Sidebar

Magazine menu

25
Mon, May

Kỳ 2 năm học 2018-2019: Thông báo về việc xin chuyển, hoãn lịch thi và đăng ký thi bổ sung

Lịch thi

- Căn cứ Lịch thi các học phần tín chỉ, học kỳ 2 năm học 2018-2019 (cập nhật) 

 

- Căn cứ Kết quả đăng ký các học phần tín chỉ của sinh viên (Xem chi tiết<<<)

- Căn cứ Lịch thi cá nhân của sinh vien (Xem chi tiết<<<)

Phòng Quản lý đào tạo thông báo:

1. Về việc chuyển lịch thi: xử lý cho sinh viên chuyển lịch thi thông qua form online, cụ thể là các sinh viên:
- Học các học phần trong kỳ 2 năm học 2018-2019
- Đã có lịch thi trong tài khoản cá nhân và rơi vào 1 trong các trường hợp sau
(1) Lịch thi bị trùng nhau giữa các lớp học phần đã có lịch thi (Phòng Quản lý đào tạo sẽ kiểm tra thông tin qua hệ thống tổ chức thi)
(2) Lịch thi quá dày, không thể tham gia dự thi: 3 môn 2 ngày hoặc 2 môn 1 ngày... (kiểm tra qua hệ thống)
(3) Lịch thi bị trùng với thời gian tham dự các Chương trình, Hoạt động do Nhà trường tổ chức (Sinh viên phải nêu rõ lý do, ghi rõ số Quyết định hoặc Công văn do Nhà trường phát hành)
Các trường hợp có lý do cá nhân khác (ốm đau, tai nạn đột xuất, các việc bất khả kháng...) phải liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo (Bộ phận tiếp sinh viên - Tầng 2 Nhà A) để được xem xét vào các ngày tiếp sinh viên theo lịch
Sinh viên xin chuyển lịch thi phải chỉ rõ lớp học phần tín chỉ cần chuyển đến để thi ghép và phải báo cáo với Giảng viên giảng dạy lớp tín chỉ chính thức về việc không tham gia dự thi cùng lớp đó
Sinh viên được phép chuyển lịch thi sẽ được cập nhật 1 lịch thi mởi trong tài khoản cá nhân và đi thi theo đúng lịch được duyệt
Form hết hạn và 15h00 ngày 2/4/2019 và được xử lý trước 17h00 ngày 2/4/2019

Tải mẫu CHUYỂN LỊCH THI tại đây<<<

2. Về việc hoãn lịch thi: xử lý cho sinh viên hoãn thi thông qua form online, cụ thể là các sinh viên:

Mãu này dành cho sinh viên:
- Học các học phần trong kỳ 2 năm học 2018-2019
- Đã có lịch thi trong tài khoản cá nhân và rơi vào 1 trong các trường hợp sau
(1) Lịch thi bị trùng nhau giữa các lớp học phần đã có lịch thi (Phòng Quản lý đào tạo sẽ kiểm tra thông tin qua hệ thống tổ chức thi)
(2) Lịch thi quá dày, không thể tham gia dự thi: 3 môn 2 ngày hoặc 2 môn 1 ngày... (kiểm tra qua hệ thống)
(3) Lịch thi bị trùng với thời gian tham dự các Chương trình, Hoạt động do Nhà trường tổ chức (Sinh viên phải nêu rõ lý do, ghi rõ số Quyết định hoặc Công văn do Nhà trường phát hành)
CẢ 3 TRƯỜNG HỢP (1), (2), (3) KỂ TRÊN KHÔNG THỂ TÌM ĐƯỢC LỚP ĐẺ CÓ THỂ XIN THI GHÉP NGAY TRONG GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019
Các trường hợp có lý do cá nhân khác (ốm đau, tai nạn đột xuất, các việc bất khả kháng...) phải liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo (Bộ phận tiếp sinh viên - Tầng 2 Nhà A) để được xem xét vào các ngày tiếp sinh viên theo lịch
Sinh viên xin HOÃN lịch thi phải báo cáo với Giảng viên giảng dạy lớp tín chỉ chính thức về việc không tham gia dự thi cùng lớp đó
Sinh viên được phép HOÃN lịch thi sẽ PHẢI ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG NGAY THI CÓ LỚP HỌC PHẦN CÙNG MÃ LỚP ĐƯỢC TỔ CHỨC HỌC VÀ THI Ở KỲ KẾ TIẾP
Form hết hạn và 15h00 ngày 2/4/2019 và được xử lý trước 17h00 ngày 2/4/2019

Tải mẫu HOÃN LỊCH THI tại đây<<<

3. Về việc đăng ký thi bổ sung (dành cho sinh viên chuyển hoặc hoãn thi từ các kỳ trước), xử lý online cho các sinh viên: 

- KHÔNG Học các học phần trong kỳ 2 năm học 2018-2019
- Đã có lịch thi trong tài khoản cá nhân, ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI (Điểm CC và KTGK đạt từ 4 trở lên) ở các kỳ trước
- Đã đăng ký chuyển hoặc hoãn lịch thi hợp lệ, đã được Phòng Quản lý đào tạo cho phép
- Chưa tham gia dự thi (lần thi bổ sung)
- Học phần đăng ký dự thi không có tổ chức học và thi trong kỳ 1 năm học 2018-2019
Các trường hợp đặc biệt khác phải liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo (Bộ phận tiếp sinh viên - Tầng 2 Nhà A) để được xem xét vào các ngày tiếp sinh viên theo lịch
* Sinh viên đủ điều kiện sẽ được Phòng Quản lý đào tạo cập nhật lịch thi online và tài khoản cá nhân (nếu đủ điều kiện)
Form hết hạn và 15h00 ngày 2/4/2019 và được xử lý trước 17h00 ngày 2/4/2019

Tải mẫu XIN ĐĂNG KÝ THI BỔ SUNG tại đây<<<

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5782168
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1597
1638
29431
5721924
109748
105533
5782168

Địa chỉ IP: 3.231.220.225
2020-05-25