Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Dec

Lịch học Tuần sinh hoạt Công dân-Sinh viên đầu khóa dành cho Khóa 58

Thông báo của Nhà trường

Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo: Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên đầu khóa (bắt buộc)

dành cho toàn bộ Tân sinh viên Khóa 58 nhằm phổ biến nội quy, quy chế, quy định có liên quan...

Nội dung và phân lớp cụ thể như sau

I. NỘI DUNG

 

Nội dung

Thời lượng

Đơn vị

thực hiện

Chuyên đề 1

Khai mạc

lớp học

Khai mạc, phổ biến nội quy lớp học, kế hoạch học tập và kiểm tra đánh giá, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

0.5 tiết

Phòng CTCT&SV

Bài 1

Giới thiệu các quy định về công tác sinh viên, rèn luyện; quy định về văn hóa, văn minh và văn hóa ứng xử của sinh viên tại Trường Đại học Ngoại thương.

2 tiết

Phòng CTCT&SV

 

Bài 2

Giới thiệu về Trường Đại học Ngoại thương: quá trình phát triển, chiến lược, định hướng, cơ cấu tổ chức; công tác trọng tâm của Nhà trường năm học 2019 - 2020.

2 tiết

Ban Giám hiệu

 

Bài 3

Giới thiệu về hoạt động khởi nghiệp của sinh viên và kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục.

1.5 tiết

Trung tâm FIIS

Chuyên đề 2

Bài 4

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

2 tiết

Phòng CTCT&SV

 

Bài 5

Giới thiệu về ngành nghề đào tạo, quy chế đào tạo, giới thiệu về các chương trình đào tạo (Tiên tiến, Chất lượng cao, Định hướng nghề nghiệp quốc tế), trao đổi sinh viên quốc tế, chế độ chính sách, học bổng cho sinh viên.

2 tiết

Phòng QLĐT

Bài 6

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.

2 tiết

Khoa LLCT

Chuyên đề 3

 

Bài 7

Giới thiệu về hoạt động của Đoàn TN, Hội SV và các CLB; tư vấn, hỗ trợ sinh viên.

2 tiết

Đoàn trường,

Trung tâm

hỗ trợ SV

Bài 8

Giới thiệu về hoạt động của Thư viện, hướng dẫn tra cứu thông tin tại Thư viện trường ĐHNT.

1 tiết

Thư viện

Bài 9

Giới thiệu về việc sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, công tác phòng cháy chữa cháy của trường ĐHNT.

1 tiết

Phòng QTTB

 

Bài 10

Phổ biến các quy định pháp luật về an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và an ninh, trật tự trường học.

2 tiết

PA 03

 CA TP Hà Nội

Chuyên đề 4

 

 

Giới thiệu thông tin chung và một số hoạt động của Khoa/Viện: Chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, tiến độ học tập; Công tác giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập; Phương pháp học tập và nghiên cứu bậc đại học; Định hướng nghề nghiệp.

6 tiết

Các Viện/ Khoa  quản lý

sinh viên

 

 


 

 

 1. PHÂN LỚP, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Danh sách phân lớp sinh viên xem tại website:  http://tuyensinh.ftu.edu.vn/search và các website chính thức của Nhà trường, phòng CTCT&SV: http://ctctsv.ftu.edu.vn; http://www.facebook.com/ctctsv.ftu.

 

 1. Lịch học Chuyên đề 1, Chuyên đề 2, Chuyên đề 3 học tại D 201 (tầng 2 nhà D):

                                                                                                                                          

Lớp

Bài

Ngày

Thời gian

Lớp 1

 

Khai mạc lớp học

Thứ 7, 24/8/2019

 

6h45 - 7h00

1

7h00 - 8h30

2

8h40 - 10h10

5

10h20 - 11h50

Điểm danh lớp học

 

Thứ 3, 03/9/2019

 

18h00 - 18h10

4

18h10 - 19h40

6

19h45 - 20h15

Điểm danh lớp học

Thứ 4, 04/9/2019

 

