Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jun

Kế hoạch thực tập giữa khóa CS Hà Nội và Quảng Ninh 2023 (dự kiến)

Kế hoạch thực tập giữa khóa trong năm

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Căn cứ Quy định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương);

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Ngoại thương (Ban hành theo Quyết định số 3188/QĐ- ĐHNT ngày 21/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương);

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2022-2023;

Nhà trường thông báo Kế hoạch thực tập giữa khóa cho sinh viên Đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh năm 2023 (dự kiến) như sau:

 

 1. Mục đích:

TTGK là một học phần bắt buộc của một số chương trình đào tạo và là hoạt động thường niên do Nhà trường tổ chức cho tất cả các sinh viên hệ đại học chính quy của toàn trường nhằm:

- Tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng các kiến thức đã thu nhận được trong quá trình học tại Trường vào thực tiễn; giúp sinh viên cọ sát với thực tiễn kinh doanh, thực tiễn làm việc tại các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

- Tạo điều kiện để sinh viên nhận thức rõ về nghề nghiệp, lĩnh vực công tác sau khi tốt nghiệp; củng cố các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

- Giúp sinh viên nhận biết, phát hiện những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng của bản thân để tiếp tục tích lũy, hoàn thiện, phát huy trong các kỳ học tiếp theo tại trường;

- Là hoạt động để sinh viên tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho thực hiện học phần tốt nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

 1. Đối tượng thực hiện:

Sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh:

- Đang không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đang bị đình chỉ học tập do vi phạm quy chế, hoặc đang trong thời gian bảo lưu, nghỉ học tạm thời.

- Chưa tích lũy được học phần thực tập giữa khóa.

- Đối với sinh viên khóa 59 trở về trước: là sinh viên năm thứ 3, đang tham gia học tập bình thường, đã tích được 90 tín chỉ trở lên tính đến hết năm học 2022-2023 (không tính các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

- Đối với sinh viên khóa 60: Đăng ký thực tập giữa khóa theo quy định của từng chương trình đào tạo cụ thể 

 1. Thời gian thực hiện:

  - Từ 03/7/2023 đến 05/08/2023 (5 tuần), sinh viên đi thực tập và viết BCTTGK dưới sự hướng dẫn của GVHD.

  - Trước 19/8/2023, sinh viên hoàn thiện và nộp BCTTGK, cập nhật tên Báo cáo thực tập giữa khóa vào hệ thống hỗ trợ theo hướng dẫn tại website: https://eprofile.ftu.edu.vn/.

 2.  Nội dung công việc và nhiệm vụ của sinh viên:

  Stt

  Thời gian

  thực hiện

  Nội dung công việc

  Ghi chú

  1.       

  Trước 20/5/2023

  - Sinh viên các khóa đăng ký làm TTGK thông qua Hệ thống hỗ trợ tại website: https://eprofile.ftu.edu.vn/

  Lưu ý:

  - Sinh viên đang trong thời gian bảo lưu, nghỉ học tạm thời, chưa làm thủ tục quay lại học không cần đăng ký vào hệ thống.

  - Sinh viên không có nguyện vọng làm TTGK không cần đăng ký thông tin vào Hệ thống và phải làm đơn đề nghị hoãn TTGK, có xác nhận của Cố vấn học tập/GVCN, nộp cho Phòng/Ban QLĐT.

  - Sinh viên các khóa phải kê khai thông tin qua Hệ thống hỗ trợ để được tự động xét điều kiện làm TTGK

  - Sinh viên theo dõi thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện TTGK tại website: qldt.ftu.edu.vn

  2.       

  Trước 16/6/2023

  Sinh viên theo dõi thông báo danh sách sinh viên chính thức đủ điều kiện TTGK tại website: qldt.ftu.edu.vn và https://eprofile.ftu.edu.vn/

  Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học tập trong học kỳ hè phải chủ động đảm bảo thời gian, TTGK theo yêu cầu của đơn vị tiếp nhận và Khoa chuyên môn.

  Khuyến khích sinh viên tập trung toàn bộ thời gian vào TTGK để đảm bảo chất lượng, tiến độ

  3.       

  Trước 23/6/2023

  - Lớp trưởng các lớp hành chính K59, K60 liên hệ trực tiếp với K.CM để nhận Giấy giới thiệu TTGK và phát cho lớp đúng số lượng theo danh sách

  - Sinh viên các khoá khác (TTGK muộn hoặc đủ điều kiện TTGK sớm) nhận Giấy giới thiệu TTGK trực tiếp tại văn phòng K.CM theo lịch cụ thể của K.CM

   

  4.       

