: 

I. Hình thức và thời gian, đối tượng đăng ký:

1. Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập tại địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn/

2. Nguyên tắc đăng ký:

- Cho phép hủy đăng ký, đăng ký bổ sung môn học mới hoặc đăng ký lại các môn học đã hủy của giai đoạn 2, học kỳ 2, năm học 2023-2024.

- Cho phép đăng ký các lớp tín chỉ được mở cho khóa 62.

- Không được đăng ký hoặc hủy kết quả đăng ký các môn học đã bắt đầu từ giai đoạn 1.

- Sinh viên chỉ thực hiện đăng ký/hủy đăng ký qua hệ thống tín chỉ, không giải quyết đăng ký/hủy đăng ký bằng các hình thức khác.

3. Thời gian đăng ký:

Thời gian đăng ký hằng ngày: từ 9h00 đến 22h00

Khóa 59 trở về trước: đăng ký từ ngày 10/4/2024 đến ngày 13/4/2024

Khóa 60, 61: đăng ký từ ngày 11/4/2024 đến ngày 13/4/2024

4. Đối tượng đăng ký: Sinh viên toàn trường, bao gồm cả sinh viên các chương trình tiên tiến, đáp ứng được các điều kiện sau:

- Sinh viên hiện đang học tập bình thường tại học kỳ 2 năm học 2023-2024;

- Đang không trong thời gian tạm dừng học;

- Đang không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trở lên;

- Đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí theo Quy định về thu nộp học phí của Nhà trường.

II. Lưu ý:

a. Đối với sinh viên khóa 62: Phòng Quản lý đào tạo chủ động đăng ký môn học cho sinh viên theo kế hoạch và phân bổ thời khóa biểu đã được ban hành. Sinh viên chủ động kiểm tra thời khóa biểu cá nhân qua Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập tại địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn/

b. Đối với sinh viên các Chương trình tiên tiến:

Từ học kỳ 02 năm học 2023-2024, sinh viên phải tự đăng ký học tập thông qua Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập tại địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn/.

c. Đối với các sinh viên không thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024: phải đăng ký theo đúng điều kiện tiên quyết môn học, dự kiến đối tượng học (theo TKB đã công bố).

- Sinh viên từ khóa 59 trở về trước: đăng ký số tín chỉ tối thiểu và tối đa theo quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học ngoại thương Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

- Sinh viên từ khóa 60 trở đi: đăng ký số tín chỉ tối thiểu và tối đa theo quy định tại Điều 20, Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường đại học Ngoại thương được ban hành theo Quyết định 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại Thương. 

d. Đối với sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024:

- Sinh viên căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 01 năm 2024 để đăng ký các môn học phù hợp, đảm bảo tích lũy đủ điều kiện xét tốt nghiệp (khuyến nghị sinh viên đăng ký các môn học trong giai đoạn 1).

- Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp – chỉ được đăng ký học cải thiện (không đăng ký học lại) không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

- Sinh viên làm thực tập tốt nghiệp - được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

e. Đăng ký học lại, học cải thiện:

- Sinh viên từ khóa 59 trở về trước: đăng ký theo quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học ngoại thươngBan hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương.

- Sinh viên từ khóa 60 trở đi: đăng ký theo quy định tại Điều 22, Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Trường đại học Ngoại thương được ban hành theo Quyết định 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Ngoại Thương. 

f. Sau khi kết thúc đợt đăng ký, yêu cầu sinh viên kiểm tra và in lịch học cá nhân (theo dạng học kỳ) để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh và tham gia học tập theo đúng lịch học đăng ký.

Sinh viên chỉ được công nhận kết quả đăng ký/hủy khi môn đăng ký/hủy đã được cập nhật trong thời khóa biểu cá nhân.

P.QLĐT rà soát toàn bộ kết quả đăng ký của sinh viên, trường hợp sinh viên đăng ký không đảm bảo điều kiện tiên quyết, P.QLĐT sẽ chủ động hủy đăng ký. Yêu cầu sinh viên chủ động theo dõi và thực hiện.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14609912
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
16149
12157
16149
14485131
222500
377517
14609912

Địa chỉ IP: 34.239.170.244
2024-06-17