18h00 - 18h10

3

18h10 - 19h40

Điểm danh lớp học

Thứ 7, 07/9/2019

 

6h45 - 7h00

7

7h00 - 8h30

8

8h40 - 9h25

9

9h35  - 10h20

10

10h30 - 12h00

Lớp 2

Khai mạc lớp học

Thứ 7, 24/8/2019

 

12h15 - 12h30

1

12h30 - 14h00

2

14h10 - 15h40

5

15h50 - 17h20

Điểm danh lớp học

Chủ nhật, 25/8/2019

 

17h30 - 17h40

4

17h40 - 19h10

6

19h30 - 21h00

Điểm danh lớp học

Thứ 4, 04/9/2019

 

19h40 - 19h50

3

19h50 - 21h00

Điểm danh lớp học

Thứ 7, 07/9/2019

 

12h15 - 12h30

7

12h30 - 14h00

8

14h10 - 14h55

9

15h05 - 15h50

10

16h00 - 17h30

Lớp 3

Khai mạc lớp học

Chủ nhật, 25/8/2019

6h45 - 7h00

1

7h00 - 8h30

2

8h40 - 10h10

5

10h20 - 11h50

Điểm danh lớp học

Thứ 5, 05/9/2019

 

                     18h00 - 18h10

8

18h15 - 19h00

9

19h15 - 20h00

Điểm danh lớp học

Thứ 6, 06/9/2019

18h00 - 18h10

3

18h10 - 19h20

6

19h30 - 21h00

Điểm danh lớp học

Chủ nhật, 08/9/2019

6h45 - 7h00

7

7h00 - 8h30

4

8h40 - 10h20

10

10h30 - 12h00

Lớp 4

Khai mạc lớp học

Chủ nhật, 25/8/2019

 

12h15 - 12h30

1

12h30 - 14h00

2

14h10 - 15h40

5

15h50 - 17h20

Điểm danh lớp học

Thứ 4, 28/8/2019

 

12h15 - 12h30

4

12h30 - 14h00

6

14h10 - 15h40

3

15h50 - 17h00

Điểm danh lớp học

Chủ nhật, 08/9/2019

 

12h15 - 12h30

7

12h30 - 14h00

8

14h10 -14h55

9

15h05 - 15h50

10

16h00 - 17h30

Lớp 5

Khai mạc lớp học

Thứ 2, 26/8/2019

 

6h45 - 7h00

1

7h00 - 8h30

2

8h40 - 10h10

5

10h20 - 11h50

Điểm danh lớp học

Thứ 5, 29/8/2019

 

6h45 - 7h00

4

7h00 - 8h30

6

8h40 - 10h10

3

10h20 - 11h30

Điểm danh lớp học

Thứ 7, 14/9/2019

 

6h45 - 7h00

7

7h00 - 8h30

8

8h40 - 9h25

9

9h35 - 10h20

10

10h30 - 12h00

Lớp

 6

Khai mạc lớp học

Thứ 5, 29/8/2019

12h15 - 12h30

4

12h30 -  14h00

2

14h10 - 15h40

5

15h50 - 17h00

Điểm danh lớp học

Chủ nhật, 08/9/2019

17h30 - 17h40

1

17h40 -  19h10

3

19h30 - 20h40

Điểm danh lớp học

Thứ 7, 14/9/2019

12h15 - 12h30

7

12h30 - 14h00

8

14h10 -14h55

9

15h05 - 15h50

10

16h00 - 17h30

Điểm danh lớp học

Chủ nhật, 15/9/2019

18h00 - 18h10

6

18h10 - 19h45

Lớp 7

Khai mạc lớp học

Thứ 3, 27/8/2019

 

