Sidebar

Magazine menu

18
Thu, Jul

KTE402 - Kinh tế vĩ mô 2

Chương trình tiêu chuẩn Phân tích và đầu tư tài chính (áp dụng từ K62 trở đi)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết về các vấn đề kinh tế vĩ mô hiện đại ở mức độ nâng cao. Chủ đề của môn học khá bao quát, bao gồm mô hình tăng trưởng tân cổ điển, mô hình tăng trưởng nội sinh, mô hình cân bằng trong nền kinh tế đóng, nền kinh tế mở, chu kỳ kinh tế, tiêu dùng và tiết kiệm. Môn học cũng giới thiệu tới sinh viên các công cụ tối ưu vi mô được sử dụng trong kinh tế vĩ mô hiện đại nhu mô hình tiêu dùng, mô hình cầu tiền. Sinh viên sau khi học xong có thể phân tích và đánh giá các biến động của nền kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn. 

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Buổi

Nội dung (có thể cụ thể đến mục cấp 2)

Phân bổ thời gian

Đóng góp vào CLO

Giảng dạy trên lớp


Tiểu luận, bài tập lớn, thực tế

(3)

Tự học, chuẩn bị có hướng dẫn (4)

Lý thuyết 

(thuyết giảng)

(1)

Thực hành, thảo luận

(2)

1

Chương 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô 1 và giới thiệu kinh tế vĩ mô 2

3

0

1.5

5.5

1

2

Chương 1: Ôn tập kinh tế vĩ mô 1 và giới thiệu kinh tế vĩ mô 2 (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1

3

Chương 2: Mô hình IS – LM và tổng cầu trong nền kinh tế đóng

3

0

1.5

5.5

1,3,4

4

Chương 2: Mô hình IS – LM và tổng cầu trong nền kinh tế đóng (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,3,4

5

Mô hình Mundell-Fleming và tổng cầu trong nền kinh tế mở

3

0

1.5

5.5

1,3,4

6

Chương 3: Mô hình Mundell-Fleming và tổng cầu trong nền kinh tế mở (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,3,4

7

Chương 4: Tổng cung và đường Phillips

3

0

1.5

5.5

1,3,4,5

8

Kiểm tra giữa kỳ/Thuyết trình

3

0

1.5

5.5

1,2,3,4,8,9

9

Chương 5: Các lý thuyết về tiêu dùng

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6

10

Chương 5: Các lý thuyết về tiêu dùng (tiếp)

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6

11

Chương 6: Lý thuyết tân cổ điển về đầu tư tư bản cố định

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6

12

Chương 7: Các lý thuyết về cầu tiền

3

0

1.5

5.5

2,4,5,6

13

Chương 8: Các mô hình tăng trưởng kinh tế

3

0

1.5

5.5

1,3,4,5,7

14

Chương 9: Các mô hình tăng trưởng kinh tế (tiếp)

3

0

1.5

5.5

1,3,4,5,7

15

Chương 9: Tranh luận chính sách kinh tế vĩ mô

3

0

1.5

5.5

4,5,6,8,9

Tổng cộng (giờ)

45

0

22.5

82.5

 

3. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 

- Thang điểm: 10.

- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

CLO 

Trọng số

 

Đánh giá  quá trình

 

Chuyên cần

Điểm danh, trả lời câu hỏi trên lớp

Số lần có mặt trên lớp + tham gia vào bài học

8,9

 

 

10%

Kiểm tra giữa kỳ/Thuyết trình

Từ chương 1 đến hết chương 4

Kiểm tra trắc nghiệm hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận (45 – 60 phút) hoặc Thuyết trình

1,2,3,4,8,9

30%

Đánh giá tổng kết

Thi hết học phần

Tất cả các chương đã học

Bài kiểm tra Trắc nghiệm lý thuyết kết hợp tự luận (60 phút)

2,3,4,5,8,9

60%

 

 

 

Tổng:

100%

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15084854
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
20222
20811
65270
14913663
260301
437141
15084854

Địa chỉ IP: 3.238.116.201
2024-07-18