Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp (đợt 2 năm 2017)

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp
Tools

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

(Kèm theo Kế hoạch số 70/KH-QLĐT-ĐHNT, ngày 21/5/2017 về việc thực hiện học phần tốt nghiệp và xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 dành cho sinh viên cơ sở Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh)

 

  1. CÁC THÔNG TIN CHUNG

1.1. Sinh viên đủ điều kiện  thực hiện Học phần tốt nghiệp chính thức phải  đáp ứng được các điều kiện sau đây:

+ còn không quá 3 tín chỉ chưa tích luỹ hoặc học cải thiện (ngoại trừ 9 (chín) tín chỉ của HPTN, các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng);

+ không đang bị kỷ luật từ  mức đình chỉ học tập trở lên;

+ không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ không còn nợ học phí của các học kỳ trước.

1.2. Hình thức và thời gian thực hiện

Sinh viên thực hiện HPTN theo một trong hai hình thức sau:

 

Stt

Hình thức

Thời lượng

Nội dung

Đối tượng (điểm thang 10)

Thời gian

Ghi chú

1

Làm Khoá luận tốt nghiệp

9 TC

Làm Khoá luận tốt nghiệp

- Điểm TBCHT từ

7.5 trở lên

- Không học học phần nào, trừ GDTC và GDQP

13 tuần

(05/09 – 01/12/2017)

-  Nộp KLTN trước 09/12/2017

- Công bố điểm trước 30/12/2017

2

Thực  tập tốt nghiệp

3 TC

Học môn Phương pháp thực hành và nghiên cứu khoa học

Điểm TBCHT dưới 7.5

và/ hoặc đăng ký học không quá 03 tín chỉ, trừ GDTC và GDQP

5 tuần

(28/08 – 06/11/2017)

- Nộp BC TTTN trước 09/12/2017

- Công bố điểm trước 30/12/2017

6 TC

Thực tập và làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp

10 tuần

(25/09 – 01/12/2017)

(*) Hình thức thực hiện HPTN căn cứ trên Đơn đề nghị thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017 và bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên tính đến hết ngày 19/08/2017

 

  1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CỤ THỂ

2.1. Thời gian hoàn thành thủ tục tốt nghiệp

- Trước 30/06/2017:

+ Các Khoa chuyên môn (KCM) công bố các quy định, hướng dẫn có liên quan và gợi ý danh mục đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu của KLTN và BC TTTN (nếu có) và lịch đăng ký đề tài/lĩnh vực nghiên cứu;

+ Sinh viên phải hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ học phí phát sinh đối với các kỳ học trước đó;

+ P. QLĐT tiếp nhận Đơn đề nghị thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017 của sinh viên, tổng hợp kết quả học tập, lập và công bố danh sách sinh viên (DSSV) đủ điều kiện thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017;

- Trước ngày 15/11/2017:

+ Phòng Kế hoạch tài chính (P.KHTC) phối hợp với P.QLĐT cập nhật các thông tin tài chính, tiến hành rà soát và thông báo DSSV đang thực hiện HPTN còn nợ học phí. Các trường hợp còn nợ học phí sẽ không được xét tốt nghiệp;

+ Phòng Công tác chính trị và sinh viên thông báo, tổ chức xét điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017, tổng hợp và công bố Bảng tổng hợp điểm rèn luyện toàn khoá của sinh viên;

- Trước 30/12/2017: KCM rà soát, tổng hợp điểm, công bố cho sinh viên và nhập điểm vào phần mềm đồng thời gửi bản cứng Bảng tổng hợp điểm về P. QLĐT.

2.2 Nội dung công việc cụ thể

2.2.1 Thủ tục xin thực hiện HPTN và xin xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017

- Từ ngày 22/05/2017- 11/06/2017: Sinh viên có nguyện vọng thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017 đăng ký xin xét thực hiện học phần tốt nghiệp onlineđăng ký thông tin sinh viên tốt nghiệp theo thông báo của P.QLĐT;

- Từ ngày 12/06/2017- 30/06/2017: Sinh viên nộp đơn đăng ký thực hiện HPTN đợt 2 năm 2017 tại P.QLĐT;

- Trước ngày 22/07/2017: P. phối hợp với P.KHTC rà soát thông tin học phí của sinh viên, thông báo và thu bổ sung học phí đối với các trường hợp còn thiếu;

- Trước ngày 20/12/2017: sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp online và nộp Phiếu đăng ký xét tốt nghiệp cho P.QLĐT để được đưa vào Danh sách xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2017 trình Hội đồng xét tốt nghiệp.

