Sidebar

Magazine menu

01
Sun, Oct

Thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy đợt tháng 7/2022

THÔNG BÁO

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Phòng Quản lý đào tạo Trường Đại học Ngoại thương thông báo về việc xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy đợt tháng 07/2022

 

  1. Đối tượng:

Dành cho sinh viên khóa 57 và các khóa khác có nguyện vọng xét tốt nghiệp.

  1. Nguyên tắc:

Nhà trường tự động lập danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp (bao gồm sinh viên khóa 57 và các khóa khác chưa tốt nghiệp) và tiến hành rà soát điều kiện xét tốt nghiệp để xác định sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt tháng 7 năm 2022.

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA XÉT TỐT NGHIỆP:

- XEM TẠI LINK:

+ Danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp chuyên ngành 1: Xem danh sách tại đây

+ Danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp chuyên ngành 2: Xem danh sách tại đây

Lưu ý: Sinh viên không có tên trong danh sách và có nguyện vọng xét tốt nghiệp, đề nghị đăng ký qua khảo sát tại ứng dụng ehome trước ngày 01/7/2022.

  1. Tiêu chí xác định điều kiện tốt nghiệp

- Áp dụng theo Quy định Về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28 tháng 12 năm 2018)

Chi tiết tại link: Quy định về điều kiện đi thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (ftu.edu.vn)

- Sinh viên nợ học phí sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

  1. Hướng dẫn sinh viên

Sinh viên nghiêm túc thực hiện các công việc liên quan theo hướng dẫn dưới đây, sinh viên không thực hiện đúng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

  1. Sinh viên Đăng ký và in Phiếu thông tin tốt nghiệp tại website: http://khaosat.edu.vn:8888/
  • Đối với sinh viên khóa 57:

- Nhà trường sẽ đưa toàn bộ sinh viên khóa 57 vào danh sách xét tốt nghiệp để rà soát điều kiện, xác định sinh viên có đủ điều kiện tốt nghiệp hay không.

- Sinh viên chủ động kiểm tra điều kiện được xét tốt nghiệp của mình theo quy định nêu tại mục 3.

- Sinh viên khóa 57 đã đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng KHÔNG CÓ NGUYỆN VỌNG XÉT TỐT NGHIỆP, đề nghị sinh viên đăng ký HOÃN XÉT tốt nghiệp thông qua khảo sát tại ứng dụng ehome trước ngày 01/7/2022. Quá thời hạn trên, nguyện vọng của bạn không được xử lý.

  • Đối với sinh viên các khóa khác:

- Sinh viên chủ động kiểm tra điều kiện được xét tốt nghiệp của mình theo quy định nêu tại mục 3.

- Sinh viên kiểm tra Danh sách sinh viên tham gia xét tốt nghiệp (tại mục 2).

- Sinh viên chưa có tên trong danh sách nhưng có nguyện vọng xét tốt nghiệp hoặc sinh viên đã có tên trong danh sách nhưng có nguyện vọng hoãn xét tốt nghiệp, đề nghị sinh viên đăng ký thông qua khảo sát tại ứng dụng ehome trước ngày 01/7/2022. Quá thời hạn trên, nguyện vọng của bạn không được xử lý.

  1.  Sinh viên đã học và thi các học phần nhưng chưa được cập nhật điểm đầy đủ, chính xác (xem tài khoản cá nhân tại http://ftugate.ftu.edu.vn) phải chủ động liên hệ với Giảng viên trực tiếp giảng dạy các lớp học phần tín chỉ để kiểm tra và cập nhật điểm trước ngày 01/7/2022.
  2. Sinh viên còn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí hoặc đã nộp học phí nhưng chưa được cập nhật vào tài khoản cá nhân, đề nghị liên hệ với Phòng Kế hoạch tài chính để được kiểm tra, hướng dẫn hoặc cập nhật học phí trước ngày 01/7/2022.
  3. Sinh viên chủ động theo dõi điểm rèn luyện cá nhân tại tài khoản cá nhân và website chính thức của Phòng Công tác chính trị và sinh viên (http://ctctsv.ftu.edu.vn). Trường hợp có thắc mắc về điểm rèn luyện toàn khóa, đề nghị liên hệ với Phòng CTCTSV để được hướng dẫn, giải quyết trước ngày 01/7/2022.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

15472886
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
10513
11170
86242
15300170
10513
397982
15472886

Địa chỉ IP: 35.175.191.46
2023-10-01