kredi kartı ile fatura ödeme kredi kartc borc sorgulama fatura ode
Payday Loans

Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

TUYỂN SIINH 2016: Thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy
Thứ bảy, 23 Tháng 7 2016 01:32

Xem chi tiết (tại đây<<<)

 
TUYỂN SINH 2016: Thông tin tuyển sinh Nhóm GX
Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 09:24

1. Thông tin chỉ tiêu TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG - NHÓM GX<<<<

Lưu ý về điều kiện xét tuyển của Trường Đại học Ngoại thương: 

- Điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên, hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên.

- Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường.

2. Danh sách các Trường Đại học thuộc Nhóm GX và Chỉ tiêu của các Trường<<<<

3. Phương thức xét tuyển (xem tại đây<<<) và Hướng dẫn đăng ký- Nhóm GX (Xem tại đây<<<)

4. Biểu mẫu Đăng ký xét tuyển<<<<

 
Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2016
Thứ ba, 02 Tháng 2 2016 16:16

+ Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường.

+ Các môn xét tuyển nhân hệ số 1. Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật môn thi chính là ngoại ngữ sẽ nhân hệ số 2.

+ Xác định điểm trúng tuyển theo Ngành.

+ Điểm trúng tuyển được xác định riêng cho Cơ sở Hà Nội, Cơ sở 2-TP Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh.

Xem chi tiết<<<<

 
Thông báo về việc kiểm tra thông tin tốt nghiệp sơ bộ của K51
Thứ sáu, 08 Tháng 7 2016 15:36

Căn cứ kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên K51, Phòng Quản lý đào tạo hiện đã tổng hợp hồ sơ, gửi thông tin về tình trạng tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp của sinh viên đến account của từng sinh viên

Yêu cầu sinh viên check mail được gửi từ hệ thống. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin, sinh viên điền đầy đủ thông tin vào form (theo mẫu<<<<) trước ngày 15/7/2016 để được kiểm tra và điều chỉnh lại

 
Thông báo thi lại học phần Giáo dụcthể chất (sớm) dành cho sinh viên Khoá 49, 50 và 51
Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 10:41

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên các khoá 49, 50 và 51 tích luỹ đủ các học phần điều kiện, phục vụ xét tốt nghiệp tháng 6 năm 2016, Phòng Quản lý đào tạo phối hợp với Khoa Cơ bản (Bộ môn Giáo dục thể chất) tổ chức 1 buổi thi lại (sớm) cho các sinh viên đang được dự kiến đưa vào danh sách xét tốt nghiệp tháng 6 năm 2016.

Thời gian tổ chức thi: Ngày 9/7/2016, Từ 09h00 (Điều chỉnh lại)

Địa điểm:

- Nhà tập thể chất (đối với học phần Giáo dục thể chất 1, 2 và Giáo dục thể chất 3 (Cầu lông)

- Bể bơi (đối với học phần Giáo dục thể chất 3)

Điều kiện dự thi như sau:

1. Sinh viên đã học ở các lớp học phần Giáo dục thể chất 1, 2 và 3 (Bơi và Cầu lông) trong học kỳ 2 năm học 2015-2016

2. Tham gia học và đã thi lần 1, có điểm Trung bình chung môn học khác 0 (đủ điều kiện dự thi lại)

3. Có nguyện vọng được tham gia thi lại sớm để kịp xét tốt nghiệp trong đợt tháng 6 năm 2016

Đăng ký thi tại đây<<<

 
Tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2016: Thông báo kiểm tra thông tin tốt nghiệp
Thứ ba, 28 Tháng 6 2016 10:22

Trường hợp có sai sót:

+ về thông tin cá nhân: sinh viên làm đơn đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân, gửi Phòng Quản lý đào tạo (Thày Lộc) trước 10/7/2016 để được kiểm tra, điều chỉnh;

+ về loại tốt nghiệp: sinh viên gửi đề nghị kiểm tra thông tin thông qua hệ thống thư cá nhân cho “cán bộ quản lý điểm” hoặc “cán bộ quản lý hệ thống” hoặc “admin” của hệ thống tín chỉ để được kiểm tra lại và sửa đổi (nếu cần);

Xem chi tiết<<<
 
Năm học 2016-2017: THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 CHÍNH THỨC
Thứ hai, 27 Tháng 6 2016 16:14

Xem chi tiết<<<

Lưu ý:

+ Sinh viên xem và đối chiếu kỹ Thời khoá biểu chính thức với Thời khóa biểu dự kiến và Dự kiến mở lớp trong học kỳ 1 năm học 2016-2017

+ Xem và chuẩn bị đăng ký các học phần tín chỉ theo phân bổ lớp tín chỉ cho các Khối/Lớp hành chính, chuẩn bị kế hoạch đăng ký theo đúng thời gian quy định

