Sidebar

Magazine menu

27
Wed, May

Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo đặc biệt: Chương trình tiên tiến, chất lượng cao, định hướng nghề nghiệp quốc tế

Hướng dẫn thủ tục

Các chương trình đào tạo đặc biệt của Nhà trường

là các chương trình sử dụng ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, cụ thể gồm các chương trình tiên tiến (ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng), chương trình chất lượng cao (ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng) và các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế (Ngành Kế toán - Kiểm toán và ngành Kinh doanh quốc tế)

Chi tiết như sau:

I - Các chương trình tiên tiến

1. Chương trình tiên tiến ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Đối tượng tuyển sinh: toàn bộ Tân sinh viên, có điểm sàn đạt sàn của ngành Kinh tế

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

- Văn phòng Chương trình tiên tiến kinh tế

 

 

2. Chương trình tiên tiến Ngành Quản trị kinh doanh , chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

Đối tượng tuyển sinh: toàn bộ Tân sinh viên, có điểm sàn đạt sàn của ngành Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Khoa Quản trị kinh doanh

- Văn phòng Chương trình tiên tiến QTKD

 

 

3. Chương trình tiên tiến ngành Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng

Đối tượng tuyển sinh: toàn bộ Tân sinh viên, có điểm sàn đạt sàn của ngành Tài chính - Ngân hàng

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Khoa Tài chính Ngân hàng

 

 

II- Các chương trình chất lượng cao

1. Chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Kinh tế, ngành Luật, các ngành Ngôn ngữ thương mại - có điểm sàn đạt sàn của ngành Kinh tế

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế

 

 

2. Chương trình chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Luật, các ngành Ngôn ngữ thương mại - có điểm sàn đạt sàn của ngành Kinh doanh quốc tế

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế

 

 

3. Chương trình chất lượng cao ngành Kinh tế quốc tế, chuyên ngành Kinh tế quốc tế

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Kinh tế quốc tế, ngành Luật, các ngành Ngôn ngữ thương mại - có điểm sàn đạt sàn của ngành Kinh tế quốc tế

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

-Khoa Kinh tế quốc tế

 

 

 

4. Chương trình chất lượng cao ngành Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính quốc tế

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Tài chính Ngân hàng, ngành Luật, các ngành Ngôn ngữ thương mại - có điểm sàn đạt sàn của ngành Tài chính ngân hàng

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Khoa Tài chính Ngân hàng

 

 

 

5. Chương trình chất lượng cao ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, các ngành Ngôn ngữ thương mại - có điểm sàn đạt sàn của ngành Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Khoa Quản trị kinh doanh

 

 

 

 III. Các chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế

1. Chương trình Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Kế toán - Kiểm toán

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Khoa Kế toán - Kiểm toán

 

 

 

2. Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Viện VJCC

 

 

3. Chương trình Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế

Đối tượng tuyển sinh: Tân sinh viên trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế

Đơn vị quản lý chuyên môn:

- Ban Quản lý các chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế

- Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

 

 

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5786623
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1504
2511
6228
5752589
114780
105386
5786623

Địa chỉ IP: 3.231.220.225
2020-05-27