Sidebar

Magazine menu

09
Sat, Dec

Học kỳ 2, năm học 2017-2018: Thông báo về việc thống kê kết quả đăng ký và tổ chức đăng ký lần 2

Đăng ký học

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Căn cứ kết quả đăng ký các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2017-2018, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

1. Hủy một số lớp học phần tín chỉ do không đủ số lượng sinh viên đăng ký:

* Xem Danh sách các lớp học phần tín chỉ không đủ số lượng sinh viên đăng ký và phải hủy lớp tại đây<<<

* Xem Tổng hợp kết quả đăng ký của sinh viên  -tính đến ngày 1/1/2018 tại đây<<<

* Xem Danh sách sinh viên bị hủy lớp do đăng ký vào các lớp tín chỉ không đủ số lượng tối thiểu để duy trì lớp tín chỉ tại đây<<<

Các sinh viên đã đăng ký vào các  lớp học phần tín chỉ bị hủy lớp có thể đăng ký vào các lớp học phần tín chỉ còn chỗ trống khác.

2. Tổ chức đăng ký lần 2 - học kỳ 2 năm học 2017-2018 từ ngày 03/1 đến hết ngày 06/1/2018, phân lịch đăng ký cụ thể theo lớp hành chính như sau:

Lưu ý:

* ngoài thời gian đăng ký theo lịch trên, tài khoản của sinh viên sẽ bị khóa và sẽ được kích hoạt lại vào 09h00 ngày 07/1/2018

* sinh viên phải in 01 bản kết quả đăng ký, nộp lại cho lớp trưởng lớp hành chính. Lớp trưởng lớp hành chính tập hợp kết quả đăng ký của cả lớp, nộp lại cho Phòng Quản lý đào tạo để lưu và đối chiếu khi cần

3. Trường hợp sinh viên cần điều chỉnh lại thời khóa biểu của học kỳ 2 năm học 2017-2018 đề nghị thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Hủy kết quả đăng ký (bằng Form hủy lớp online tại đây<<<)

Bước 2: Đăng ký sang lớp học phần tín chỉ khác nếu đáp ứng được điều kiện tiên quyết và lớp tín chỉ còn chỗ trống

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU