Sidebar

Magazine menu

15
Mon, Jul

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh– đợt 2 năm 2023

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập năm học 2022-2023;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023, triển khai trong học kỳ 2 năm học 2022-2023, dành cho sinh viên chính quy các khoá tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện học phần tốt nghiệp theo thông báo này gồm sinh viên các khóa hiện đang học tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 3, Quyết định 3177/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

- Không áp dụng với các sinh viên thuộc các chuyên ngành không có học phần Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo.

2. Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

2.1. Thời gian đăng ký làm học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực và đề tài KLTN, phân công GVHD KLTN, TTTN:

- Từ ngày 12/7 đến 16/7/2023: Sinh viên đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực, đề tài, giảng viên hướng dẫn.

- Trước ngày 12/8/2023: Khoa chuyên môn công bố danh sách Giảng viên hướng dẫn, lĩnh vực nghiên cứu và các hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện học phần tốt nghiệp.

Việc đăng ký đề tài, công bố danh sách GVHD, chấm và công bố điểm, đăng ký xét tốt nghiệp thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Hệ thống hỗ trợ đăng ký học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp tại địa chỉ https://eprofile.ftu.edu.vn.

2.2 Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp

tt Hình thức Thời lượng Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Làm Khoá luận tốt nghiệp 9 TC Làm Khoá luận tốt nghiệp 13 tuần(21/8 –17/11/2023) Bảo vệ KLTN từ 27/11đến 08/12/2023 (nếu có)
2 Thực tập tốt nghiệp 3 TC Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo 8 tuần(04/9 – 27/10/2023) Trình bày kết quả nghiên cứu từ 27/11đến 08/12/2023 (nếu có)
6 TC Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp 10 tuần(28/8 – 03/11/2023)

2.3. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp (dự kiến):

2.3.1. Đợt tháng 01/2024:

- Trước ngày 29/12/2023: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 12/01/2024: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 15/01/2024: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

2.3.2. Đợt tháng 3/2024:

- Trước ngày 15/3/2024: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 29/3/2024: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 01/4/2023: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

2.3.3.  Tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên: trong tháng 4/2023

3. Nội dung công việc và nhiệm vụ của sinh viên:

Stt

Thời gian

thực hiện

Nội dung công việc

Ghi chú

1.       

 

Đăng ký và in Phiếu thông tin tốt nghiệp

Thông báo sau

2.       

Trước 17/7/2023

Đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp thông qua hệ thống hỗ trợ https://eprofile.edu.vn (theo hướng dẫn của P. QLĐT)

Yêu cầu toàn bộ sinh viên có nguyện vọng phải đăng ký qua hệ thống.

SV không đăng ký coi như không có nguyện vọng thực hiện HPTN

3.       

Trước 18/8/2023

Nộp đơn xin thay đổi hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp (nếu có)

SV kiểm tra các điều kiện thực hiện HPTN; liên hệ Phòng QLĐT để giải quyết các vấn đề phát sinh và cập nhật hình thức thực hiện HPTN phù hợp

4.       

Từ 14/8-22/9/2023

- SV làm KLTN: liên hệ, xin ý kiến của GVHD về lĩnh vực, tên đề tài KLTN, cập nhật chính xác tên đề tài vào hệ thống hỗ trợ

- SV đi thực tập tốt nghiệp liên hệ với đơn vị dự kiến đến thực tập, kê khai đầy đủ, chính xác tên của đơn vị đến thực tập tốt nghiệp và tên của Báo cáo THTTTN vào hệ thống hỗ trợ

Kê khai thông tin qua Hệ thống hỗ trợ thực hiện HPTN https://eprofile.ftu.edu.vn

5.       

Từ 21/8-17/11/2023

- SV làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD

- Chỉnh sửa, tra soát và nộp bài trước 17/11/2023 (theo hướng dẫn của Khoa chuyên môn)

- SV có trách nhiệm thường xuyên liên hệ với GVHD để báo cáo tiến độ cũng như xin ý kiến, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan

- SV phải nộp toàn văn KLTN cho GVHD để xin ý kiến, chỉnh sửa trước khi hết thời gian làm KLTN và nộp bài

- Tra soát đạo văn theo hướng dẫn và lịch của Thư viện

6.       

Từ 28/8-03/11/2023

Sinh viên đi TTTN và chuẩn bị BC THTTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD và người hướng dẫn tại đơn vị thực tập

- Sinh viên chính thức TTTN nếu có tên trong DSSV chính thức được làm TTTN

- Bắt buộc phải kê khai các thông tin về đơn vị thực tập tại Hệ thống hỗ trợ

- Sinh viên học học phần song hành theo lịch của P. QLĐT và KCM

- Nộp BC THTTTN theo lịch của KCM

7.       

Trước 17/11/2023

Làm thủ tục chuẩn bị bảo vệ/ trình bày kết quả nghiên cứu KLTN, BCTTTN

Theo các thông báo của Nhà trường, Viện/Khoa

8.       

Trước 30/11/2023

Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ học phí đến hết học kỳ 1 năm học 2022-2023

 

9.       

Trước 15/12/2023

Sinh viên nộp KLTN đã đóng bìa cứng và file mềm về Thư viện đúng quy định và theo hướng dẫn của Thư viện

 

10.   

Trước 30/12/2023

Sinh viên kiểm tra điều kiện tốt nghiệp của cá nhân và đăng ký xét tốt nghiệp qua hệ thống hỗ trợ theo thông báo của Phòng QLĐT

Lưu ý: Sinh viên có nguyện vọng HOÃN xét tốt nghiệp, phải nộp đơn (bản cứng) về Phòng QLĐT theo hướng dẫn và thông báo của P.QLĐT.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15024360
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
4776
11714
4776
14913663
199807
437141
15024360

Địa chỉ IP: 3.92.91.54
2024-07-15