Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 07 NĂM 2024

TỐT NGHIỆP & THỰC TẬP GIỮA KHÓA

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023-2024;

 

Căn cứ tiến độ tổ chức học tập năm học 2023-2024 và kết quả học tập toàn khóa của sinh viên,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 03 năm 2024, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

Dành cho sinh viên các khóa đã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2018.

  1. Nguyên tắc

Nhà trường lập danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp DỰ KIẾN gồm toàn bộ sinh viên từ khóa 59 trở về trước đã tích lũy được từ 124 tín chỉ trở lên (bao gồm cả sinh viên hoãn xét tốt nghiệp ở các đợt trước) và tiến hành TỰ ĐỘNG xét tốt nghiệp để xác định sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt tháng 07 năm 2024. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp khi đã tích lũy đủ các điều kiện theo hướng dẫn tại Mục 3.

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA XÉT TỐT NGHIỆP

Lưu ý:

- Sinh viên không có tên trong danh sách, đã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp và có nguyện vọng xét tốt nghiệp, đề nghị đăng ký xét tốt nghiệp với Phòng QLĐT-Bộ phận xét tốt nghiệp trước 17h00 ngày 28/6/2024  thông qua tài khoản tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn – Chức năng Gửi ý kiến phản hồi, tiêu đề phản hồi ghi rõ: ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP, đính kèm ảnh đơn đăng ký. Quá thời hạn trên, nguyện vọng của bạn không được xử lý.

- Sinh viên có tên trong danh sách, đã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nguyện vọng xét tốt nghiệp, đề nghị đăng ký HOÃN xét tốt nghiệp với Phòng QLĐT-Bộ phận xét tốt nghiệp trước 17h00 ngày 28/6/2024 thông qua tài khoản tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn – Chức năng Gửi ý kiến phản hồi. Tiêu đề phản hồi ghi rõ: ĐĂNG KÝ HOÃN XÉT TỐT NGHIỆP, đính kèm ảnh đơn xin hoãn. Quá thời hạn trên, nguyện vọng của bạn không được xử lý.

- Sinh viên có tên trong danh sách nhưng chưa thực hiện học phần tốt nghiệp hoặc chưa tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp không cần đăng ký HOÃN xét tốt nghiệp.

  1. Tiêu chí xác định điều kiện tốt nghiệp

- Áp dụng theo Quy định Về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2018).

Chi tiết tại link: Quy định về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (ftu.edu.vn)

- Sinh viên còn nợ học phí và/hoặc chưa thực hiện đánh giá rèn luyện toàn khóa sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

  1. Thông báo kết quả xét tốt nghiệp

Sinh viên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp thông qua tài khoản tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn (mục Thông báo từ ban quản trị).

  1. Một số công việc sinh viên cần thực hiện

Các Viện/Khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan, giảng viên chủ nhiệm các khối lớp phối hợp thông báo, hướng dẫn cho sinh viên thực hiện.

Stt

Nội dung công việc

Đối tượng thực hiện

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

1.       

Kiểm tra điểm các học phần, điểm trung bình tích lũy, qua tài khoản cá nhân tại http://ftugate.ftu.edu.vn và chủ động liên hệ với Giảng viên trực tiếp giảng dạy các lớp học phần tín chỉ để kiểm tra và cập nhật điểm (nếu cần)

Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp

28/6/2024

 

2.       

Kiểm tra điều kiện được xét tốt nghiệp theo quy định tại Điều 9, Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2018

Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp

28/6/2024

 

3.       

Kiểm tra thông tin sinh viên (để làm căn cứ in bằng) qua tài khoản cá nhân tại http://ftugate.ftu.edu.vn, trường hợp có sai lệch, sinh viên liên hệ phòng QLĐT để được xem xét, giải quyết

Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp

28/6/2024

 

4.       

Kiểm tra học phí phải đóng và hoàn thành nghĩa vụ học phí với Nhà trường

Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp

28/6/2024

 

5.       

Kiểm tra điểm rèn luyện toàn khóa

Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp

28/6/2024

Liên hệ Phòng CTCT&SV

6.       

Kiểm tra danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp

Toàn bộ SV tham gia xét tốt nghiệp

28/6/2024

 

7.       

SV đã tích lũy đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng không có nguyện vọng được xét tốt nghiệp -> Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2024 qua chức năng Gửi ý kiến phản hồi của website: ftugate.ftu.edu.vn

Sinh viên không có nguyện vọng xét tốt nghiệp

28/6/2024

Tiêu đề ghi: Đăng ký hoãn xét tốt nghiệp

8.       

SV đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp nhưng không có tên trong danh sách xét tốt nghiệp -> Đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 07/2024 tại qua chức năng Gửi ý kiến phản hồi của website: ftugate.ftu.edu.vn

Sinh viên có nguyện vọng xét TN

28/6/2024

Tiêu đề ghi: Đăng ký xét tốt nghiệp

 Lưu ý:

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi với Bộ phận xét tốt nghiệp – Phòng QLĐT thông qua trang tín chỉ cá nhân tại website: ftugate.ftu.edu.vn – Chức năng Gửi ý kiến phản hồi, Sinh viên gắn ảnh đơn đề nghị giải quyết vấn đề phát sinh (nếu có), các mẫu đơn liên quan SV có thể tham khảo tại website: qldt.ftu.edu.vn

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15086162
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
21530
20811
66578
14913663
261609
437141
15086162

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18