Sidebar

Magazine menu

24
Fri, Sep

Thời khóa biểu học phần Phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học và một số lưu ý đối với sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

THÔNG BÁO

Căn cứ Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh– đợt 1 năm 2021 và tiến độ thu nộp điểm các lớp học phần tín chỉ, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

 

1. Tổ chức lớp học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học cho sinh viên thực hiện HPTN theo hình thức TTTN, gồm 7 lớp

Thời khóa biểu xem tại đây<<<

Các sinh viên đủ điều kiện TTTN đã được đăng ký học phần này vào tài khoản cá nhân.

Trường hợp có nguyện vọng chuyển lớp học phần, đề nghị thực hiện thông qua tính năng khảo sát của FTU e-Home

2. Triển khai tổng rà soát tình trạng học phí của toàn bộ sinh viên đang làm tốt nghiệp từ ngày 20 đến 30/04/2021

Yêu cầu toàn bộ có tên trong danh sách được làm tốt nghiệp phải hoàn thành:

- Toàn bộ học phí của các học kỳ trước (tính đến kỳ 1 năm học 2020-2021) trước ngày 30/04/2020

- Toàn bộ học phí phát sinh trong học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 trước khi làm thủ tục xin xét tốt nghiệp

3. Tổng kiểm tra toàn bộ điểm của sinh viên từ ngày 01-15/05/2021, chuyển các môn tự chọn học thừa thành môn dự thính (không tính điểm vào điểm xét tốt nghiệp nhưng vẫn in vào bảng điểm), chuyển điểm từ ngành 1 sang ngành 2.

Trường hợp quá thời gian nói trên chưa được xử lý điểm, đề nghị liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo để được kiểm tra, bổ sung điểm

4. Thay đổi cách thức nhận Phiếu đề nghị tổng hợp điểm rèn luyện, Phiếu đề nghị kiểm tra tình trạng học phí và Đơn xin xét tốt nghiệp của sinh viên, theo đó sinh viên sử dụng Hệ thống Hỗ trợ thực hiện học phần tốt nghiệp để đăng ký xét tốt nghiệp, kiểm tra các điều kiện có liên quan đến cá nhân và kiến nghị kiểm tra và điều chỉnh (sẽ có hướng dẫn sau)

Không nhận đơn giấy.

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

8869350
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
5407
7551
65623
8720667
222485
273233
8869350

Địa chỉ IP: 35.172.203.87
2021-09-24