Sidebar

Magazine menu

09
Fri, Jun

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 1 năm 2023

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

 

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập năm học 2022-2023;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2023, triển khai trong học kỳ II năm học 2022-2023, dành cho sinh viên hệ chính quy các khoá tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng thực hiện

- Đối tượng thực hiện học phần tốt nghiệp theo thông báo này gồm sinh viên các khóa hiện đang học tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 3, Quyết định 3177/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

- Không áp dụng với các sinh viên thuộc các chuyên ngành không có học phần Khóa luận tốt nghiệp/Thực tập tốt nghiệp trong chương trình đào tạo.

2. Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

2.1. Thời gian đăng ký làm học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực và đề tài KLTN, phân công GVHD KLTN, TTTN:

a. Đăng ký:

 Từ ngày 02/01 đến 05/02/2023: Sinh viên đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực, đề tài, giảng viên hướng dẫn.

b. Phân công:

 Trước ngày 10/12/2022: Khoa chuyên môn công bố danh sách Giảng viên hướng dẫn, lĩnh vực nghiên cứu và các hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện học phần tốt nghiệp.

Việc đăng ký đề tài, công bố danh sách GVHD, chấm và công bố điểm, đăng ký xét tốt nghiệp thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Hệ thống hỗ trợ đăng ký học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp tại địa chỉ https://eprofile.ftu.edu.vn.

Trường hợp Khoa chuyên môn tổ chức đăng ký tên/lĩnh vực thực hiện KLTN/TTTN bằng hình thức khác, đề nghị KCM thông báo bằng văn bản cho Phòng QLĐT để phối hợp đôn đốc sinh viên.

 

2.2 Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp

 

tt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

13 tuần

(06/3 –04/6/2022)

Chấm, Bảo vệ KLTN (nếu có) trước 09/6/2023

2

Thực tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

8 tuần

(13/3 – 07/5/2023)

Chấm, Trình bày kết quả nghiên cứu (nếu có) trước 02/6/2023

6 TC

Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(13/3 – 21/5/2023)

 

*Lưu ý:

- Sinh viên kiểm tra chương trình đào tạo và đăng ký học phần tốt nghiệp qua hệ thống eprofile.

- Việc sắp xếp sinh viên vào các lớp tín chỉ tương ứng, xác định học phí qua ftugate được phòng QLĐT hỗ trợ khi có danh sách chính thức thực hiện học phần tốt nghiệp.

2.3. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp:

Nhà trường tổ chức xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo 2 đợt, cụ thể như sau:

2.3.1. Đợt tháng 07/2023:

- Trước ngày 30/06/2022: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 15/7/2023: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 05/8/2023: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

2.3.2. Đợt tháng 10/2023:

- Trước ngày 25/9/2023: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 15/10/2023: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 30/10/2023: P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

2.3.3.  Tổ chức Lễ tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên: dự kiến trong tháng 9/2023.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13947950
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2929
10996
44271
13831980
75745
366876
13947950

Địa chỉ IP: 44.192.79.149
2023-06-09