 
Học kỳ 1 năm học 2016-2017: Thông báo về việc điều chỉnh lịch đăng ký
Thứ bảy, 25 Tháng 6 2016 16:17
Xem chi tiết<<<
 
Cấp email @ftu.edu.vn và tài khoản học trực tuyến cho sinh viên ĐHNT
Thứ ba, 19 Tháng 4 2016 00:28

 
Kỳ Hè năm 2016: Thời khoá biểu chính thức
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 11:38

Xem chi tiết<<<

Lưu ý: 

- Các lớp học phần tín chỉ sẽ chính thức bắt đầu học từ 05/7/2016

- Các lớp tiếng Anh cơ sở miễn: nộp chứng chỉ từ ngày 23/6 đến hết 10/7/2016

- Các lớp Giáo dục thể chất 3 (Bơi): sinh viên làm thủ tục tham dự học và học lý thuyết bơi ngày 26 và 27/7/2016 (Lớp Bơi 1: Ca 1, Bơi 2: Ca 2 và Bơi 3: Ca 3)

- Các học phần Tài chính - Tiền tệ, Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế, Logic học và phương pháp học tập nghiên cứu khoa học trong kỳ hè sẽ bị hủy lớp do không bố trí được Giảng viên. Học phần Sở hữu trí tuệ chỉ cho phép sinh viên chuyên ngành Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế các khóa, sinh viên các khóa cũ và sinh viên cơ sở Quảng Ninh được học

 
Thông báo tổ chức thi bù học phần tiếng Anh cơ sở - học kỳ 2 năm học 2015-2016
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 10:32

Phòng Quản lý đào tạo đề nghị Quý Khoa và Trung tâm phối hợp tổ chức thi bù 01 (một) buổi thi cho tất cả các sinh viên đã học các học phần. Cụ thể như sau:

Thời gian: 15h30 – 17h00, ngày 28/6/2016

Địa điểm: Phòng G.401, G.402, G.403

Đối tượng dự thi: Sinh viên đã tham gia dự thi các học phần tiếng Anh cơ sở trong học kỳ 2 năm học 2015-2016, đủ điều kiện dự thi và chưa thể tham dự thi vì lý do khách quan. (Không chấp nhận các trường hợp đăng ký thi lại lần thứ 2 hoặc không đủ điều kiện dự thi cuối kỳ)

Đăng ký tại đây<<<

 
Thực tập giữa khoá 2016: Danh sách sinh viên đủ điều kiện chính thức
Thứ sáu, 24 Tháng 6 2016 10:39

Căn cứ Kế hoạch thực tập giữa khoá năm 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Các sinh viên Khoá 52 đã đủ 90 tín chỉ trở lên và các sinh viên đã nộp đơn xin thực tập giữa khoá, đủ điều kiện đã được đăng ký thông qua portal http://tinchi.ftu.edu.vn.

Sinh viên đủ điều kiện thực tập giữa khoá xem danh sách giảng viên hướng dẫn tại bảng tin hoặc website của khoa chuyên môn

2. Các sinh viên hiện nay chưa đủ điều kiện và dự kiến đến hết học kỳ 2 năm học 2015-2016 có thể tích luỹ 90 tín chỉ trở lên phải là đơn đề nghị bổ sung danh sách thực tập giữa khoá kèm theo bản in bản kết quả đăng ký các học phần tín chỉ của học kỳ 2 năm học 2015-2016 để được kiểm tra, bổ sung và ngày 5/7/2016.

 
Thông báo về việc tạm ngừng tiếp sinh viên phục vụ công tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2016
Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 09:28

Để phục vụ công tác tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Tuyển sinh đại học năm 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo tạm ngừng tiếp sinh viên từ ngày 25/6 đến hết 5/7/2016.

Từ ngày 06/7/2016, Phòng Quản lý đào tạo làm việc bình thường theo lịch

 
Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016
Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 15:38

Xem chi tiết Danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại đây<<<

Tải Mẫu đơn kiến nghị kiểm tra học bổng tại đây<<<

Lưu ý: Trường hợp sinh viên có thắc mắc, yêu cầu liên hệ với P. QLĐT trước ngày 16/6/2016 để được kiểm tra.

 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017: Thời khóa biểu dự kiến
Thứ bảy, 11 Tháng 6 2016 21:59

Xem chi tiết<<<

Lưu ý:

1. Thời khóa biểu chính thức sẽ được công bố ngày 18/6/2016

2. Lịch đăng ký các học phần tín chỉ sẽ bắt đầu từ ngày 20/6/2016

 
Các bài viết khác...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

You are here  : Trang chủ