6h45 - 7h00

1

7h00 - 8h30

2

8h40 -10h10

5

10h20 - 11h50

Điểm danh lớp học

Thứ 6, 30/8/2019

6h45 - 7h00

4

7h00 - 8h30

6

8h40 -10h10

3

10h20 - 11h30

Điểm danh lớp học

Chủ nhật, 15/9/2019

6h45 - 7h00

7

7h00 - 8h30

8

8h40 - 9h25

9

9h35 - 10h20

10

10h30 - 12h00

Lớp 8

Khai mạc lớp học

Thứ 3, 27/8/2019

12h15 - 12h30

1

12h30 - 14h00

2

14h10 -15h40

5

15h50 - 17h20

Điểm danh lớp học

Thứ 6, 30/8/2019

12h15 - 12h30

4

12h30 - 14h00

6

14h10 -15h40

3

15h50 - 17h00

Điểm danh lớp học

Chủ nhật, 15/9/2019

12h15 - 12h30

7

12h30 - 14h00

8

14h10 -14h55

9

15h05 - 15h50

10

16h00 - 17h30

 

Chia lớp áp dụng cho học các chuyên đề 1, chuyên đề 2, chuyên đề 3

 1. Lớp 1: sinh viên xét tuyển kết hợp mã xét tuyển TT1, TT2, TT3; NN1, NN2, NN3, NN4.
 2. Lớp 2: sinh viên xét tuyển kết hợp mã xét tuyển CLC1, CLC2, CLC12, CLC3, CLC4, CLC5, CLC6, CLC7.
 3. Lớp 3: sinh viên Nhóm ngành NTH01.
 4. Lớp 4: sinh viên Nhóm ngành NTH01.
 5. Lớp 5: sinh viên Nhóm ngành NTH01.
 6. Lớp 6: sinh viên Nhóm ngành NTH02
 7. Lớp 7: sinh viên Nhóm ngành NTH03.
 8. Lớp 8: sinh viên Nhóm ngành NTH04, NTH05, NTH06, NTH07.

 

 1. Lịch học Chuyên đề 4:

Danh sách phân lớp sinh viên xem tại website:  http://tuyensinh.ftu.edu.vn/search và các website chính thức của Nhà trường, phòng CTCT&SV: http://ctctsv.ftu.edu.vn; http://www.facebook.com/ctctsv.ftu.

                                                                                                

Khoa

Lớp

Thời gian

Ngày

Địa điểm

Khoa Tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính ngân hàng

18h00 – 21h00

Thứ 2, 26/8/2019

D 201

Khoa Kinh tế quốc tế

Ngành Kinh tế quốc tế

18h00 – 21h00

Thứ 3, 27/8/2019

D 201

Khoa Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh

7h30 – 10h30

Thứ 4, 28/8/2019

D 201

 

Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế

Lớp  1

 

18h00 – 21h00

Thứ 5, 29/8/2019

D 201

Lớp 2

Thứ 6, 30/8/2019

D 201

Lớp 3

Thứ 7, 07/9/2018

D 201

Khoa Kế toán kiểm toán

Ngành Kế toán Lớp 1

 

18h00 – 21h00

Thứ 2, 26/8/2019

A 505

Ngành Kế toán Lớp 2

Thứ 4, 28/8/2019

A 505

Viện VJCC

KDQT theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

 

9h00 – 12h00

Thứ 5, 29/8/2019

Tầng 3 VJCC

Khoa Luật

Ngành Luật

18h00 – 21h00

Thứ 3, 03/9/2019

A 405

Khoa Tiếng Pháp

Ngành Ngôn ngữ Pháp

18h00 – 21h00

Thứ 5, 05/9/2019

A 405

Khoa Tiếng Trung Quốc

Ngành Ngôn ngữ Trung

18h00 – 21h00

Thứ 5, 05/9/2019

A 403

Khoa Tiếng Nhật

Ngành Ngôn ngữ Nhật

18h00 – 21h00

Thứ 5, 05/9/2019

A 505

Khoa Tiếng Anh thương mại

Ngành Ngôn ngữ Anh

18h00 – 21h00

Thứ 6, 06/9/2019

A505

 Tân sinh viên có thể tra cứu lịch cá nhân tại http://tuyensinh.ftu.edu.vn/search

 

                                                                                                                                             

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9375864
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
599
5608
11338
9318080
38473
181451
9375864

Địa chỉ IP: 52.23.219.12
2021-12-08