Sidebar

Magazine menu

02
Thu, Feb

ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Kế hoạch đăng ký học tập

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học năm học 2022-2023;

Căn cứ thời khóa biểu và lịch học các học phần được mở trong học kỳ II năm học 2022-2023.

Thời khóa biểu chính thức Học kỳ II - năm học 2022-2023

Phòng Quản lý đào tạo thông báo lịch đăng ký tín chỉ các khóa như sau: 

I. Hình thức và thời gian, đối tượng đăng ký:

1. Hình thức đăng ký: đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý giảng dạy và học tập tại địa chỉ http://ftugate.ftu.edu.vn/

2. Thời gian đăng ký:

Đợt 1: từ 10h00 ngày 26/12/2022 đến 12h00 ngày 04/01/2023 – đăng ký các học phần tín chỉ học lần 1, học lại, cải thiện theo Thời khóa biểu và nguyện vọng cá nhân.

Đợt 2: từ 10h00 – 22h00 ngày 05/01/2023 – hủy các lớp học phần tín chỉ không có nguyện vọng học.

Đợt 3: từ 10h00 ngày 06/01/2023 đến 12h00 ngày 08/01/2023 – đăng ký và hủy lớp tự do.

Đợt 4: từ 10h00 ngày 12 đến 12h00 ngày 16/01/2023 -  đăng ký và hủy lớp tự do.

3. Đối tượng đăng ký

- Sinh viên hiện đang học tập bình thường tại học kỳ 1 năm học 2022-2023;

- Đang không trong thời gian bảo lưu;

- Đang không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trở lên;

- Đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí theo Quy định về thu nộp học phí của Nhà trường.

4. Phân bổ thời gian đăng ký cho sinh viên các khóa: link

II. Lưu ý:

a. Đối với sinh viên Khóa 61 – sinh viên không phải đăng ký học phần tín chỉ

P. QLĐT đăng ký học phần theo đúng kế hoạch và thời khóa biểu cho toàn bộ sinh viên đủ điều kiện trước ngày 26/12/2022.

Sau ngày 26/12/2022, yêu cầu sinh viên Khóa 61 thực hiện các nội dung công việc sau:

* Kiểm tra lại thời khóa biểu đã được P.QLĐT đăng ký vào tài khoản cá nhân, đảm bảo đã được đăng ký toàn bộ các học phần được phân bổ trong thời khóa biểu.

* Kiểm tra thông tin học phí của các học phần đã được đăng ký trong cả 2 học kỳ. Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí trong học kỳ 1, sinh viên có thể đóng gộp học phí cùng với học phí của học kỳ 2 năm học 2022-2023.

* Chủ động in và lưu Thời khóa biểu cá nhân để thực hiện.

Trường hợp sinh viên có nguyện vọng học lại, học cải thiện hoặc học vượt các học phần, đề nghị liên hệ với P.QLĐT để được hướng dẫn bổ sung.

b. Đối với sinh viên Chương trình tiên tiến

- P. QLĐT đăng ký học phần cho tất cả sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ học phí tính đến hết học kỳ 1, năm học 2022-2023.

Trường hợp sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí chỉ được đăng ký bổ sung vào lớp học khi xuất trình đầy đủ minh chứng về việc đã hoàn thành nghĩa vụ học phí.

- Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học lại/ học cải thiện các học phần chủ động làm đơn xin đăng ký học, nộp học phí của học phần xin đăng ký và gửi đơn kèm minh chứng về cho P.QLĐT (Thầy Tiệp) để được bố sung vào danh sách lớp học phần.

c. Đối với các sinh viên không thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023: phải đăng ký theo đúng điều kiện tiên quyết môn học, dự kiến đối tượng học (theo TKB đã công bố), đảm bảo:

- Sinh viên có học lực bình thường: đăng ký tối thiểu 15 tín chỉ

- Sinh viên có học lực yếu: đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 18 tín chỉ

(Không tính các học phần Giáo dục thể chất, Quốc phòng và An ninh)

d. Đối với sinh viên dự kiến thực hiện học phần tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2022 - 2023:

- Sinh viên căn cứ kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 để đăng ký các môn học phù hợp, đảm bảo tích lũy đủ điều kiện xét tốt nghiệp (khuyến nghị sinh viên đăng ký các môn học trong giai đoạn 1)

- Sinh viên dự kiến làm Khóa luận tốt nghiệp – chỉ được đăng ký học cải thiện (không đăng ký học lại) không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng)

- Sinh viên dự kiến làm thực tập tốt nghiệp - được đăng ký học lại và/ hoặc học cải thiện không quá 3 tín chỉ (không tính giáo dục thể chất và quốc phòng).

e. Đăng ký học lại, học cải thiện đảm bảo nguyên tắc sau:

- Sinh viên nào có học phần bắt buộc bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó ở một trong các học kỳ tiếp sau cho đến khi đạt điểm A, B, C hoặc D. Số lần học lại không hạn chế.

- Sinh viên nào có học phần tự chọn bị điểm F phải đăng ký hoặc học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương đương khác.

- Ngoài hai trường hợp ở trên, sinh viên cũng được phép đăng ký cải thiện các học phần bị điểm D (không được học môn khác thay thế) để cải thiện điểm trung bình chung tích lũy.

f. Sinh viên đã học đủ học phần tự chọn không đăng ký thêm môn tự chọn, trường hợp sinh viên đăng ký thêm phải tự chịu trách nhiệm về việc đăng ký.

g. Sau khi kết thúc đợt đăng ký, yêu cầu sinh viên kiểm tra và in lịch học cá nhân (theo dạng học kỳ) để làm căn cứ giải quyết các vấn đề phát sinh và tham gia học tập theo đúng lịch học đăng ký.

Sinh viên chỉ được công nhận kết quả đăng ký/hủy khi môn đăng ký/hủy đã được cập nhật trong thời khóa biểu cá nhân.

P.QLĐT rà soát toàn bộ kết quả đăng ký của sinh viên, trường hợp sinh viên đăng ký không đảm bảo điều kiện tiên quyết, P.QLĐT sẽ chủ động hủy đăng ký và công bố Bảng tổng hợp kết quả đăng ký của sinh viên vào ngày 08/01/2022. Yêu cầu sinh viên chủ động theo dõi và thực hiện.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

12864952
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
6371
6957
28020
12814164
13328
184771
12864952

Địa chỉ IP: 44.212.99.248
2023-02-02