Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE216 - Kinh tế học quốc tế I (International Economics 1)

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về các lý thuyết thương mại quốc tế từ cổ điển đến hiện đại, trong đó có phân tích cơ sở và lợi ích của thương mại quốc tế. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về nguyên lý, mô hình cơ bản của thương mại quốc tế, từ đó sinh viên có thể giải thích được các hiện thương và xu hướng diễn ra trong hệ thống thương mại thế giới. Học phần cũng cung cấp kiến thức về bàn luận xung quanh xu hướng tự do hóa và bảo hộ mậu dịch, trên cơ sở đó phân tích các chính sách thương mại từ thuế quan đến các rào cản thương mại phi thuế quan nhằm hạn chế nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

 

Buổi

Chương

Phương pháp tổ chức dạy học

Đóng góp vào CLO

Lý thuyết 

Thực hành, thảo luận

Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

Tự học có hướng dẫn

1

Chương I: Tổng quan về Kinh tế học quốc tế

3

0

1.5

5.5

1,6

2

Chương II: Lý thuyết lợi thế so sánh

3

0

1.5

5.5

1,2,6

3

Chương II: Lý thuyết lợi thế so sánh (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,2,6

4

Bài tập chương II

3

0

1.5

5.5

1,2,4,6

5

Chương III: Lý thuyết thương mại dựa trên trang bị các yếu tố sản xuất

3

0

1.5

5.5

1,2,4,6

6

Chương III: Lý thuyết thương mại dựa trên trang bị các yếu tố sản xuất (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,6

7

Bài tập chương III

3

0

1.5

5.5

1,2,3,6

8

Chương IV: Bàn luận về tự do hóa thương mại và bảo hộ

3

0

1.5

5.5

1,2,3,5,6

9

Chương V: Phân tích cơ bản về thuế quan

3

0

1.5

5.5

1,2,3,5,6

10

Bài tập chương V

3

0

1.5

5.5

1,2,5,6

11

Chương VI: Các rào cản phi thuế quan đối với nhập khẩu

3

0

1.5

5.5

1,2,5,6

12

Bài tập chương VI

3

0

1.5

5.5

1,2,5,6

13

Chương VII: Các công cụ khuyến khích xuất khẩu

3

0

1.5

5.5

1,2,5,6

14

Chương VII: Các công cụ khuyến khích xuất khẩu (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,2,5,6

15

Thảo luận

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,5,6

Tổng cộng (tiết)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

 

Hình thức 

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

 

1,2,3,4

 

10%

Kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ

.

 

 

    

Tiểu luận

Đánh giá dựa trên tính cấp thiết, khoa học, đóng góp mới của bài làm

Báo cáo nhóm

1,2,5,7

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

 

Bài kiểm tra trắc nghiệm và/ hoặc tự luận (45’)

1, 4,5,7

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15088133
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
23501
20811
68549
14913663
263580
437141
15088133

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18