Phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương

Đường dẫn  : Trang chủ
Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2016
Thứ ba, 02 Tháng 2 2016 16:16

+ Điều kiện được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: Điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên; Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên; Điểm ba môn thi (theo tổ hợp môn xét tuyển) đạt mức điểm thông báo nhận hồ sơ xét tuyển của Nhà trường.

+ Các môn xét tuyển nhân hệ số 1. Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Nhật môn thi chính là ngoại ngữ sẽ nhân hệ số 2.

+ Xác định điểm trúng tuyển theo Ngành.

+ Điểm trúng tuyển được xác định riêng cho Cơ sở Hà Nội, Cơ sở 2-TP Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh.

Xem chi tiết<<<<
 
Lịch học học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 2016
Thứ tư, 20 Tháng 1 2016 03:29

Căn cứ Kế hoạch thực hiện các học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2016Thời khóa biểu các học phần tín chỉ học kỳ 2 năm học 2015 - 2016, Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Các lớp học phần Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học sẽ chính thức bắt đầu giảng dạy từ ngày 20/1/2016 (Thứ Tư), dành cho các đối tượng sinh viên đã đáp ứng đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp bằng hình thức TTTN theo quy định. Phân bổ cụ thể như sau:

Đọc thêm...
 
Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp đợt 1 năm 2016
Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 00:10

- Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngảy 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Đọc thêm...
 
Mẫu đơn đề nghị chuyển hình thức thực hiện học phần tốt nghiệp
Thứ tư, 27 Tháng 11 2013 10:45
Tải về<<<<
 
Thông báo về việc tham dự Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên
Thứ bảy, 16 Tháng 1 2016 16:05

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ sinh viên, Nhà trường tiến hành tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2015 – 2016. Để tổ chức tốt Hội nghị, Nhà trường thông báo một số nội dung sau:

Đọc thêm...
 
Phòng KHTC: THỐNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN TIỀN TẾT VÀ TIẾN PHỤ CẤP LỚP TRƯỞNG NĂM 2016
Thứ năm, 14 Tháng 1 2016 15:45

TỪ NGÀY 13/01/2016 – 26/1/2016 MỜI LỚP TRƯỞNG CÁC KHÓA 50;51;52;53;54 VÀ LIÊN THÔNG KHÓA 10;11 ĐẾN LẤY TIỀN LỚP TRƯỞNG, TIỀN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2014-2015 VÀ TIỀN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2016

THỜI GIAN:   SÁNG: TỪ 8H30 ĐẾN 11H

                    CHIỀU: TỪ 2H ĐẾN 4H30

Chú ý: Yêu cầu có xác nhận của phòng quản lý đào tạo khi có sự sai sót, nhầm lẫn tên của lớp trưởng hoặc khi lớp trưởng có lý do để không thể đến lấy tiền.

 
Kế hoạch học học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh năm 2016
Thứ hai, 18 Tháng 1 2016 22:29

Xem chi tiết kế hoạch<<<

Xem chi tiết phân lịch theo Lớp/ Khoá<<<

Lưu ý: Sinh viên chưa hoàn thành học phần Giáo dục quốc phòng - An ninh theo quy định, có nguyện vọng tham gia học cùng đợt với K54 phải làm đơn xin học, nộp cho Phòng Quản lý đào tạo (Gặp thày Tiệp) trước đợt học 1 tuần để được bố trí.

 
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016: Thời khoá biểu chính thức
Thứ bảy, 09 Tháng 1 2016 19:24
Tải xem chi tiết<<<
 
Mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp
Thứ bảy, 19 Tháng 4 2014 10:11
Tải tại đây<<<<
 Đường dẫn  : Trang chủ