Danh sách sinh viên các khóa đủ điều kiện thực hiện học phần tốt nghiệp đợt tháng 2 năm 2019

Kế hoạch thực hiện học phần tốt nghiệp

Lưu ý:

Danh sách chính thức dựa trên Bảng tổng hợp kết quả học tập của sinh viên vào ngày 24/2/2019

 

- Sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp là sinh viên:

+ Tích lũy đủ số tín chỉ quy định, trừ học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Học phần tốt nghiệp

+ Trung bình chung tích lũy thang điểm 10 đạt từ 7.5 trở lên

- Sinh viên làm Thực tập tốt nghiệp là sinh viên

+ Tích lũy đủ số tín chỉ quy định, trừ học phần Giáo duc thể chất, Giáo dục quốc phòng và Học phần tốt nghiệp

+ Trung bình chung tích lũy thang điểm 10 đạt dưới 7.5

hoặc

+ chưa hoàn thành nội dung chương trình, đang học lại hoặc học bổ sung chương trình với thời lượng không quá 3 tín chỉ

+ đủ điều kiện làm Khóa luận tốt nghiệp nhưng có đơn đề nghị chuyển sang làm Thực tập tốt nghiệp

Sinh viên thực hiện các bước làm tốt nghiệp theo đúng hướng dẫn của Khoa và kế hoạch đã công bố

Xem chi tiết Danh sách khóa 54 làm tốt nghiệp tại đây<<<

Xem chi tiết Danh sách sinh viên khóa khác làm tốt nghiệp cùng K54 tại đây<<<

 

THÔNG BÁO

VĂN BẢN - BIỂU MẪU

Số lượng truy cập

5456646
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
1162
2901
14637
5418905
90790
118894
5456646

Địa chỉ IP: 34.239.151.158
2020-02-27