Sidebar

Magazine menu

17
Mon, Jan

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 1 năm 2022

Kế hoạch năm học

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 1 năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

Căn cứ Kế hoạch và tiến độ giảng dạy, học tập năm học 2021-2022;

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022, triển khai trong học kỳ II năm học 2021-2022, dành cho sinh viên hệ chính quy các khoá tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng thực hiện

Đối tượng thực hiện học phần tốt nghiệp theo thông báo này gồm sinh viên khóa 57 (2018-2022) và sinh viên các khóa khác hiện đang học tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điều 3, Quyết định 3177/QĐ-ĐHNT của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương.

2. Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp

2.1. Thời gian đăng ký làm học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực và đề tài KLTN, phân công GVHD KLTN, TTTN:

- Từ ngày 13/12 đến 25/12/2021: Sinh viên đăng ký thực hiện học phần tốt nghiệp, đăng ký lĩnh vực, đề tài, giảng viên hướng dẫn.

- Trước ngày 27/01/2022: Khoa chuyên môn công bố danh sách Giảng viên hướng dẫn, lĩnh vực nghiên cứu và các hướng dẫn liên quan đến việc thực hiện học phần tốt nghiệp.

Việc đăng ký đề tài, công bố danh sách GVHD, chấm và công bố điểm, đăng ký xét tốt nghiệp thực hiện theo hình thức trực tuyến thông qua Hệ thống hỗ trợ đăng ký học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp tại địa chỉ https://eprofile.ftu.edu.vn.

2.2 Thời gian thực hiện học phần tốt nghiệp

tt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

13 tuần

(21/02 –22/5/2022)

Bảo vệ KLTN từ 27/5/2022 đến 10/6/2022 (nếu có)

2

Thực tập tốt nghiệp

3 TC

Học bổ sung 1 học phần tự chọn phù hợp với nội dung của chuyên ngành đào tạo

8 tuần

(07/3 – 29/4/2022)

Trình bày kết quả nghiên cứu từ 27/5/2022 đến 10/6/2022 (nếu có)

6 TC

Thực tập và viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(07/3 – 15/5/2022)

 

2.3. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp:

- Trước ngày 08/7/2022: P. QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện, tình hình thu nộp học phí, tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

- Trước ngày 15/7/2022: Hội đồng xét tốt nghiệp họp xét tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 18/7/2022:      P. QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên.

- Trong tháng 10/2022: P. QLĐT tổ chức Lễ tốt nghiệp và tổ chức cấp Bằng tốt nghiệp và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

 

XEM CHI TIẾT NỘI DUNG CÔNG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022 TẠI ĐÂY <<<<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9655563
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1455
5994
1455
9605612
111822
206350
9655563

Địa chỉ IP: 54.224.117.125
2022-01-17