Sidebar

Magazine menu

08
Wed, Dec

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên Khóa 57 tại cơ sở Hà Nội

Thông báo của Nhà trường

I - Mục đích

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào là bài thi bắt buộc đối với Tân sinh viên nhằm:

Xem chi tiết danh sách phân ca thi tại đây<<<

- làm căn cứ để phân lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên Khóa 57 đối với các sinh viên lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Anh trong quá trình học tại trường đồng thời là căn cứ để xét cho phép sinh viên được miễn dự học các học phần Ngoại ngữ 1 và 2 (Tiếng Anh) – năm thứ nhất, tham gia vào Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến của Nhà trường;

- làm căn cứ để xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh (trong trường hợp sinh viên chưa có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế phù hợp hoặc đã có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế nhưng lựa chọn sử dụng điểm của bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh để ứng tuyển vào các Chương trình)

II – Các quy định chi tiết về bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào

  1. Đối tượng dự thi

Đối tượng bắt buộc: Tất cả các sinh viên K57 trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 và D07).

Đối tượng tự nguyện thi để đăng ký dự tuyển Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh: Sinh viên K57 trúng tuyển vào các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D02, D03, D04 và D06) và những sinh viên trúng tuyển ngành NTH04, NTH05, NTH06, NTH07 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D04 và D06).

Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế cũng phải tham dự thi kỳ thi này

  1. Nội dung bài thi

Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào (Placement Test) cho các sinh viên tự nguyện đăng ký được thiết kế dựa trên định dạng bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 đến 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam. Bài thi trắc nghiệm trên máy tính (Placement Test ) gồm 2 phần Đọc và Nghe với tổng thời lượng của bài thi là 105 phút.

 (Xem chi tiết kết cấu bài thi tại Phụ lục 1)

  1. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên đăng ký tham dự thi
  2. Đối với sinh viên thuộc các chương trình đào tạo đại trà:

Sinh viên đạt mức điểm từ 60/100 trở lên, nếu đăng ký hưởng quyền miễn dự học môn Tiếng Anh năm thứ nhất gồm học phần Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) mã học phần TAN131 và học phần Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh) mã học phần TAN132 của các chuyên ngành thuộc ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Luật thì sẽ tham gia học trực tuyến với giáo trình và tài khoản cấp miễn phí và được nhận điểm 10 điểm cho bài thi cuối kỳ (chiếm 60% điểm tổng kết môn học) nếu tham gia đầy đủ chương trình học theo yêu cầu.

- Những sinh viên có điểm bài thi tiếng Anh đạt dưới 60/100 điểm và những sinh viên không muốn miễn dự học, không đăng ký miễn dự học sẽ được bố trí học ngoại ngữ (Tiếng Anh) trên lớp bình thường.

- Sinh viên có thể sử dụng kết quả Bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào để đăng ký xét tuyển vào các Chương trình tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao.

Lưu ý:

Những sinh viên đã có một trong những Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (được cấp bởi các tổ chức có uy tín được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) có thể lựa chọn sử dụng kết quả kỳ thi hoặc điểm quy đổi của chứng chỉ để xét như sau:

+ Nếu đạt mức yêu cầu, sinh viên sẽ được hưởng quyền miễn dự học và tham gia vào lớp học trực tuyến Tiếng Anh năm thứ nhất được đề cập trên đây.

+ Sinh viên nộp Chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế (nộp 01 bản foto hoặc công chứng chứng chỉ tiếng Anh+01 bản foto Giấy báo trúng tuyển, mang bản gốc chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu) 

Thời gian: từ ngày 20->25/8/2018 

Địa điểm nộp chứng chỉ: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành, tầng 3, nhà B (gặp cô Thu Hà).

+ Sinh viên các nhóm ngành NTH01, NTH02, NTH03 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D02, D03, D04 và D06) và những sinh viên trúng tuyển ngành NTH04, NTH05, NTH06, NTH07 (thuộc các tổ hợp xét tuyển: D01, D03, D04 và D06) có nguyện vọng dự tuyển Chương trình tiên tiến, Chất lượng cao có thể đăng ký dự thi kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào K57 tại Phòng QLĐT, tầng 2, nhà A (gặp thầy Nam) từ ngày 20-> 22/8/2018.

