Sidebar

Magazine menu

25
Fri, Jun

Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại

Ngành Ngôn ngữ Nhật

Thông tin về Chương trình đào tạo tiêu chuẩn ngành Ngành Ngôn ngữ Nhật, Chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại:

 1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Nhật, chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại có sức khỏe, được chuẩn bị về phẩm chất chính trị, đạo đức, sử dụng tốt tin học văn phòng cơ bản, sử dụng thành thạo tiếng Nhật tối thiểu trình độ bậc 5 KNLNNVN (tương đương cấp độ N2, kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT), có kiến thức sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, kinh tế-thương mại Nhật Bản để tự học tập, làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn; có những kỹ năng thực hành cơ bản để đảm nhận công việc có sử dụng tiếng Nhật tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong môi trường quốc tế hiện đại, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế, đồng thời cũng có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn.

Những sinh viên tốt nghiệp được đào tạo:

- Đạt chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, tin học, năng lực tự chủ và trách nhiệm;

- Đạt chuẩn đầu ra tiếng Nhật bậc ⅚ theo KNLNNVN (tương đương cấp độ N2, kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT)

- Nắm vững và sử dụng được tiếng Nhật dùng trong lĩnh vực kinh tế thương mại.

- Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu, các cơ sở đào tạo tiếng Nhật, các văn phòng đại diện, tổ chức kinh tế Nhật Bản, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhật Bản...với những vị trí công tác sau đây: phiên dịch viên, biên dịch viên; nhân viên văn phòng; điều phối viên; trợ lý, thư ký; phụ trách các lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu, marketing, nhân sự, kiểm toán, kế toán; nhân viên ngân hàng; giáo viên tiếng Nhật...

- Có khả năng tự học suốt đời; học tiếp các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước các chuyên ngành ngôn ngữ Nhật, thương mại, kinh tế, kinh doanh quốc tế, tài chính, quản lý, giáo dục, v.v…

2. Chuẩn đầu ra

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo này có thể:

 * Về kiến thức

(1)  Xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận khoa học, phương pháp tư duy logic

(2)   Giải thích quan điểm, đường lối của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh

(3)  Sử dụng thành thạo tiếng Nhật ở trình độ bậc ⅚theo KNLNNVN (tương đương cấp độ N2, kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT)

(4)  Áp dụng kiến thức cơ bản về đất nước, con người, văn hóa, xã hội, văn học...Việt Nam, Nhật Bản vào trong công việc và cuộc sống.

(5)   Áp dụng kiến thức cơ bản về ngôn ngữ tiếng Nhật, lý thuyết phiên dịch, biên dịch để phân tích, nghiên cứu và đối chiếu hai ngôn ngữ Nhật - Việt.

(6)   Phân biệt được các kiến thức cơ bản về kinh tế, thương mại bằng tiếng Nhật.

(7)  Sử dụng thành thạo các thuật ngữ chuyên ngành, mẫu câu, văn phong để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế, thương mại như giao dịch thương mại, đàm phán thương mại, kế toán…

(8) Hình dung, so sánh, bước đầu áp dụng được các tập quán kinh doanh của người Nhật và người Việt trong công việc và đời sống.

* Về kỹ năng

Sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo này có các kỹ năng sau:

- Kỹ năng chuyên môn

(9)   Kỹ năng phân tích, liên kết văn bản trong tiếng Nhật và tiếng Việt;

(10) Kỹ năng áp dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với lý thuyết và thực tiễn của ngành Ngôn ngữ Nhật và chuyên ngành tiếng Nhật thương mại được đào tạo để giao tiếp, giao dịch bằng miệng, bằng văn bản với người Nhật Bản một cách có hiệu quả nhất.

(11) Kỹ năng phản biện, phê phán, đặc biệt là bằng ngôn ngữ tiếng Nhật và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

(12) Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc, chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, đặc biệt là bằng tiếng Nhật và có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thương mại.  

 - Kỹ năng bổ trợ

(13) Kỹ năng dẫn dắt, khời nghiệp, tạo việc làm cho mình và người khác

(14) Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

 * Về trình độ ngoại ngữ, tin học

(15)  Sử dụng thành thạo tiếng Nhật đạt bậc 5/6 KNLNNVN ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 (tương đương cấp độ N2, kỳ thi Năng lực tiếng Nhật JLPT)

(16)  Sử dụng ngoại ngữ thứ 2 (một trong các thứ tiếng: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp) tương đương bậc 3/6 theo KNLNNVN ban hành kèm theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014

 (17)  Sử dụng tin học văn phòng nâng cao (trình độ CNTT cơ bản theo quy định Thông tư 03/2014/TT-BTTTT).

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

(18)   Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

(19)   Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

(20)   Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

(21)   Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

3. Nội dung chương trình đào tạo:

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

8062664
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1550
15643
43797
7983264
170014
164661
8062664

Địa chỉ IP: 35.170.64.36
2021-06-25