Sidebar

Magazine menu

21
Wed, Feb

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 61

Thông báo của Nhà trường

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung) cho tân sinh viên khóa 61.

 

I. Thi đánh giá năng lực tiếng Anh

1. Mục đích

Kết quả Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào là căn cứ để sinh viên K61:

- Đăng ký học theo Lộ trình 2 chương trình Tiếng Anh dành cho sinh viên thuộc hệ tiêu chuẩn (Chi tiết xem tại đây <<<<);

- Đăng ký xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao và các chương trình Định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh;

- Dùng để xét miễn Ngoại ngữ 2 trong các chương trình Ngôn ngữ thương mại, Chương trình Chất lượng cao và Chương trình Định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

2. Đối tượng dự thi

- Sinh viên trúng tuyển đại học chính quy của Nhà trường năm 2022 có nhu cầu sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (khuyến khích tất cả sinh viên dự thi, kể cả sinh viên đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).

- Sinh viên trúng tuyển các chương trình Ngôn ngữ thương mại (tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung) có nguyện vọng miễn học các học phần Ngoại ngữ thứ hai (tiếng Anh).

- Các sinh viên có nguyện vọng đăng ký dự tuyển Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao và Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh.

3. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên đăng ký tham dự thi

- Sinh viên đạt mức điểm từ 65/100 trở lên trong bài thi đánh giá năng lực Tiếng Anh đầu vào hoặc có các Chứng chỉ quốc tế tương ứng (theo Bảng 1 dưới đây) sẽ đủ điều kiện để đăng ký theo học Lộ trình 2 các học phần Tiếng Anh (đối với sinh viên đang theo học CTĐT hệ tiêu chuẩn) (Chi tiết xem tại đây <<<<).

Sinh viên đang theo học các CTĐT tiêu chuẩn có nguyện vọng học Lộ trình 2 đăng ký với Phòng Quản lý đào tạo (Trụ sở chính Hà Nội)/Ban Quản lý đào tạo (Cơ sở Quảng Ninh) trước 17h00 ngày 03/10/2022 hoặc Ban Quản lý đào tạo Cơ sở II trước 17h00 ngày 07/10/2022.

- Những sinh viên đạt mức điểm dưới 65/100 hoặc những sinh viên đủ điều kiện học Lộ trình 2 nhưng không đăng ký học theo Lộ trình 2 sẽ được bố trí học các học phần tiếng Anh theo Lộ trình 1 các học phần Tiếng Anh (đối với sinh viên đang theo học CTĐT hệ tiêu chuẩn) (Chi tiết xem tại đây <<<<).

- Sinh viên sử dụng kết quả Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào hoặc các Chứng chỉ quốc tế tương ứng (theo Bảng 1 dưới đây) để đăng ký xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao và Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh. Sinh viên tùy từng trường hợp sử dụng điểm quy đổi nào có lợi nhất để xét tuyển. Nội dung chi tiết tại Thông báo xét tuyển CTTT, CLC và ĐHNNQT năm 2022 đăng tại website Phòng Quản lý đào tạo (http://qldt.ftu.edu.vn).

- Sinh viên trúng tuyển các chương trình Ngôn ngữ thương mại (tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật) có điểm bài thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo yêu cầu được miễn học ngoại ngữ thứ hai (tiếng Anh). Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết về quy định miễn sau khi phân lớp.

Bảng 1: Bảng tham chiếu so sánh thang điểm Bài thi năng lực Tiếng Anh đầu vào và các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Placement Test

TOEIC

IELTS

APTIS

CEFR

VSTEP

TOEFL iBT

VERSANT (VPET, VEPT)

TOEIC Reading & Listening

TOEIC Writing & Speaking

65

600

260

6.0

B2

B2

Bậc 4

80

B2

 4. Nội dung thi

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test) được thiết kế dựa trên định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

- Hình thức thi: trắc nghiệm trên máy tính

- Thời lượng: 105 phút.

- Kết cấu của bài thi: 2 phần (Xem chi tiết tại Bảng 2):

+ Phần Nghe bao gồm 40 câu, thời gian làm bài khoảng 35 phút.

+ Phần Đọc – Viết bao gồm 60 câu, thời gian là 70 phút.

- Tổng điểm bài thi là 100 điểm, trong đó:

+ Điểm Nghe hiểu tối đa là 40 điểm.

+ Điểm Đọc – Viết tối đa là 60 điểm.

Bảng 2: Định dạng Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào – Placement Test

Bài thi

Thời gian

Số câu hỏi

Dạng câu hỏi/ nhiệm vụ bài thi

Mục đích

Nghe

35 phút

3 phần, 40 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi đa lựa chọn (MCQ) đã đưa sẵn trong bài thi.

- Kiểm tra các tiểu kỹ năng nghe khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích của người nói và suy ra từ thông tin trong bài.