2.2.2 Nội dung công việc cụ thể theo từng hình thức HPTN

a. Đối với sinh viên làm KLTN

- Từ 15/06-30/06/2017: Sinh viên dự kiến đủ điều kiện làm KLTN đăng ký đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu và Giáo viên hướng dẫn (GVHD) theo lịch và hướng dẫn cụ thể của KCM;

(Lưu ý: KCM tiếp nhận đăng ký của sinh viên, duyệt đề tài KLTN và chỉ cử GVHD đối với các trường hợp sinh viên có tên trong  DSSV chính thức được thực hiện HPTP theo hình thức KLTN do P.QLĐT công bố)

- Trước ngày 26/08/2017:

+ Phòng QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm KLTN (chính thức);

+ KCM công bố DSSV làm KLTN chính thức và danh sách GVHD, đề tài/ lĩnh vực nghiên cứu.

(Lưu ý: Các trường hợp được bổ sung điểm, đủ điều kiện làm KLTN (chính thức) phải hoàn tất việc đăng ký đề tài và GVHD trước 19/08/2017. Các trường hợp không đăng ký đề tài đúng theo thời hạn đã công bố hoặc được bổ sung điểm muộn hơn thời gian sẽ thực hiện HPTN theo hình thức làm TTTN)

- Từ 05/09- 01/12/2017: Sinh viên làm KLTN dưới sự hướng dẫn của GVHD theo các đề tài đã được duyệt; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ 1năm học 2017 – 2018.

- Trước ngày 09/12/2017: Sinh viên nộp KLTN tại theo quy định và lịch của KCM;

- Trước ngày 30/12/2017: KCM tổ chức chấm KLTN theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm, nộp điểm cho P.QLĐT.

b. Đối với sinh viên làm TTTN

- Trước ngày 26/08/2017:

+ Phòng QLĐT công bố DSSV đủ điều kiện làm TTTN (chính thức), danh sách các lớp Phương pháp thực hành và Nghiên cứu khoa học (PPTH & NCKH);

+ KCM công bố DSSV làm TTTN chính thức và danh sách GVHD

- Từ 28/08-06/11/2017: sinh viên học và thi học phần (PPTH & NCKH);

- Từ 25/09 -01/12/2017: Sinh viên TTTN và viết BC TTTN dưới sự hướng dẫn của GVHD; nộp học phí của toàn bộ các học phần đã đăng ký trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.

- Trước ngày 09/12/2017: Sinh viên nộp BC TTTN cho KCM theo quy định và lịch của KCM;

- Trước 30/12/2017: KCM tổ chức chấm BC TTTN của sinh viên theo các quy định hiện hành, tổng hợp điểm, công bố và nhập điểm vào phần mềm.

 

  1. KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP, PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP:

- Trước ngày 15/01/2018: P.QLĐT phối hợp với các KCM, P. CTCTSV, P. KHTC rà soát điểm học tập, điểm rèn luyện và tình hình thu nộp học phí tổng hợp Hồ sơ xét tốt nghiệp và trình Hồ sơ cho Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2017.

- Từ ngày 15-25/01/2017: Sinh viên kiểm tra thông tin xếp loại tốt nghiệp và các thông tin khác được công bố tại trang cá nhân.

- Trước ngày 01/02/2017: Nhà trường ra Quyết định tốt nghiệp cho sinh viên.

- Từ ngày 05/02/2017: P.QLĐT cấp các loại Giấy chứng nhận có liên quan cho sinh viên theo quy định.

- Trong tháng 04/2017: P.QLĐT cấp Bằng tốt nghiệp và Bảng điểm cuối khóa cho sinh viên.

 

Xem thêm:

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp

Quy định về mức điểm viết Khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Quy định về điều kiện tốt nghiệp, thực tập và khoá luận tốt nghiệp đối với hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ

Quy định về cấp hai văn bằng đối với sinh viên hệ đại học chính quy tại trường Đại học Ngoại thương

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

4476777
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
10216
11976
61878
4335513
190207
268964
4476777

Địa chỉ IP: 18.232.124.77
2019-08-17