  1. Đối với sinh viên trúng tuyển các chương trình đào tạo chất lượng cao: sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (hoặc tương đương) IELTS 6.0 trở lên đối với Tiếng Anh 1 và 6.5 trở lên đối với Tiếng Anh 2., sinh viên được quyền đăng ký học hình thức miễn dự học học phần Tiếng Anh 1 (Mã học phần TAN141) và học phần Tiếng Anh 2 (Mã học phần TAN142).

Trường hợp không có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế hoặc đạt điểm tương đương trong bài thi đánh giá năng lực đầu vào, sinh viên sẽ tham gia học và thi các học phần TAN141 và TAN142 trên lớp bình thường.

  1. Thời gian và địa điểm thi

Thời gian thi: từ ngày 21-26/8/2018

Địa điểm thi: Tại các phòng Khai thác mạng, Phòng máy tính của Nhà trường

Lưu ý:

- Danh sách dự thi của Tân sinh viên được cập nhật tại các website chính thức của Trường và của Phòng Quản lý đào tạo, đồng thời đã được cập nhật vào Tài khoản cá nhân của Tân sinh viên 

- Sinh viên phải mang theo CMT nhân dân và Thẻ sinh viên tạm thời để được vào thi

- Không sử dụng điện thoại, các thiết bị thu-phát-truyền tin trong suốt quá trình thi.

 

 

PHỤ LỤC 1:

KẾT CẦU BÀI THI ĐÁNH GIẤ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

– Placement Test

- Bài thi Placement Test bao gồm 2 phần

+ Phần Nghe bao gồm 40 câu, thời gian là 35 phút

+ Phần Đọc – Viết bao gồm 60 câu, thời gian là 70 phút

- Tổng điểm bài thi là 100 điểm, trong đó:

+ Điểm Nghe hiểu tối đa là 40 điểm

+ Điểm Đọc – Viết tối đa là 60 điểm

 

Bài thi

Thời gian

Số câu hỏi

Dạng câu hỏi/ nhiệm vụ bài thi

Mục đích

Nghe

35 phút

3 phần, 40 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

Thí sinh nghe các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại và các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời câu hỏi đa lựa chọn (MCQ) đã đưa sẵn trong bài thi.

- Kiểm tra các tiểu kỹ năng nghe khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: nghe thông tin chi tiết, nghe hiểu thông tin chính, nghe hiểu ý kiến, mục đích của người nói và suy ra từ thông tin trong bài.

Đọc – Viết

70 phút

4 bài, 60 câu hỏi đa lựa chọn (MCQ)

- Bài 1: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành câu.

- Bài 2: 10 câu, thí sinh chọn một đáp án đúng trong số các lựa chọn cho sẵn để hoàn thành một bài đọc ngắn.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 2 đến bậc 5 với tổng số từ dao động từ 1650-1800 từ. Thí sinh chọn câu trả lời đúng sau mỗi bài đọc.

- Bài 4: 20 câu, thí sinh chọn một câu trong số các lựa chọn đồng nghĩa với một câu cho sẵn

- Kiểm tra về từ vựng, ngữ pháp của sinh viên.

- Kiểm tra các kỹ năng đọc khác nhau, có độ khó từ bậc 2 đến bậc 5: đọc hiểu thông tin chi tiết, đọc hiểu ý chính, đọc hiểu ý kiến, thái độ của tác giả, suy ra từ thông tin trong bài và đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.

 

 

 

PHỤ LỤC 2:

BẢNG QUY ĐỔI THANG ĐIỂM BÀI THI NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

VÀ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ

 -DÙNG XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

(Quy đổi sang thang điểm 10 ([1]))

Điểm hệ 10

Placement Test[2]

TOEIC

IELTS

APTIS

CEFR

TOEFL IBT

BEC

CAMBRIDGE

TESTS

TOEIC Reading & Listening

TOEIC Writing & Speaking

8

từ 60

đến 65

500

210

5.0

B1

B1

60

BEC Preliminary

60 -79 FCE

80 - 100 PET

8.5

66-70

550

230

5.5

B2

B2

70

BEC Vantage

60 -79 CAE

80 - 100 FCE

9

71-79

600

260

6.0

80

9.5

80-89

650

290

6.5

C1

C1

90

BEC Higher

80 -100 CAE

10

90-100

700

310

7.0

100

 

 

 

[1] Thang điểm này chỉ dùng quy đổi để tính điểm xét tuyển vào chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến

[2] Điểm Bài thi năng lực tiếng Anh đầu vào của Trường Đại học Ngoại Thương

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

9375845
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
580
5608
11319
9318080
38454
181451
9375845

Địa chỉ IP: 52.23.219.12
2021-12-08