Đọc – Viết

70 phút

4 bài, 60 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

- Bài 1: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành câu.

- Bài 2: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành một bài đọc ngắn.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 2 đến bậc 5 với tổng số từ dao động từ 1650-1800 từ. Thí sinh chọn câu trả lời đúng sau mỗi bài đọc.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh chọn một câu trong số các lựa chọn đồng nghĩa với một câu cho sẵn

- Kiểm tra về từ vựng, ngữ pháp của sinh viên.

- Kiểm tra các kỹ năng đọc khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.

Tổng

105 phút

100 câu

 

 

 5. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian thi :

  • Tại Trụ sở chính Hà Nội: từ ngày 28/09/2022 đến 30/09/2022. (Chi tiết xem tại đây <<<<)
  • Tại Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh: từ ngày 02/10/2022 đến 04/10/2022.
  • Tại Cơ sở Quảng Ninh: ngày 29-30/09/2022.

- Địa điểm thi: Tại các phòng Khai thác mạng, Phòng máy tính của Nhà trường (theo lịch chi tiết của Nhà trường ở từng cơ sở).

Lưu ý:

- Danh sách dự thi của Tân sinh viên được cập nhật tại các website chính thức của Trường và của Phòng Quản lý đào tạo, đồng thời đã được cập nhật vào Tài khoản cá nhân của Tân sinh viên.

- Sinh viên phải mang theo CCCD và Thẻ sinh viên tạm thời để được vào thi.

- Không sử dụng điện thoại, các thiết bị thu, phát, truyền tin trong suốt quá trình thi.

- Sinh viên không thể dự thi theo đúng lịch, đề nghị trực tiếp mang thẻ sinh viên đến tại Phòng Quản lý đào tạo (Trụ sở chính Hà Nội)/Ban Quản lý đào tạo (Cơ sở II – TP. Hồ Chí Minh/Cơ sở Quảng Ninh) vào các ca thi phù hợp.

 

II. Thi đánh giá năng lực tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp

1. Mục đích

Kết quả Bài thi đánh giá năng lực tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Pháp đầu vào sẽ là căn cứ để:

-  Sinh viên được quyền miễn dự học trên lớp hoặc miễn học phần và quy đổi điểm tương đương các môn học của các chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật, Tiếng Trung thương mại, Tiếng Pháp thương mại (chi tiết xem tại đây <<<<<<).

- Đánh giá chung năng lực Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tiếng Pháp của các sinh viên trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01-02 (các tổ hợp D03, D04, D06), chương trình Tiếng Nhật thương mại, Tiếng Trung thương mại, Tiếng Pháp thương mại, trên cơ sở đó, Nhà trường lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho sinh viên trong suốt quá trình học tập tại trường.

2. Đối tượng dự thi

- Tất cả sinh viên trúng tuyển đại học chính quy của Nhà trường năm 2022 vào các nhóm ngành NTH01-02 (tổ hợp D03, D04, D06), các chương trình Tiếng Nhật thương mại, Tiếng Trung thương mại và Tiếng Pháp thương mại.

- Các sinh viên chương trình Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù), Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế có nhu cầu miễn ngoại ngữ hai trong chương trình đào tạo.

3. Đăng ký dự thi

- Nhà trường yêu cầu các sinh viên trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01-02 (tổ hợp môn D03, D04, D06), các chương trình Tiếng Pháp thương mại, Tiếng Trung thương mại và Tiếng Nhật thương mại với tổ hợp môn xét tuyển lần lượt D03, D04, D06 tham dự thi không cần đăng ký.

- Sinh viên trúng tuyển các chương trình Tiếng Nhật thương mại, Tiếng Trung thương mại và Tiếng Pháp thương mại với tổ hợp xét tuyển D01 và các sinh viên khác nếu có nguyện vọng đăng ký dự thi trước ngày 28/09/2022 tại Phòng Quản lý đào tạo (Trụ sở chính Hà Nội).

4. Nội dung thi và Quyền và nghĩa vụ của sinh viên dự thi:

Chi tiết xem tại đây <<<<<.

5. Thời gian và địa điểm thi

- Thời gian thi : Dự kiến từ 8h00 ngày 02/10/2022.

- Địa điểm thi: Các phòng thi theo các lịch thi chi tiết của Nhà trường.

6. Lưu ý

- Danh sách dự thi của Tân sinh viên được cập nhật tại các website chính thức của Trường và của Phòng Quản lý đào tạo, đồng thời đã được cập nhật vào Tài khoản cá nhân của Tân sinh viên .

- Sinh viên phải mang theo CCCD và Thẻ sinh viên tạm thời để được vào thi.

- Không sử dụng điện thoại, các thiết bị thu, phát, truyền tin trong suốt quá trình thi.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

13288892
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1284
7996
17328
13218499
140564
347041
13288892

Địa chỉ IP: 3.239.9.151
2024-02-21