Sidebar

Magazine menu

09
Sat, Dec

Học kỳ 1, năm học 2020-2021: Hướng dẫn sinh viên Khóa 58 đăng ký các học phần tín chỉ

Đăng ký học

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ Lịch tiến độ và thời khóa biểu năm học,

 

Căn cứ các thông báo của Nhà trường về điều chỉnh lịch tiến độ năm học dành riêng cho Khóa 58, đặc biệt liên quan đến lịch học của học phần Giáo dục quốc phòng,

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về tiến độ đăng ký, cách thức đăng ký học đối với sinh viên khóa 58 như sau:

1. Về thời gian đăng ký học tập: tổ chức cho sinh viên Khóa 58 đăng ký học tập, điều chỉnh và đăng ký bổ sung lịch học online từ 09h00 ngày 18/07/2020 đến hết 20h ngày 20/07/2020

2. Về cách thức đăng ký

Bước 1: Trước ngày 18/07/2020 Phòng Quản lý đào tạo sẽ đăng ký cho toàn bộ sinh viên Khóa 58 các môn học theo đúng phân bổ của thời khóa biểu đã công bố (trừ các trường hợp sinh viên đang trong thời gian bảo lưu, dừng học)

Lưu ý: Đối với học phần Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và Tiếng Anh 3, 4 - cho phép sinh viên chủ động tự đăng ký theo khả năng và điều kiện tham gia các lớp học hoặc lớp kết hợp (2 hoặc 4 kỹ năng, tùy theo chương trình đào tạo)

Bước 2: Từ 09h00 - 17h00 ngày 18/07/2020: cho phép sinh viên Khóa 58 đăng nhập, kiểm tra kết quả đăng ký.

Lưu ý:

- Sinh viên không có nhu cầu đặc biệt, không có nguyện vọng thay đổi lớp học phần hoặc học vượt/ học ngành 2: chỉ kiểm tra kết quả đăng ký.

+ Trường hợp đã được đăng ký đủ các học phần (trừ học phần Ngoại ngữ) - sinh viên xem thời khóa biểu để chuẩn bị đăng ký học

+ Trường hợp chưa được đăng ký đầy đủ lớp học phần theo thông báo và

* không có nguyện vọng đăng ký khác với thời khóa biểu đã công bố, sinh viên báo cho lớp trưởng lớp hành chính về tình trạng đăng ký cá nhân. Lớp trưởng lớp hành chính tập hợp danh sách theo từng lớp (theo mẫu<<<) gửi lại cho Phòng Quản lý đào tạo (Cô Thủy: email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) để được hỗ trợ đăng ký bổ sung

* có nguyện vọng đăng ký bổ sung hoặc thay đổi thời khóa biểu của 1 hoặc một số học phần đã được đăng ký: sinh viên chủ động hủy lớp học phần đó và chờ để đăng ký lại

Bước 3: từ 09h00 - 20h00 ngày 20/07/2020:

+ Sinh viên không có nguyện vọng đăng ký bổ sung lớp học, ngoài học phần ngoại ngữ: chủ động tìm kiếm và đăng ký các lớp học phần ngoại ngữ phù hợp với khả năng và điều kiện để đăng ký

+ Sinh viên có nguyện vọng đăng ký bổ sung một hoặc một số lớp học phần: chủ động đăng ký lớp học theo nguyện vọng cá nhân, phù hợp với các quy định khác của chương trình đào tạo

Bước 4: Ngày 25/08/2020 sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký và theo dõi thêm các thông báo của Phòng Quản lý đào tạo để thực hiện

Lưu ý: Trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021, Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên Khóa 58 học học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh theo Khoa/ Chuyên ngành/ Lớp

Trừ các trường hợp đặc biệt, Phòng Quản lý đào tạo khuyến cáo các sinh viên không thay đổi thời khóa biểu do Nhà trường đã phân bổ và đăng ký cho sinh viên

Các trường hợp đã tham gia đăng ký học hè hoặc có nguyện vọng khác so với việc bố trí của Nhà trường, đề nghị liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm/ Cố vấn học tập tại các Khoa chuyên môn hoặc Phòng Quản lý đào tạo để được hướng dẫn, kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch học tập cá nhân phù hợp với các Quy định hiện hành.

Xem chi tiết thời khóa biểu tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

16071269
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
2510
7467
44057
15972601
63486
259365
16071269

Địa chỉ IP: 44.197.101.251
2023-12-09