  Từ 26/6 đến 02/7/2023

   

  - Sinh viên tìm kiếm, liên hệ, đăng ký thực tập với đơn vị dự kiến sẽ thực tập

  - Sinh viên kê khai các thông tin về đơn vị sẽ thực tập với P.QLĐT thông qua Hệ thống hỗ trợ

   

  Trường hợp không tìm được đơn vị tiếp nhận, sinh viên chủ động liên hệ với GVCN, GVHD, TT HTSV… để được hỗ trợ, giới thiệu đơn vị TTGK phù hợp.

  5.       

  Từ 03/7 đến 05/8/2023

  Sinh viên đi thực tập và viết báo cáo TTGK theo hướng dẫn của GVHD và Khoa chuyên môn

   

  6.       

  Trước 19/8/2023

  Sinh viên hoàn thiện và nộp BCTTGK, cập nhật tên Báo cáo TTGK vào Hệ thống hỗ trợ

   

  Ghi chú: Mọi thắc mắc của sinh viên liên quan đến việc TTGK, sinh viên liên hệ với các Khoa Chuyên môn (K.CM) hoặc Phòng Quản lý đào tạo (P.QLĐT) để được giải đáp, hướng dẫn.

 3. Kế hoạch triển khai thực tập giữa khóa cho sinh viên K60: 

  Stt

  Chương trình đào tạo

  Mã môn TTGK

  HK kế hoạch

  Số tín TCTL yêu cầu

  1.        

  Kinh tế đối ngoại

  KTE501

  HK2 2022-2023

  Tối thiểu 45 TC

  2.        

  Kinh tế đối ngoại (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

  KTEE501

  HK2 2022-2023

  Tối thiểu 45 TC

  3.        

  Kinh tế đối ngoại (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

  KTE506E

  HK2 2022-2023

  Tối thiểu 45 TC

  4.        

  Thương mại quốc tế

  KTE502

  HK2 2022-2023

  Tối thiểu 45 TC

  5.        

  Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

  KDOE503

  HK2 2022-2023

  Tối thiểu 45 TC

  6.        

  Logistics và quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

  KDOE502

  HK2 2022-2023

  Tối thiểu 45 TC

  7.        

  Kinh doanh quốc tế

  KDO501

  HK2 2022-2023

  Tối thiểu 45 TC

  8.        

  Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

  Không TTGK

   

   

  9.        

  Kinh tế và Phát triển quốc tế

  KTE504

  HK2 2022-2023

  SV năm thứ 2

  10.    

  Kinh tế quốc tế

  KTE504

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  11.    

  Kinh tế quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

  KTEE504

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  12.    

  Quản trị kinh doanh quốc tế

  QTR501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  13.    

  Quản trị kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

  QTRE501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  14.    

  Quản trị Kinh doanh quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

  QTR501E

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  15.    

  Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

  Không TTGK

     

  16.    

  Tài chính quốc tế

  TCH501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  17.    

  Ngân hàng

  TCH501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  18.    

  Phân tích và đầu tư tài chính

  TCH501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  19.    

  Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh)

  TCHE501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  20.    

  Ngân hàng và tài chính quốc tế (Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh)

  Không TTGK

   

   

  21.    

  Kế toán - kiểm toán

  KET501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  22.    

  Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

  KET501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  23.    

  Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp

  PLUH327

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  24.    

  Luật thương mại quốc tế

  PLU501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  25.    

  Tiếng Anh thương mại (Chương trình chất lượng cao)

  TANE502

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  26.    

  Tiếng Anh thương mại

  TAN501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  27.    

  Tiếng Nhật thương mại (Chương trình chất lượng cao)

  TNHH501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  28.    

  Tiếng Nhật thương mại

  TNH501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  29.    

  Tiếng Trung thương mại (Chương trình chất lượng cao)

  TTRH502

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  30.    

  Tiếng Trung thương mại

  TTR501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

  31.    

  Tiếng Pháp thương mại (Chương trình chất lượng cao)

  Không TTGK

   

  SV năm thứ 3

  32.    

  Tiếng Pháp thương mại

  TPH501

  Từ HK 2 2023-2024

  SV năm thứ 3

   

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

14594170
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
407
12157
407
14485131
206758
377517
14594170

Địa chỉ IP: 3.230.173.188
2024-06-17